» 

Quản Lý Hành Chính Nhà Nước

 • Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, đã tổ chức, vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tổ chức, động viên CNVCLĐ đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

  trinh02 15-04-2013 962 132

 • + Xem thêm 1 BST Quản Lý Hành Chính Nhà Nước khác
 • Bài 2: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động có mục đích. Những mục đích, mục tiêu cơ bản định ra trước cho hoạt động quản lý và kết quả của việc đạt được mục đích, mục tiêu đó phản ánh hiệu quả của việc quản lý. Hiệu quả của quản lý vì vậy phải được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định.

  doc 14p thanhsonn70 02-10-2010 3820 1177

 • Quản lý hành chính nhà nước

  Tham khảo bài thuyết trình 'quản lý hành chính nhà nước', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 33p batman_1 09-01-2013 286 127

 • KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Th.s Tạ Thị Thanh Tâm

  Tham khảo sách 'kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước - th.s tạ thị thanh tâm', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 69p tulip_12 14-01-2013 276 110

 • luận văn:MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:một số biện pháp tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hành chính nhà nước', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 73p muathi2013 13-05-2013 105 54

 • Ứng dụng tư duy logic trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

  Tham khảo luận văn - đề án 'ứng dụng tư duy logic trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 177p lanlan38 02-04-2013 36 9

 • Giáo trình luật hành chính - Bài 2 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  KHÁI NIỆM VÀ HỆ THỐNG CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1. 2. Khái niệm. Hệ thống các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước.

  pdf 16p meomayhamchoi 27-06-2011 588 286

 • Những vấn đề chung về Hành chính Nhà nước

  Quản lý hành chính nhà nước là một môn học mới được đưa vào chương trình đào tạo đại học và cao học ở Việt Nam. Nó chính là quản trị học vĩ mô, cần thiết cho tất cả các nhà quản lý các cấp. Môn học này nhằm trang bị kiến thức lý luận cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước bao gồm 3 phần kiến thức:

  pdf 31p batman_1 09-01-2013 316 110

 • Luận văn Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

  Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động quản lý hành chính nhà nước, hướng đến xây dựng một chính phủ hiện đại và hiệu quả là một trong những điểm trọng tâm trong quá trình xã hội hóa thông tin, phát triển dân chủ và củng cố bộ máy chính quyền các cấp .

  pdf 84p thuytienvang_1 31-10-2012 236 101

 • Đề tài: Quản lý hành chính nhà nước

  Cũng giống như bất kỳ hoạt động có mục đích nào, quản lí hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định. Đây chính là tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng trong tổ chức và hoạt động giúp cho các chủ thể quản lý hành chính nhà nước thực hiện có hiệu quả công việc của mình trên các lĩnh vực đã được phân công. Các nguyên tắc cơ bản trong quản...

  doc 12p tinhcaugialanh_lotus 21-12-2012 279 85

 • CÂU HỎI MÔN TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  câu 1: trình bày khái niệm quản lý nguồn nhân lực. phân biệt với khái niệm quản lý nhân sự. câu 2: phân tích quy trình tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. câu 3: trình bày những hoạt động cơ bản trong quy trình quản lý nguồn nhân lực của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động đó

  pdf 45p nghoai76 14-03-2013 204 82

 • Luận văn Sử dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hành chính nhà nước

  Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động quản lý hành chính nhà nước, hướng đến xây dựng một chính phủ hiện đại và hiệu quả là một trong những điểm trọng tâm trong quá trình xã hội hóa thông tin, phát triển dân chủ và củng cố bộ máy chính quyền các cấp . Hiện nay, mô hình Chính phủ điện tử (e-government) đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới...

  pdf 59p buiduong_1 07-12-2012 88 48

 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG CHỨC, CÔNG VỤ

  "Quản lý hành chính Nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống Chính phủ từ Trung ương đến cơ sở tiến hành, để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì...

  ppt 36p yenhoangbank321 25-06-2013 88 16

 • Văn bản quản lý hành chính Nhà nước- Cácloại hình văn bản quản lý.

  Khái niệm và đặc điểm Văn bản quản lý hành chính Nhà nước (QLHCNN) là những quyết định quản lý thành văn, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp và quản lý hành chính có thẩm quyền ban hành theo đúng nguyên tắc, thể thức, thủ tục và quy chế do luật định, mang tính quyền lực Nhà nước đơn phương, làm phát sinh các hệ quả pháp lý cụ thể.

  pdf 4p yenhoangbank321 25-06-2013 75 13

 • Bài giảng Tổng quan về hành chính nhà nước

  Bài giảng Tổng quan về hành chính nhà nước trình bày về các nội dung chính: sơ đồ bộ máy nhà nước, cơ quan thực thi hành pháp, hệ thống quyền lực nhà nước, một số thuật ngữ thường gặp trong hành chính nhà nước.

  pdf 17p wide_12 30-07-2014 130 9

 • Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (chủ biên)

  Phần 2 Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước tập trung trình bày các nội dung: Quyết định quản lý hành chính nhà nước, kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hành chính nhà nước.

  pdf 60p hoa_loaken91 02-06-2014 23 8

 • Một số vấn đề Tâm lý học ứng dụng trong quản lý hành chính nhà nước - Tiến sỹ Trần Minh Hằng Học Viện quản lý giáo dục

  Học viên nắm được vai trò của tâm lý học trong quản lý hành chính nhà nước. Hiếu được những yếu tố ảnh hưởng tới tâm lý công chức từ đó có những biện pháp để phát huy những ảnh hưởng tôt hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực.

  ppt 37p vanhoangbank 17-10-2013 63 8

 • Bài giảng Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

  Bài giảng Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước trình bày khái niệm, các loại văn bản quản lý nhà nước, chức năng và vai trò của văn bản quản lý hành chính nhà nước, kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước, soạn thảo một số văn bản quản lý hành chính thông dụng.

  ppt 55p hoahue91 22-07-2014 17 7

 • Văn bản quản lý hành chính Nhà nước.

  Tham khảo tài liệu 'văn bản quản lý hành chính nhà nước.', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p yenhoangbank321 26-06-2013 46 6

 • BÀI THU HOẠCH QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÍ GIÁO DỤC

  Câu 1 (5 điểm): Phân tích nội dung các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Theo bạn, nguyên tắc nào quan trọng nhất? Tại sao? Câu 2 (5 điểm): Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao? a. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. b. Chủ tịch nước là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong Bộ máy nhà nước....

  doc 16p nguyenduy_thanh2002 07-04-2013 173 35

 • Báo cáo tốt nghiệp: Quản lý hành chánh nhà nước “Công tác cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh Lai Châu”

  Trong cải cách nền hành chính nhà nước, cải cách TTHC là nhiệm vụ quan trọng và cơ bản nhất. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, TTHC hiện vẫn còn rất rườm rà, phức tạp; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ còn thiếu khoa học; thu lệ phí, phí ở nhiều nơi chưa đúng quy định; mặt khác, nhiều cán bộ, công chức ở bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC còn có thái độ...

  doc 22p nguyenanhhuan 23-06-2010 2112 1056

 • + Xem thêm 13515 Quản Lý Hành Chính Nhà Nước khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản