Quản lý sau cai nghiện ma túy

Xem 1-20 trên 73 kết quả Quản lý sau cai nghiện ma túy
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf37p mungtetmoi 21-01-2013 37 1   Download

 • Tệ nạn ma túy đang gây tác hại nhiều mặt trong đời sống xã hội, làm suy thoái nòi giống, sức khỏe, nhân cách, đạo đức, phẩm giá con người, phá hoại cuộc sống bình yên của nhiều gia đình, làm xói mòn truyền thống văn hóa dân tộc và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, là tác nhân làm gia tăng tội phạm, các tệ nạn xã hội khác và lan truyền đại dịch HIV/AIDS.

  pdf63p lalala7 07-12-2015 24 4   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2009/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VỀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

  pdf16p chubebandiem 17-12-2010 118 20   Download

 • Nghị định 114/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý

  doc4p hoangchau 19-08-2009 163 24   Download

 • Quyết định 61/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy

  doc1p 1huutri 06-08-2009 139 9   Download

 • Quyết định số 35/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý" tại tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf19p lawgd3 04-11-2009 93 6   Download

 • Công văn 4208/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội giải quyết một số vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành...

  doc2p hoangchau 19-08-2009 83 3   Download

 • Nghị định 94/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy do Chính phủ ban hành

  pdf22p lawttnh1 11-11-2009 193 43   Download

 • QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ & GIÁO DỤC PHỤC HỒI NHÂN CÁCH CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN Vấn đề và kinh nghiệm ở Thành phố Hồ Chí Minh.Ma túy và tội phạm ma túy đã và đang hòanh hành ở mọi nơi trên các châu lục, bất kể ở thμnh phố hay nông thôn, ở vùng núi hay đồng bằng, bất kể là các nước tư bản giàu có hay các nước thuộc thế giới thứ ba. Nó không "chê" và không chừa một loại "khách hàng" nào, đàn ông hay đàn bà, con gái....

  pdf0p linhdan05016 12-01-2011 139 39   Download

 • Nghị định 94/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy do Chính phủ ban hành

  pdf23p lawvhxh1 16-11-2009 567 33   Download

 • Nghiện ma tuý và tội phạm ma túy đã và đang hoành hành ở mọi nơi trên khắp thế giới, bất kể thành phố hay nông thôn, ở vùng núi hay đồng bằng, ở các nước tư bản giàu có hay các nước chậm phát triển. Trong vòng 15 năm qua, mặc dù đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội góp phần tạo nên những thay đối đáng kể trong đời sống vật chất và tinh thần cũng như tạo cho con người nhiều nếp sống hiện đại, nhưng rất đông...

  pdf66p muathi2013 18-05-2013 106 39   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH.

  pdf21p kt1987 28-01-2011 101 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP, MỨC ĐÓNG GÓP, CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM, CÁC KHOẢN HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNHGIÁO DỤC-LAO ĐỘNG XÃ HỘI VÀ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

  pdf10p vuonnhomini 07-02-2013 33 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC, SẮP XẾP CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI VÀ TRUNG TÂM QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf24p ngu_mieu 23-10-2012 20 1   Download

 • Thông tư­ liên tịch 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý

  doc8p hoangchau 19-08-2009 184 14   Download

 • Quyết định 27/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

  pdf3p tanhthanhthanh23 18-04-2014 31 0   Download

 • Nghị quyết 16/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc giải quyết vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương hết hiệu lực thi hành

  pdf2p hoangchau 19-08-2009 122 14   Download

 • Quyết định 222/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm 'Tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy' tại tỉnh Bình Dương

  doc12p dangngoclan 19-08-2009 86 8   Download

 • Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

  pdf2p lawttnh4 11-11-2009 54 6   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC CƠ SỞ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ, NGƯỜI BÁN DÂM VÀ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ

  pdf8p chubebandiem 17-12-2010 62 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản