» 

Quản Lý Nhà Nước Về Y Tế

 • Đề cương quản lý nhà nước về kinh tế

  Chương 1. Tổng quan về QLNN về Kinh tế. Câu 1. Khái niệm, bản chất của Nhà nước Câu 2. Các khái niệm quản lý, quản lý Nhà nước, quản lý Nhà nước về Kinh tế. Các kết luận cần lưu ý về quản lý Nhà nước về kinh tế. Câu 3. Ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị trường và cách thức tác động của Nhà nước. Câu 4. Vì sao Nhà nước phải quản lý về kinh tế.

  doc 1p giaukoit 08-03-2011 2927 815

 • Giáo trình Quản lý nhà nước về xã hội - Học viện hành chính

  Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về xã hội và quản lý nhà nước về xã hội. Hình thành thái độ và ý thức trách nhiệm cho sinh viên trong quá trình học tập và thực thi nhiệm vụ sau khi ra trường. Hình thành kỹ năng quản lý nhà nước về xã hội cho sinh viên.

  pdf 197p eight_12 08-03-2014 24 13

 • Chuyên đề: Ý nghĩa của sự phân biệt QLNN về kinh tế với QL SXKD trong nội bộ doanh nghiệp

  Chuyên đề: Ý nghĩa của sự phân biệt QLNN về kinh tế với QL SXKD trong nội bộ doanh nghiệp Trình bày ý nghĩa của sự phân biệt quản lý Nhà nước về kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp? 1. Sự quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế: Quản lý NN về kinh tế là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của NN lên nền kinh tế quốc dân nhằm sử...

  pdf 8p bibi_1 05-03-2012 467 136

 • LUẬN VĂN: Hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

  Đất nông nghiệp có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Làm thế nào để không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là vấn đề rất khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải đáp ứng nhiều yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. Trong đó vấn đề hoàn thiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp được coi là một...

  pdf 92p vaio1111 31-08-2012 149 97

 • Chương III QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ THUỐC

  Nhà nước quản lý giá thuốc theo nguyên tắc: các cơ sở sản xuất, ... các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tổ chức tiến hành thanh tra, kiểm tra ...

  pdf 4p hongle 24-06-2009 208 46

 • LNN đối với các ập đoàn kinh tế nhà nước (Phần 3)

  III. Sự quản lý của nhà nước đối với tập đoàn kinh tế 1. Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế a. Tập đoàn hóa sản xuất kinh doanh là vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia vì mục tiêu hoạt đông của các tập đoàn mang rất nhiều ý nghĩa chính trị xã hội .Điều này xuất phát từ vai trò của các tập đoàn kinh tế.Nhà nước cần có sự quản lý và...

  pdf 8p bibi_1 05-03-2012 82 33

 • Quản lý nhà nước về Văn Hoá - Giáo dục - Y tế

  Tại sao nói văn hoá là động lực, mục tiêu phát triển linh tế xã hội Văn hoá là lĩnh vực sản xuất tinh thần, sáng tạo như nhận định của Mác, tạo ra những giá trị tinh thần những công trình khoa học, văn hoá nghệ thuật nhằm xây dựng và phát triển con người. Nếu kinh tế là nền tảng vật chất của đời sống xã hội thì văn hoá là nền tảng tinh thần của đời sống ấy, và vì thế...

  doc 15p dangvansy 30-01-2010 1756 572

 • Thông tư liên tịch số 12/ 2008/ TTLT- BYT-BNV

  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ( sau đây gọi chung là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp...

  doc 4p lawcao 30-09-2009 193 16

 • Luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về đầu tư XDCB tại Bộ Thương mại

  Với sự phát triển có tính tất yếu của ngành Thương mại và trước yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước nói chung, ngành Thương mại nói riêng, công cuộc đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) ngày càng lớn về cả quy mô lẫn trình độ công nghệ. Để sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, việc tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ĐTXDCB có ý nghĩa lý luận và thực tiễn bức...

  pdf 88p hotmoingay6 21-01-2013 32 13

 • Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế địa phương

  doc 6p lawcao 30-09-2009 118 7

 • QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN

  Quản lý nhà nước về NoNT: Là tập hợp tất cả các hoạt động động của các cơ quan nhà nước tác động vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân nhằm hướng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế và sao cho cuộc sống của con người ngày càng tốt đẹp hơn

  ppt 19p yenhoangbank321 25-06-2013 27 5

 • Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

  ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành có thể áp dụng cho mọi đối tượng. Việc áp dụng ISO 9000 vào doanh nghiệp đã tạo được cách làm việc khoa học, loại bỏ được nhiều thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của CBCNV nâng lên rõ rệt.

  pdf 15p ngocdung 19-06-2009 1723 783

 • Bài thuyết trình: Chi thường xuyên của ngân sách nhà nước

  Chi thường xuyên của NSNN là quá trình phân phối sử dụng vốn từ quỹ NSNN để đáp ứng các nhu cầu chi gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về quản lý kinh tế,xã hội.Chi thường xuyên được bảo đảm bằng các khoản thu thường xuyên như thuế,phí,lệ phí.Chi qu n lý Nhà n c b t ngu n t ả ướ ắ ồ ừ sự tồn tại của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm...

  ppt 26p anhlanh 17-11-2009 903 229

 • Bai_giang_QLNN_Chuong_2

  Pháp luật về kinh tế theo nghĩa rộng là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, phát sinh trong quá tình tổ chức quản lý và sản xuất – kinh doanh giữa các chủ thể kinh tế với nhau và với các cơ quan quản lý Nhà nước

  ppt 134p ben_123 07-10-2011 125 77

 • Thông tư số 13/2011/TT-BYT

  Hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và qui trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế

  doc 5p hieuattp 20-04-2011 104 37

 • Luận văn: Một số vấn đề về Quản lý Nhà nước đối với đất đai của Thành phố Hà Nội

  Thiếu đất đai thì không thể có một sinh vật nào tồn tại được. Cac Mac viết rằng: “Đất đai là tài sản mãi mãi với loài người, là điều kiện cần để sinh tồn, là điều kiện không thể thiếu được để sản xuất…”. Với đặc tính như vậy của đất đai thì việc tìm hiểu, sử dụng hợp lý đất đai ngoài ý nghĩa về kinh tế

  pdf 91p buiduong_1 06-12-2012 35 21

 • Thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý hành chính nhà nước - PGS.TS. Lê Thiên Hương

  Bài giảng trình bày quyền lực nhà nước và sự cần thiết phải kiểm tra, thanh tra đối với quyền lực nhà nước. Vậy quyền lực là gì? quyền lực là khả năng áp đặt ý chí của người này lê người khác buộc họ phải phục tùng.

  pdf 135p eight_12 06-03-2014 21 6

 • Quy định luật về Luật giao thông đường bộ

  Ðể tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, đề cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt, trật tự, an toàn, thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Luật này quy định về giao thông đường bộ

  pdf 10p se7en_lx 25-05-2010 225 106

 • Luật Bảo hiểm xã hội

  Luật BHXH.Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

  doc 39p damdung 15-07-2009 722 85

 • Tổng hợp đề thi hết môn QLNN về kinh tế

  Đề thi số 01 Câu01: Trình bày cơ sở khoa học và phương hướng thực hiện nguyên tắc Tập trung dân chủ trong tổ chức QLNN về KT? Trên thực tế, NN ta đã thực hiện tốt nguyên tắc này chưa? Cho ví dụ minh họa? Câu 02: Trình bảy khái niệm doanh nghiệp? Các cách phân loại doanh nghiệp? ý nghĩa của việc phân loại doanh nghiệp theo hình thức sở hữu?

  pdf 4p bibi_1 05-03-2012 139 64

 • + Xem thêm 557 Quản Lý Nhà Nước Về Y Tế khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản