» 

Quản Lý Kinh Tế

  • Chính sách lưu thông tiền tệ hay chính sách tiền tệ (monetary policy) là quá trình quản lý cung tiền (money supply) của cơ quan quản lý tiền tệ (có thể là ngân hàng trung ương), thường là hướng tới một lãi suất mong muốn (targeting interest rate) để đạt được những mục đích ổn định và tăng trưởng kinh tế - như kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định tỷ giá hối đoái, đạt được toàn dụng lao động hay tăng trưởng kinh tế. Chính sách lưu thông tiền tệ bao gồm việc thay đổi các loại lãi suất nhất định, có thể trực tiếp hay gián tiếp thông qua các nghiệp vụ thị trường mở; qui định mức dự trữ bắt buộc; hoặc trao đổi trên thị trường ngoại hối.

    la_la123 11-04-2013 1131 269

  • Giáo án bài Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước được soạn thảo chi tiết dành cho quý vị tham khảo sử dụng. Dựa vào nội dung bài học giáo viên giúp cho học sinh nắm bắt kiến thức chính xác về: biết thế nào là thành phần kinh tế, đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế, sự cần thiết khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta ở nước ta hiện nay. Chúc các bạn cùng các quý giáo viên có tiết học thật tốt với những giáo án trong bộ sưu tập này của chúng tôi.

    kimngankn 12-05-2014 79 0

  • + Xem thêm 18 BST Quản Lý Kinh Tế khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản