Quản lý rủi ro nợ ro

Xem 1-20 trên 312 kết quả Quản lý rủi ro nợ ro
 • Quản trị rủi ro tài chính là một vấn đề đã được đề cập nhiều trong giới khoa học ở Việt Nam, nhưng việc nhận thức tầm quan trọng của nó vẫn còn rất sơ sài trong doanh nghiệp nước ta. Nghiên cứu các mức độ rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường, tín dụng, hoạt động và rủi ro thanh khoản vẫn còn nhiều điều chưa được lường tính hết và chưa có các công cụ đầy đủ cho phép thực hiện những bước đi đầu tiên đó.

  pdf8p manutd1907 01-07-2015 115 32   Download

 • Bài nghiên cứu: Kiệt quệ tài chính và quản trị rủi ro doanh nghiệp lý thuyết và chứng cứ nhằm phát triển lý thuyết quản lý rủi ro khi xuất hiện chi phí kiệt quệ tài chính và kiểm định tác động của nó bằng cách sử dụng tập dữ liệu toàn diện, chỉ ra rằng tốt nhất các cổ đông tham gia vào các hoạt động quản trị rủi ro ở thời kỳ sau (sau khi phát hành nợ), thậm chí khi không có thỏa thuận như thế trước đây.

  pdf45p orange_12 04-06-2014 92 23   Download

 • Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, mang lại 80-90% thu nhập của mỗi ngân hàng, tuy nhiên rủi ro của nó cũng không nhỏ. Rủi ro tín dụng cao quá mức sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng.

  doc45p thinhlu 31-08-2011 857 413   Download

 • Năm 2008 bảo hiểm xây dựng sẽ kỷ niệm 150 năm ngày ra đời này. Bảo hiểm xây dựng có nguồn gốc đầu tiên ở miền bắc nước anh, nơi quá trình công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ. Sự xuất hiện của thời đại hơi nước đã dẫn tới sự gia tăng những rủi ro về nổ nồi áp suất và nồi hơi.

  pdf3p thaonhi 18-06-2009 585 223   Download

 • Rủi ro tín dụng được hiểu là những tổn thất của ngân hàng do khách hàng không trả được nợ hoặc sự giảm sút chất lượng của những khoản vay. Có nhiều chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng cho NHTM như: + Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ. + Tỷ lệ nợ xấu trên vốn chủ sở hữu. + Tỷ lệ nợ xấu trên quĩ dự phòng tổn thất. + Nợ quá hạn - có khả năng chuyển thành nợ xấu cao. + Nợ không có tài sản đảm bảo....

  doc9p p5t_5prince 18-04-2011 280 103   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu lý luận về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng và thực tiễn hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng No&PTNT VN, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng No&PTNT VN. 

  pdf45p uocvongxua01 14-05-2015 67 40   Download

 • Trong thời gian gần đây, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nền kinh tế thị trường cũng đã xuất hiện những mặt trái của nó: sự cạnh tranh gay gắt khiến cho một số doanh nghiệp phá sản, tình trạng làm ăn mang tính chất lừa đảo nhằm kiếm lợi bất chính của một số đối tượng làm cho nền kinh tế thị trường thêm phức tạp. Trong bối cảnh đó, hoạt động của Ngân hàng cũng khó tránh khỏi sự tác động của nền kinh tế thị trường.

  pdf49p vaio1111 04-09-2012 65 27   Download

 • Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất trong nền kinh tế. Với vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng, Ngân hàng là cầu nối trung gian cung cấp vốn cho mọi hoạt động đầu tư phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Có thể khẳng định một điều rằng, nếu một nền kinh tế không có hệ thống ngân hàng, nó sẽ không thể phát triển nhanh và rực rỡ như hiện nay.

  pdf62p muathi2013 10-05-2013 34 13   Download

 • Là biến cố xảy ra trong quá trình cấp tín dụng. Biểu hiện là việc khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc trả nợ không đúng hạn đã cam kết trong hợp đồng

  pdf7p doremon_12 24-12-2013 60 8   Download

 • Quản trị rủi ro (QTRR) là một chủ đề bắt mắt và được nhiều nhà quản lý nhắc tới như một vấn đề ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên không ít người trong đó nhắc đến nó như một thuật ngữ thời thượng nhưng lại hiểu biết một cách rất trừu tượng về nó.

  doc5p nhiqtkd 20-04-2011 446 201   Download

 • Bài viết Thâm hụt ngân sách, nợ công và rủi ro vĩ mô ở Việt Nam cố gắng phân tích thực trạng thâm hụt ngân sách, nợ công của VN khi VN đã đi được một nửa chặng đường trong kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2015.

  pdf11p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 27 14   Download

 • Đề tài Phân tích nợ quốc gia - rủi ro quốc gia trình bày về nợ quốc gia, rủi ro quốc gia, thực tiễn tình hình nợ công và xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam. Theo Luật quản lý nợ công ban hành năm 2009 của Việt Nam quy định nợ công bao gồm: nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương.

  pdf31p wave_12 08-04-2014 26 7   Download

 • Thuyết trình: Phân tích rủi ro quốc gia trường hợp Trung Quốc nhằm trình bày tổng quan về rủi ro quốc gia, một số đề xuất nhằm kiểm soát rủi ro. Phân tích rủi ro quốc gia trường hợp Thái Lan. Rủi ro quốc gia đề cập đến rủi ro mà một quốc gia sẽ không thể thực hiện, giữ đúng được lời hứa đối với các cam kết tài chính của mình.

  ppt26p green_12 12-05-2014 29 6   Download

 • Bài viết Rủi ro nợ công và giải pháp hạn chế rủi ro nợ công ở Việt Nam chỉ ra những rủi ro và một số giải pháp đột phá trong việc quản lý rủi ro nợ công ở VN. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf3p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 8 5   Download

 • Chương X: Các rủi ro đặc thù Các yếu tố quan trọng phải xem xét để quyết định cấu trúc vốn: rủi ro trong kinh doanh, tình trạng thuế, khả năng tăng vốn dưới những điều kiện bất lợi,phong cách quản lý: bảo thủ hay năng nổ

  pdf12p chocobyebye 19-07-2010 229 122   Download

 • Bài giảng Quản lý tài sản-nợ xác định và kiểm soát rủi ro lãi suất của ngân hàng nêu tổng quan về tài sản-nợ, chiến lược quản trị tài sản, chiến lược quản trị nợ, chiến lược quản trị cân đối.

  pdf79p top_12 21-04-2014 76 19   Download

 • Bài giảng Quản lý tài sản nợ xác định và kiểm soát rủi ro lãi suất của ngân hàng trình bày về tổng quan tài sản nợ, chiến lược quản lý tài sản nợ, rủi ro lãi suất và những yếu tố quyết định lãi suất, mục tiêu quản lý rủi ro lãi suất.

  ppt78p big_12 06-06-2014 71 12   Download

 • Bài viết Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại nước ta điểm qua tình hình quản lý rủi ro và xử lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua; những nội dung cơ bản của Basel 2 liên quan đến QTRR ngân hàng và triển vọng áp dụng tại các TCTD tại Việt Nam.

  pdf5p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 26 4   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay của ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay của Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar những năm qua; đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh trong thời gian đến.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 6 2   Download

 • Tiêu chuẩn Chuỗi đánh giá hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS) qui định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, để tổ chức có thể kiểm soát các rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S) và cải tiến việc thực hiện OH&S. Nó không phải là chuẩn mực thực hiện OH&S của quốc gia, cũng không chỉ ra chi tiết việc xây dựng hệ thống quản lý....

  pdf18p kibo0033 24-10-2010 786 281   Download

Đồng bộ tài khoản