Quản lý khu kinh tế

Xem 1-20 trên 1535 kết quả Quản lý khu kinh tế
 • Luận văn: Mối quan hệ giữa ban quản lý khu kinh tế Dung Quất với chính quyền địa phương với mục tiêu nghiên cứu sự hình thành và phát triển của mô hình ban quản lý đối với các khu vực lãnh thổ đặc thù trong hệ thống chính quyền, từ đó lý giải sự tồn tại, xác định vị trí và vai trò của mô hình này trong hệ thống chính quyền địa phương;...

  pdf0p hera_02 09-04-2016 14 4   Download

 • Mẫu số 05a/ĐĐ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIAO ĐẤT (Trong khu công nghệ cao, khu kinh tế)    Kính gửi: Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây – Lăng

  doc3p pretty4 27-07-2010 96 17   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải...

  pdf6p aa_banhda 26-12-2010 35 6   Download

 • Công văn 3697/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện công tác phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 201 11   Download

 • Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý nhà nước tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

  doc18p konbetocroi 05-09-2012 77 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf4p meoconanca 28-02-2011 52 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH TÂY NINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p meoconanca 28-02-2011 47 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CÀ MAU

  pdf1p naubanh_chung 23-01-2013 27 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 36 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; BÃI BỎ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

  pdf1p naubanh_chung 23-01-2013 22 1   Download

 • Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo cơ chế “Một cửa liên thông” trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu được thực hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

  pdf54p lengocln 24-03-2014 17 0   Download

 • Quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

  pdf380p huongruoutinhnong123 25-03-2014 23 0   Download

 • Quyết định số 983/QĐ-TTg về việc đổi tên ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc2p nghqcp 09-11-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 1905/QĐ-TTg ban hành về việc thành lập ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 3146/QĐ­-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của ubnd tỉnh về ban hành quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, ban quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

  doc3p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

  doc9p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu.

  doc7p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 2976/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm hành chính công tỉnh

  doc7p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 3823/QĐ-UBND về việc công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ban quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang.

  doc3p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo ebook "Hướng dẫn quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên: Một số kinh nghiệm và bài học quốc tế". Ebook nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho bạn đọc.

  pdf134p nuber_12 24-08-2013 56 22   Download

 • Đề cương Chuyên đề thực tập: Tăng cường xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hoá thực hiện nghiên cứu tổng quan về các lý luận và thực trạng xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu kinh tế và đi sâu vào vấn đề thực trạng tại khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa. Đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Nghi Sơn trong giai đoạn 2016-2020.

  doc32p trananh2212 29-06-2016 31 7   Download

Đồng bộ tài khoản