Quản lý hoạt động khoáng sản

Xem 1-20 trên 150 kết quả Quản lý hoạt động khoáng sản
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf21p chubebandiem 17-12-2010 57 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf11p mungtetmoi 21-01-2013 26 3   Download

 • Công văn 354/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

  doc1p giangdien 18-08-2009 56 1   Download

 • 1. Luật này quy định việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, hoạt động khoáng sản (bao gồm khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản) ở thể rắn, thể khí, nước khoáng và nước nóng thiên nhiên; riêng dầu khí và các loại nước thiên nhiên khác được điều chỉnh bằng các văn bản pháp luật khác.

  pdf7p truongbao 10-07-2009 696 122   Download

 • CHUYÊN ĐỀ 6 : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG PHÁP LUẬT VỀ KHOÁNG SẢN HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN CÁC CẤP 1. Một số khái niệm cơ bản về hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản

  pdf53p kemoc8 24-07-2011 282 113   Download

 • hai Bộ hướng dẫn việc thực hiện chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên ... trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo quy ...

  pdf2p hongle 24-06-2009 68 20   Download

 • Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò, với điều kiện tổ chức, cá nhân đó đã hoàn thành mọi nghĩa vụ được quy định trong giấy phép thăm dò và tuân thủ mọi quy định của pháp luật.

  pdf88p nokia_12 09-05-2013 69 18   Download

 • Chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công ... vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản ...

  pdf2p hongle 24-06-2009 128 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

  pdf9p chubebandiem 17-12-2010 70 7   Download

 • Thông tư 20/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

  doc2p hueman 16-08-2009 93 4   Download

 • Bài báo giới thiệu về lý thuyết xu hướng giá tài nguyên được nhà kinh tế học Margaret E. Slade (1992) phát triển từ mô hình lý thuyết của Fisher, Schultze và tiến hành mô phỏng xu hướng giá của một số loại khoáng sản trên thế giới trong những năm vừa qua.

  pdf5p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 29 10   Download

 • - Về cơ bản thống nhất nội dung đối với các khu vực cấm hoạt động khoáng sản đã được UBND tỉnh Khánh Hòa khoanh định. Các phiếu khu vực cấm hoạt động khoáng sản cần được đánh số thứ tự, trình bày theo khu vực hoặc theo đối tượng bảo vệ. Bổ sung trong nội dung báo cáo thể hiện tổng hợp các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn đối với diện tích, tọa độ khép góc......

  pdf2p thanhan 23-09-2009 51 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf19p ngu_mieu 23-10-2012 24 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf8p bupbebagsu 16-01-2013 23 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

  pdf17p hoamai_do 01-02-2013 18 2   Download

 • Quyết định 40/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  pdf12p tanhthanhthanh23 17-04-2014 21 0   Download

 • Quyết định 04/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf38p saoanhnovoicochong 26-01-2015 36 0   Download

 • Những năm qua, ngành khai thác và chế biến khoáng sản ở nước ta phát triển khá mạnh, đặc biệt là ngành Công nghiệp khai thác mỏ là ngành kinh tế tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT-XH của mỗi quốc gia.

  doc36p nguyenhuong0289qn 15-04-2011 206 95   Download

 • “Lý thuyết không gắn với thực tiễn thì lý thuyết chỉ là lý thuyết suông” xuất phát từ quan điểm ấy, thực tập là khoảng thời gian cần thiết, bắt buộc đối với sinh viên năm cuối của tất cả sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

  pdf55p songngu1311 03-12-2012 117 61   Download

 • Chất thải rắn (CTR) được hiểu là tất cả các chất thải phát sinh do các hoạt động của con người và động vật tồn tại ở dạng rắn, được thải bỏ khi không còn hữu dụng hay khi không muốn dùng nữa. Thuật ngữ chất thải rắn được sử dụng trong tài liệu này là bao hàm tất cả các chất rắn hỗn hợp thải ra từ cộng đồng dân cư đô thị cũng như các chất thải rắn đặc thù từ các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, khai khoáng ...

  pdf112p mamila 18-08-2010 2297 961   Download

Đồng bộ tài khoản