» 

Quản Lý Tài Nguyên Nước

 • Hệ thống Quản lý tài nguyên nước tổng hợp mới của khu vực Châu Á Mạng lưới các Tổ chức lưu vực sông Châu Á

  Nước có nhiều vai trò khác nhau. Nước là nguồn tài nguyên không thể thiếu trong sự tồn tại và phát triển của con người, và nó cũng là yếu tố quan trọng cấu thành môi trường khu vực. Hiện nay nhiều vấn đề phức tạp và nghiêm trọng liên quan đến nước đã xuất hiện trên thế giới .Và để giải quyết những vấn đề này đòi hỏi cần thực hiện quản lý tài nguyên nước tổng...

  pdf 4p ngocgiau 24-06-2009 746 210

 • Báo cáo khoa học: Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam

  Báo cáo khoa học: Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam trình bày các yếu tố đảm bảo cho mô hình quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng có thể vận hành được ở Việt Nam, bao gồm các hình thức tham gia của cộng đồng, cách tiếp cận dựa vào nhu cầu, sự hỗ trợ về mặt thể chế, năng lực của các bên tham gia, chuyển giao kỹ thuật, huy động nguồn lực và sự...

  pdf 40p peheo_1 29-07-2012 205 111

 • Luận văn: Kinh Tế và Quản Lý Tài Nguyên Nước Trường Hợp Nước Ngầm tại Huyện Bình Chánh – Thành Phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Thanh Tuyền

  ”.... NGUKhóa luận nghiên cứu kinh tế và quản lý tài nguyên nước ngầm trên cơ sở.phân tích số liệu kỹ thuật về địa chất thủy văn đã tính toán đ ược tr ữ l ượng n ước.ngầm của Huyện, trong đó, trữ lượng động là 37.110,72 m3/ngày, trữ lượng tĩnh là.149.840,61 m3/ngày và trữ lượng tiềm năng là 186.951,33 m3/ngày theo phương pháp.câ

  doc 105p thanhnhat67 18-12-2013 42 13

 • Thuyết trình: Kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước của một số nước trên thế giới

  Thuyết trình: Kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước của một số nước trên thế giới nhằm trình bày sơ lược các công cụ quản lý tài nguyên nước trên thế giới, kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước của một số nước trên thế giới, quản lý tài nguyên nước tại Việt Nam, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về quản lý tài nguyên nước.

  pdf 43p little_12 23-06-2014 20 4

 • Bài giảng Quản lí tài nguyên nước - ĐH Xây dựng

  Bài giảng Quản lí tài nguyên nước gồm 5 chương, trình bày về tài nguyên nước và các nguyên tắc chung sử dụng nguồn nước; những vấn đề về thể chế quản lý tài nguyên nước; quản lý chất lượng nguồn nước; quản lý bền vững tài nguyên nước và bảo vệ tài nguyên nước.

  pdf 120p bihero_114 22-06-2014 15 7

 • Luận văn: Đánh giá Quản lý tài nguyên nước mặt trong hệ thống quản lý tổng hợp lưu vực sông

  Tài nguyên nước có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của mỗi một vùng lãnh thổ, mỗi một quốc gia và sự phát triển của cả nhân loại. Tuy nhiên trong những thập kỷ gần đây, cùng với tốc độ gia tăng dân số, hoạt động công nghiệp cũng phát triển mạnh mẽ kéo theo đó là nhu cầu sử dụng tài nguyên nước...

  pdf 76p hotmoingay5 18-01-2013 157 64

 • Thống nhất quản lý tài nguyên nước phục vụ phát triển bền vững

  Trước đây tài nguyên nước trên trái đất tưởng như vô tận; nhưng ngày nay, do sức ép của sự gia tăng dân số, của đô thị hóa và công nghiệp hóa, làm suy giảm tài nguyên nước, khiến tình trạng thiếu nước đang trở thành phổ biến và nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Ðiều đó đòi hỏi các nước cần phải tìm các phương thức thích hợp để bảo vệ và phát triển bền vững tài...

  pdf 4p beepbeepnp 21-06-2013 43 13

 • Quản lý tông hợp tài nguyên nước và môi trường - Ban thư ký Ủy hội sông Mê Công

  Nội dung chính gồm: Bài 1. Sử dụng tài nguyên lưu vực sông Mê Công; Bài 2. Tổng quan về nội dung quản lý tài nguyên nước và môi trường tổng hợp;......; Bài 6. Các công cụ quản lý tài nguyên nước tổng hợp (IREM) trong thực tế.

  pdf 44p minhanh 14-03-2009 822 461

 • QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT

  Quy định này áp dụng trong quan trắc, đo đạc, thu thập và tính toán các yếu tố đặc trưng về số lượng và chất lượng tài nguyên nước mặt; quy định về quy trình đo đạc, tính toán, lưu trữ, quản lý số liệu; về bảo vệ công trình, hồ sơ nhà trạm và trang thiết bị kỹ thuật các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt trên phạm vi toàn quốc.

  doc 52p adam1979 03-05-2011 185 79

 • Báo cáo phát triển Việt Nam 2010: Quản lý tài nguyên thiên nhiên

  Báo cáo phát triển Việt Nam 2010: Quản lý tài nguyên thiên nhiên nhằm mục đích đưa ra cách sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên nhằm giảm nghèo một cách bền vững về mặt môi trường và xã hội. Báo cáo được cấu trúc để giải quyết các chủ đề chính là tính hiệu quả, sự bền vững môi trường và sự công bằng trong các chương về các lĩnh vực tài nguyên như đất, nước, rừng, tài...

  pdf 168p phaman9119 23-05-2012 158 78

 • Luận văn: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM TỈNH QUẢNG NAM

  Đề tài luận án tiến sĩ “Xây dựng Mô hình Đồng quản lý tài nguyên môi trường tại Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam” được thực hiện từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 10 năm 2010, với mục tiêu đưa ra giải pháp tối ưu để vận động cộng đồng địa phương tham gia chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường (TN,MT) tại Khu...

  pdf 223p greengrass304 11-09-2012 131 68

 • ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM

  Giới thiệu đề tài Tổng quan về quản lý tài nguyên nước (QLTNN) Phân tích đánh giá chính sách QLTNN Đề xuất – kiến nghị Kết luận Tài liệu tham khảo Tài nguyên nước đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững. Mục tiêu đề tài Trên phương diện chính sách

  pdf 31p boy_them_yeu 04-07-2013 66 26

 • Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Tây Nguyên

  Nghiên cứu cơ bản về khoa học Địa lý và phát triển công nghệ theo các hướng trọng điểm của Nhà nước nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý tài nguyên môi trường và xây dựng chính sách chiến lược, quy hoạch vùng lãnh thổ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ Địa lý có trình độ cao cho đất nước...

  pdf 214p lalan38 01-04-2013 49 22

 • Đề tài: Đánh giá hiện trạng khai thác & quản lý tài nguyên trên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua TP.Biên Hòa & đề xuất các biện pháp khắc phục

  Bài thuyết trình với đề tài "Đánh giá hiện trạng khai thác & quản lý tài nguyên trên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua TP.Biên Hòa & đề xuất các biện pháp khắc phục" trình bày các nội dung sau: tổng quan về khu vực khảo sát, hiện trạng khai thác, hiện trạng quản lý, những vấn đề còn tồn tại, đề xuất giải pháp, kết luận - kiến nghị.

  ppt 23p nguyenvantyenv 26-08-2014 2 2

 • Luận văn tiến sĩ: Xây dựng mô hình đồng quản lý tài nguyên môi trường tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam

  Luận án được thực hiện nhằm mục đích là đưa ra giải pháp tối ưu để vận động cộng đồng địa phương tham gia chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường (TN,MT) tại Khu bảo tồn biển (KBTB) Cù Lao Chàm theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng hưởng lợi.

  pdf 223p nhatro75 16-07-2012 163 96

 • GIÁO TRÌNH TÀI NGUYÊN NƯỚC LỤC ĐỊA part 2

  Chúng ta có thể nhận thấy có sự khác biệt rõ ràng về thông tin giữa các nguồn số liệu tham khảo. Các số liệu thiếu chính xác và không đáng tin cậy về lượng nước tiêu thụ, nguồn nước ngọt, khả năng cấp nước đã gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho việc quản lý tài nguyên nước. Thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất, đồng thời là nguồn phát điện lớn thứ hai...

  pdf 20p zues01 09-06-2011 105 58

 • GIÁO TRÌNH TÀI NGUYÊN NƯỚC LỤC ĐỊA part 10

  VI.3. MỘT SỐ CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO IWRM VI.3.1. Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng 8 a) Định nghĩa Quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng là một khái niệm rộng và đa nghĩa theo tính ứng dụng của nó trong thực tiễn, đề cập sự tham gia của các cộng đồng có lợi ích liên quan trong quản lý tài nguyên đất và nước, rừng và động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

  pdf 15p zues01 09-06-2011 77 41

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học " Khảo sát hiện trạng tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy "

  Tài nguyên nước gắn liền với các hoạt động kinh tế - xã hội của con người trong nhiều lĩnh vực, và đang ngày càng trở nên khan hiếm. Sự phân bố không đều cả về không gian-thời gian gây ra những ảnh hưởng rất lớn, như thiếu nước cung cấp trong mùa kiệt, dư thừa nước vào mùa lũ, gây hạn hán, lũ lụt...

  pdf 0p hoatuongvihong 15-11-2011 64 25

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đánh giá khả năng dễ bị tổn thương của tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn "

  Quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông là một vấn đề cấp thiết hiện nay. Đánh giá khả năng dễ bị tổn thương của tài nguyên nước lưu vực là cơ sở để các nhà khoa học đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp theo hướng phát triển bền vững. Bài báo này có nội dung giới thiệu kết quả nghiên cứu đánh giá chỉ số tổn thương của nguồn nước lưu vực sông Thạch Hãn.

  pdf 0p hoatuongvihong 15-11-2011 55 24

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến đổi tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy "

  Nghiên cứu phân tích sự biến đổi của tài nguyên nước trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy dưới tác động của biến đổi khí hậu. Trong đó bộ số liệu kịch bản từ nhóm nghiên cứu REMOCLIC được hiệu chỉnh để phục vụ cho bài toán thủy văn. Số liệu sau khi hiệu chỉnh được đưa vào mô hình NAM,

  pdf 0p hoatuongvihong 15-11-2011 55 23

 • + Xem thêm 2779 Quản Lý Tài Nguyên Nước khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản