Quản lý sản cuất

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quản lý sản cuất
  • Việc nhận thức và vận dụng các quy luật, trong đó có quy luật xã hội là rất quan trọng, vì nó góp phần đẩy nhanh sự phát triển của xã hội. Trong các quy luật xã hội thì quy luật: "quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ và tính chất của lực lượng sản xuất’’ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi vì đây là quy luật cơ bản, xuyên suốt, chi phối quá trình phát triển của xã hội loài người, và làm cho lịch sử nhân loại được hiện...

    pdf102p dellvietnam 24-08-2012 65 28   Download

  • Thông tư 03/2000/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 cuat Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá thuỷ sản

    doc9p thachsanh 18-08-2009 59 3   Download

  • Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND - Về việc phân công nhiệm vụ kiểm tra, chứng nhận, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre trình bày phụ lục phần công nghiệp vụ kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở sản cuất kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra, chúng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản theo qu...

    pdf6p tsmttc_009 29-07-2015 25 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản