» 

Quản Lý Kinh Tế.

  • Chính sách lưu thông tiền tệ hay chính sách tiền tệ (monetary policy) là quá trình quản lý cung tiền (money supply) của cơ quan quản lý tiền tệ (có thể là ngân hàng trung ương), thường là hướng tới một lãi suất mong muốn (targeting interest rate) để đạt được những mục đích ổn định và tăng trưởng kinh tế - như kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định tỷ giá hối đoái, đạt được toàn dụng lao động hay tăng trưởng kinh tế. Chính sách lưu thông tiền tệ bao gồm việc thay đổi các loại lãi suất nhất định, có thể trực tiếp hay gián tiếp thông qua các nghiệp vụ thị trường mở; qui định mức dự trữ bắt buộc; hoặc trao đổi trên thị trường ngoại hối.

    la_la123 11-04-2013 1161 272

  • Văn bản quyết định hướng dẫn công tác quản lý thị trường kinh tế, kinh doanh thương mại, chống buôn lậu gian lận thương mại, chống sản xuất hàng giả ...

    thuymo88 13-04-2013 678 108

  • + Xem thêm 16 BST Quản Lý Kinh Tế. khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản