Quản lý thiên tai

Xem 1-20 trên 4661 kết quả Quản lý thiên tai
 • Dự án Quản lý thiên tai Việt Nam (gọi tắt là WB5 hay Dự án) là một trong những dự Chính phủ đầu tƣ nhằm hỗ trợ việc thực hiện “Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống và nhẹ thiên tai tới năm 2020”. Một phần kinh phí của dự án đƣợc cấp từ khoản vay Ngân Thế giới và dự án sẽ đƣợc thực hiện tại 10 tỉnh miền Trung Việt Nam, bao gồm Thanh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình và Ninh Thuận....

  pdf184p rose_12 03-12-2012 96 43   Download

 • Dự án Quản lý thiên tai Việt Nam (gọi tắt là WB5 hay Dự án) là một trong những dự án do Chính phủ đầu tư nhằm hỗ trợ việc thực hiện “Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tới năm 2020”. Một phần kinh phí của dự án đƣợc cấp từ khoản vay Ngân hàng Thế giới và dự án sẽ được thực hiện tại 10 tỉnh miền Trung Việt Nam, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận....

  pdf174p tuyetmuadong2013 14-04-2013 62 28   Download

 • Dự án Quản lý thiên tai (gọi tắt là WB5 hay Dự án) là một trong những dự án do Chính phủ đầu tƣ nhằm hỗ trợ việc thực hiện “Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tới năm 2020”. Một phần kinh phí của dự án đƣợc cấp từ khoản vay Ngân hàng Thế giới và dự án sẽ đƣợc thực hiện tại 10 tỉnh miền Trung Việt Nam, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và...

  pdf80p badaovl 20-05-2013 31 7   Download

 • Tài liệu hướng dẫn tập huấn "Nâng cao năng lực phòng chống lụt bão" như là một cẩm nang hướng dẫn, tài liệu giúp các Hướng dẫn viên chuẩn bị và thực hiện vai trò hướng dẫn của mình trong công tác tập huấn. Bố cục tài liệu gồm 4 chương. Chương I, giới thiệu một số kĩ năng và phương pháp sư phạm cơ bản. Chương II, III và IV hướng dẫn việc xây dựng bài giảng (giáo án) theo từng đề mục của công tác quản lý thiên tai lũ lụt.

  pdf56p hoa_hong91 24-05-2014 48 12   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "hoàn thiện công tác quản lý nvl tại công ty sxkd đầu tư và dịch vụ việt hà "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p thuy201 04-12-2011 74 23   Download

 • Phần mềm nguồn mở là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm, và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi

  pdf26p and_12 08-08-2013 19 5   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng GIS trong quản lý nước tại Quản Lộ Phụng Hiệp được thực hiện nhằm xây dựng bộ bản đồ độ mặn, kiến nghị một số giải pháp cải thiện vận hành hệ thống thủy lợi.

  pdf90p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 2 1   Download

 • Ôn tập sinh thái học chương 2: Quần xã sinh vật, hệ sinh thái và việc quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên gồm có lý thuyết, bài tập, tổng hợp với các mức độ dễ và khó giúp các em tự ôn luyện, tự kiểm tra kiến thức và nâng cao kỹ năng làm bài tốt nhất.

  pdf8p mattroibecon_06 13-05-2014 116 30   Download

 • Tài liệu Quản lý về tài nguyên quặng và đá quý có nội dung trình bày thực trạng nguồn tài nguyên quặng và đá quý ở nước ta hiện nay, thực trạng khai thác tài nguyên ở nước ta hiện nay nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn khái quát nhất cũng như đánh giá được thực trạng khai thác từ đó có ý thức, biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của nước ta.

  doc17p sakura_9z 19-08-2014 88 22   Download

 • Các nước quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững để tái đầu tư vào nguồn vốn xã hội và các nguồn vốn không thể “sờ nắm” được như nhân lực, giáo dục, thể chế, phát minh và công nghệ mới… có thể “thăng hạng” trong mức thang phát triển, Cuốn sách mới xuất bản của Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định.

  pdf5p hongnhung_4 25-02-2011 62 16   Download

 • Tài liệu này được chuẩn bị như là một tài liệu độc lập nhằm đáp ứng yêu cầu của WB về đánh giá tác động môi trường (OP/BP 4.01), người dân tộc thiểu số (OP/BP 4.10), tái định cư bắt buộc (OP/BP), an toàn đập (OP/BP 4.37), văn hóa vật thể (OP/BP 4.11), khu cư trú tự nhiên (OP/BP 4.04).

  pdf93p badaovl 20-05-2013 61 16   Download

 • Bài báo này nghiên cứu nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện quản lý nguồn tài nguyên ven biển dựa vào cộng đồng, trường hợp ở đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy đã có sự thay đổi sâu sắc trong việc sử dụng và quản lý tài nguyên đầm phá.

  pdf12p sunshine_9 24-07-2013 72 14   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý khâu truyền tải điện ở Việt Nam trình bày những vấn đề cơ bản về mô hình tổ chức và cơ chế quản lý khâu truyền tải điện, thực trạng mô hình tổ chức và cơ chế quản lý khâu truyền tải điện ở Việt Nam, quan điểm và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế quản lý khâu truyền tải điện ở Việt Nam.

  pdf0p cuong300 26-05-2014 51 14   Download

 • Thực tập tổng hợp đối với sinh viên Ngân Hàng nói riêng và sinh viên thuộc khối kinh tế nói chung là vô cùng quan trọng và hữu ích. Thông qua thời gian thực tập này giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng hợp về qúa trình hoạt động quản lý và sử dụng vốn của các doanh nghiệp du lịch, hiểu rõ hơn về các công việc mà sau khi ra trường họ phải đảm nhiệm. Từ đó giúp cho sinh viên hoàn thiện những kiến thức mà mình còn thiếu để khi ra trường có thể...

  pdf24p notonline1122 21-02-2013 42 12   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước tại địa bàn tỉnh Nam Định nhằm mục đích làm sáng tỏ các cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện khung pháp luật về phân cấp quản lý NSNN, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc phân cấp quản lý NSNN tại địa bàn tỉnh Nam Định. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf23p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 32 12   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp được thực hiện với 2 mục tiêu chính: Thực trạng tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện Đăk Mil, hoạt động quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; các giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường huyện xuất phát từ những thực trạng đã nghiên cứu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf113p chacvan00 17-11-2016 29 10   Download

 • Tài liệu này là Khung chính sách Tái định cƣ (RPF) cho Dự án Quản lý thiên tai Việt Nam (gọi tắt là Dự án). Tài liệu đƣợc chuẩn bị nhằm đáp ứng yêu cầu về chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng Thế giới về Tái định cư bắt buộc (OP 4.12).

  pdf49p badaovl 20-05-2013 36 9   Download

 • Thiên tai là một tai họa tự nhiên, tồn tại khách quan ngoài ý muốn con người

  pdf15p augi11 09-01-2012 33 5   Download

 • Bài viết Hoàn thiện mô hình quản lý thực hiện các dự án PPP tại Việt Nam trình bày về nhu cầu cấp thiết; thực trạng về quản lý PPP tại VN; đề xuất mô hình thực hiện dự án PPP. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Quản lý nhà nước.

  pdf4p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 15 3   Download

 • Quản lý suy cho cùng là quản lý con người. Ngày nay, với xu thế toàn cầu hóa và tính chất cạnh tranh ngày càng khốc liệt, con người đang được coi là nguồn tài sản vô giá và là yếu tố cơ bản nhất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Cũng như các tài sản khác, tài sản con người cần được mở rộng và phát triển, cần nhất là quản lý và sử dụng cho tốt. Việc hiểu và tổ chức tốt nội dung quản lý nhân lực là điều hết sức...

  doc41p tiencuong 20-07-2009 1317 905   Download

Đồng bộ tài khoản