Quản lý quỹ phòng chống ma túy

Xem 1-20 trên 74 kết quả Quản lý quỹ phòng chống ma túy
 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật phòng, chống ma túy", phần 2 giới thiệu tới người đọc các quy định: Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy; hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy; khen thưởng và xử lý vi phạm; điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p doinhugiobay_06 09-12-2015 25 2   Download

 • Thông tư liên tịch 144/2009/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý theo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TT ngày 13/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý.

  doc0p 1huutri 06-08-2009 160 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf10p bupbebaggo 15-01-2013 15 2   Download

 • Tệ nạn ma túy đang gây tác hại nhiều mặt trong đời sống xã hội, làm suy thoái nòi giống, sức khỏe, nhân cách, đạo đức, phẩm giá con người, phá hoại cuộc sống bình yên của nhiều gia đình, làm xói mòn truyền thống văn hóa dân tộc và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, là tác nhân làm gia tăng tội phạm, các tệ nạn xã hội khác và lan truyền đại dịch HIV/AIDS.

  pdf63p lalala7 07-12-2015 24 4   Download

 • Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy, căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000, căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP.

  doc8p hahanhdhv 19-01-2016 10 0   Download

 • Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn việc quản lý và sử dụng quỹ phòng chống ma tuý theo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng chống ma tuý do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

  pdf8p lawttnh4 11-11-2009 66 7   Download

 • Thông tư Liên Tịch 05/2001/TTLT-BTC-BCA về thành lập Quỹ phòng chống ma tuý do Bộ Tài Chính- Bộ Công An ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2001/QĐ-TTG ngày 2/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf6p lawvhxh15 19-11-2009 46 4   Download

 • Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh16 19-11-2009 60 3   Download

 • Nghị định 94/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy do Chính phủ ban hành

  pdf22p lawttnh1 11-11-2009 193 43   Download

 • Nghị định 94/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy do Chính phủ ban hành

  pdf23p lawvhxh1 16-11-2009 567 33   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2009/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VỀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

  pdf16p chubebandiem 17-12-2010 118 20   Download

 • Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý đến năm 2010" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf11p lawvhxh10 19-11-2009 139 14   Download

 • Thông tư liên tịch số 57/2008/TTLT-BTC-BCA về việc hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

  pdf12p lawvhxh3 16-11-2009 142 8   Download

 • Quyết định 127/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

  pdf13p lawttnh1 11-11-2009 87 7   Download

 • Luật số 16/2008/QH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy do Quốc hội ban hành

  pdf8p lawvhxh3 16-11-2009 71 8   Download

 • Lệnh số 11/2008/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawvhxh3 16-11-2009 64 7   Download

 • Thông báo số 32/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawvhxh12 19-11-2009 47 7   Download

 • Kế hoạch số 3806/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma tuý năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf10p lawvhxh3 16-11-2009 54 6   Download

 • Luật số 23/2000/QH10 về Phòng, chống ma túy do Quốc hội ban hành

  pdf17p lawvhxh15 19-11-2009 79 7   Download

 • Kế hoạch số 3831/KH-UBND về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống ma tuý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawvhxh7 16-11-2009 48 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản