» 

Quản Lý Tài Chính Công

 • Tài liệu: Tài chính công và quản lý tài chính công

  Nội dung gồm 8 chương: Chương I. Tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công; Chương II: Ngân sách nhà nước; Chương III. Quản lý thu ngân sách nhà nước; Chương IV: Quản lý chi thường xuyên; Chương V: Quản lý tài chính ở các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; .....

  doc 147p o0o_ngocnganly_o0o 22-03-2013 476 228

 • Tài liệu học tập Quản lý tài chính công và công sản - PGS.TS Trần Văn Giao

  Tài chính công là một khái niệm hiện đại bắt đầu được sử dụng trong đời sống kinh tế của một quốc gia từ những năm đầu thế kỷ 20. Sự thay đổi có tính bước ngoặt về định nghĩa Tài chính công diễn ra vào những năm 30 của thế kỷ 20 gắn liền với mối quan hệ về thiếu hụt ngân sách Nhà nước và trong các mối liên quan với các bộ phận cấu thành Tài chính công. Cùng tìm hiểu...

  pdf 0p model_12 22-04-2014 41 16

 • Quản lý tài chính công

  Nội dung: 1. Những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính công; 2. Quản lý thu nhập công; 3. Quản lý chi tiêu công. Biểu hiện bên ngoài của tài chính: Các hiện tượng thu vào bằng tiền; Các hiện tượng chi ra bằng tiền. Hình thức biểu hiện bên ngoài của tài chính là sự vận động của nguồn tài chính.

  ppt 75p vuhaquocoai 22-06-2013 99 14

 • Bài giảng Quản Lý Tài chính công (cao học) - PGS.TS. Trần Văn Giao

  Bài giảng Quản Lý Tài chính công dùng cho đối tượng cao học hành chính gồm 3 chương, trình bày lý luận chung về tài chính công và quản lý tài chính công, quản lý và điều hành ngân sách nhà nước, quản lý tài chính công trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự.

  ppt 66p hoahue91 22-07-2014 43 10

 • Bài 1: Tài chính công và quản lý tài chính công

  Lý luận chung về Tài chính công và Quản lý tài chính công . Cải cách quản lý tài chính công .Bài học của Việt Nam .Quản lý tài chính công

  pdf 37p meomay_12 27-12-2013 38 9

 • Báo cáo: Tài chính công và quản lý tài chính công

  Báo cáo: Tài chính công và quản lý tài chính công trình bày lý luận tài chính công và quản lý tài chính công, thực trạng về quản lý tài chính công trong tiến trình đổi mới và cải cách nền hành chính quốc gia, giải pháp về quản lý tài chính công trong tiến trình đổi mới và cải cách nền hành chính quốc gia hiện nay.

  pdf 41p langtuthangpro 28-05-2014 17 8

 • Tài liệu môn học: Quản lý tài chính công và công sản - PGS.TS Trần Văn Giao

  Ở Việt Nam, Khái niệm Tài chính công xuất hiện trong thời kỳ đổi mới kinh tế từ năm 1989 cho đến nay và gắn liền với quá trình đổi mới quản lý Tài chính vĩ mô, đổi mới hoạt động của khu vực công. Để xác định khái niệm Tài chính công cần phải điểm qua các quan điểm của các nhà kinh tế về Tài chính công và các khái niệm có liên quan.

  pdf 171p sony_12 25-06-2013 98 33

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2009/NĐ-CP NGÀY 5/2/2009 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC

  Quy chế này qui định việc quản lý tài chính đối với công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp khác thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, luật hợp tác xã.

  pdf 37p phananh 24-06-2009 2356 432

 • Đề tài khoa học:Quản lý tài chính công ở Việt Nam - TS. Nguyễn Ngọc Hiến

  Quản lý tài chính công ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều được coi là sự tác động của hệ thống các cơ quan của Nhà nước đến những mặt hoạt động của tài chính công, nhằm đạt được những mục tiêu nhất định. Mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho giai đoạn hai của cải cách hành chính nhà nước ...

  pdf 185p lanlan38 02-04-2013 241 101

 • Luận văn: Tình hình quản lý tài chính của Công ty cổ phần FINTEC và chinh sách phân phối lợi nhuận

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tình hình quản lý tài chính của công ty cổ phần fintec và chinh sách phân phối lợi nhuận', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p hotmoingay5 19-01-2013 35 14

 • Ôn tập môn quản lý tài chính công

  QL TCC là quá trình nhà nước hoạch định, xây dựng chính sách chế độ; sử dụng hệ thống các công cụ và phương pháp thích hợp, tác động đến các hoạt động của tài chính công làm cho chúng vận động phù hợp với yêu cầu khách quan của nền KT - XH, nhằm phục vụ tốt nhất việc thực hiện các chức năng do nhà nước đảm nhận.

  doc 9p tailieuminhhung 12-11-2013 34 9

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - Ths. Vũ Xuân Thủy

  Chương 1 Tổng quan về tài chính công thuộc bài giảng tài chính công, cùng đi vào tìm hiểu chương học này thông qua các nội dung sau: các đặc trưng cơ bản và kết cấu của tài chính công; chức năng, vai trò và nguyên tắc hoạt động của tài chính công; quản lý tài chính công; chính sách tài chính công.

  pdf 28p kevinle124 04-06-2014 14 5

 • SKKN: Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý Tài chính – Tổ chức nhân sự trường học

  Bất kỳ một đơn vị nào, công tác quản lý Tài chính, quản lý tổ chức nhân sự là hết sức cần thiết và cần được quan tâm làm tốt có như vậy cán bộ công nhân viên mới yên tâm công tác, gắn bó với Nhà trường. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý Tài chính – Tổ chức nhân sự trường học”.

  pdf 12p hoangchieuduong 04-05-2014 16 3

 • SKKN: Biện pháp nâng cao năng lực quản lý tài chính “tổ chức thực hiện công tác thu và quản lý thu – chi”

  Các kế toán phải áp dụng đúng Luật kế toán, đảm bảo kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân. Để có thêm kinh nghiệm về công tác kế toán. Mời quý thầy cô tham...

  pdf 14p hoangchieuduong 07-05-2014 9 2

 • Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công

  Trong khuôn khổ đề án “cải cách hành chính ở việt nam”, nhóm nghiên cứu gồm có các chuyên gia của bộ tài chính, kiểm toán nhà nước, có sự phối hợp của một số chuyên gia trong và ngoài ngành tổ chức đánh giá cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính công của việt nam. Mục tiêu của việc đánh giá này nhằm phân tích rõ mối quan hệ giữa cải cách hành chính nhà nước và cải cách...

  pdf 59p hallo 01-03-2009 2665 1188

 • Quản lý tài chính doanh nghiệp

  Quản lý tài chính là việc sử dụng các thông tin phản ánh chính xác tình trạng tài chính của một doanh nghiệp để phân tích điểm mạnh điểm yếu của nó và lập các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng nguồn tài chính, tài sản cố định và nhu cầu nhân công trong tương lai nhằm tăng lãi cổ tức của cổ đông. Việc quản lý tài chính bao gồm việc lập các kế hoạch tài chính dài hạn và...

  pdf 5p cucai_trang 03-06-2010 806 394

 • Quản lý tài chính cá nhân

  Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 trong quản lý chất lượng cho quản lý tài chính cá nhân là một giải pháp hay. Hiện nay, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 trong quản lý chất lượng rất phổ biến và là một công cụ quản trị rất hữu dụng. Phạm vi áp dụng đa dạng từ cơ quan hành chánh sự nghiệp đến các doanh nghiệp. Việc áp dụng ISO 9000 cho quản lý tài chính cá nhân có được không? Đây là câu...

  pdf 6p cucai_trang 03-06-2010 363 206

 • Báo cáo tốt nghiệp: Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán, khách hàng và Nhà nước với việc tăng cường quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đông Á

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán, khách hàng và nhà nước với việc tăng cường quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ đông á', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 85p tiendungtb3003 09-03-2010 462 198

 • Quản lý tài chính đối với chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

  Quy chế quản lý chương trình được ban hành theo quyết định số 36/2006/QĐ-TTg ngày 8/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ, thông tư liên tịch số 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 31/10/2006 của liên Bộ tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình.

  pdf 28p hoangly 24-06-2009 381 193

 • Quản lý tài chính cá nhân như thế nào cho hợp lý?

  Kỹ năng sống dành cho các bạn trẻ: Các bạn trẻ thường quan niệm sau khi lập gia đình rồi mới cần quản lý tiền bạc, tiết kiệm chi tiêu. Theo sự phát triển của xã hội, nữ giới có vị trí bình đẳng với nam giới trong công việc và trong cuộc sống, thu nhập không thua kém nam giới, vì vậy mỗi người có thể độc lập về tài chính. Kết hôn là một giai đoạn quan trọng để khảo nghiệm...

  pdf 6p cctaichinh 10-09-2010 311 190

 • + Xem thêm 11048 Quản Lý Tài Chính Công khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản