» 

Quản Lý Tài Nguyên

  • Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của đất nước, mặt khác nước cũng có thể gây ra tai hoạ cho con người và môi trường; Để tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Văn bản luật quy định việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

    thuymo88 17-04-2013 1398 282

  • Văn bản nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ giái pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, khai thác sử dụng đất thổ cư, đất nông nghiệp, xây dựng, đất rừng...

    thuymo88 17-04-2013 1316 292

  • + Xem thêm 7 BST Quản Lý Tài Nguyên khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản