Quản lý tỷ giá hối đoái

Xem 1-20 trên 145 kết quả Quản lý tỷ giá hối đoái
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "tỷ giá hối đoái và quản lý tỷ giá hối đoái ở việt nam hiện nay"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p nhanma89 02-06-2010 785 454   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " tỷ giá hối đoái và quản lý tỷ giá hối đoái ở việt nam hiện nay "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p tieutaydoc 03-08-2010 717 474   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - tỷ giá hối đoái và quản lý tỷ giá hối đoái ở việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc43p dhcdunvst 06-10-2009 548 209   Download

 • Là một bộ phận của hệ thống tài chính tiền tệ, chế độ tỷ giá hối đoái ở nước ta cũng đã trải qua nhiều thay đổi cho phù hợp với quá trình đổi mới kinh tế và tài chính. Quá trình này có thể tạm chia thành 5 gian đoạn... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p dienham63 10-12-2015 19 2   Download

 • Với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới , các mối quan hệ kinh tế trên mọi lĩnh vực của một nước ngày càng được mở rộng ra các nước , do đó vấn đề thanh toán ,định giá , so sánh ,phân tích đánh giá về mặt giá trị và hiệu quả trở nên phức tạp hơn nhiều . Đơn vị thanh toán không chỉ là tiền tệ trong nước mà còn phải sử dụng các loại ngoại tệ khác nhau liên quan đến việc trao đổi tiền của nước khác . Tiền của...

  pdf34p nhanma1311 09-12-2012 88 53   Download

 • Tiểu luận Lý thuyết Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lãi suất nhằm tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá hối đoái, đồng thời đề xuất ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro, định hướng công cụ phát sinh tỷ giá hối đoái trong giai đoạn tới.

  pdf32p thin_12 25-07-2014 122 47   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm lượt lý thuyết mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái nhằm tìm hiểu xem lạm phát là gì ? Do đâu mà có lạm phát ? Tại sao người ta lại quan tâm đến lạm phát? Và lạm phát có ảnh hưởng như thế nào đến tỷ giá hối đoái, một chính sách mà trong điều kiện của một nền kinh tế thị trường mở, thương mại quốc tế trở thành phổ biến.

  pdf22p thin_12 25-07-2014 67 25   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lãi suất nhằm nêu vai trò, phương thức, cường độ của từng yếu tố lại phụ thuộc vào môi trường, hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước và thay đổi theo từng giai đoạn phát triển.

  pdf14p thin_12 25-07-2014 48 15   Download

 • Tiểu luận: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lãi suất trình bày về khái niệm tỷ giá hối đoái, các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, lạm phát ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, sự tác động của lãi suất lên tỷ giá hối đoái.

  pdf9p thin_12 25-07-2014 57 20   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái trình mày về mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái, các bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái, lạm phát tác động tới tỷ giá.

  pdf30p thin_12 25-07-2014 47 13   Download

 • Tiểu luận: Tóm lượt lý thuyết về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lãi suất nhằm nêu lên mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá hối đoái, đồng thời đưa ra các lý thuyết để làm rõ mối quan hệ này, kiến thức về tài chính tiền tệ nói chung và lãi suất, tỷ giá hối đoái nói riêng.

  pdf12p thin_12 25-07-2014 39 10   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm lượt lý thuyết về mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái trình bày lý thuyết về lạm phát, nguyên nhân dẫn đến lạm phát, tác động của lạm phát, khái niệm và vai trò của tỷ giá hối đoái, các nhân tố tác động đến tỷ giá, mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái.

  pdf28p thin_12 25-07-2014 41 7   Download

 • Chương 10 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung chính sau: Hệ thống các hoạt động kinh tế quốc tế, thị trường ngoại hối, quản lý tỷ giá hối đoái.

  pdf30p thanhdieutran 12-04-2014 33 4   Download

 • Với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới , các mối quan hệ kinh tế trên mọi lĩnh vực của một nước ngày càng được mở rộng ra các nước , do đó vấn đề thanh toán ,định giá , so sánh ,phân tích đánh giá về mặt giá trị và hiệu quả trở nên phức tạp hơn nhiều . Đơn vị thanh toán không chỉ là tiền tệ trong nước mà còn phải sử dụng các loại ngoại tệ khác nhau liên quan đến việc trao đổi tiền của nước khác . Tiền của...

  pdf53p nhattruong 14-07-2009 3459 1512   Download

 • Tỷ giá hối đoái là một phạm trù kinh tế tổng hợp có liên quan đến các phạm trù kinh tế khác và đóng vai trò như là một công cụ có hiệu lực, có hiệu quả trong việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi nước, đồng thời là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với chính sách tiền tệ quốc gia. Đã bao thời nay, loài người đã và đang tiếp tục đứng trước một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt này và cố gắng tiếp cận nó, mong tìm ra...

  doc39p dhcdunvst 06-10-2009 1402 884   Download

 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG MỞ TS. PHẠM THỊ LAN ANH Bộ môn Kinh tế vận tải Khoa Vận tải & Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bài báo phân tích thực trạng, xu hướng rủi ro tỷ giá hối đoái (tỷ giá) và các biện pháp quản lý rủi ro tỷ giá trong cơ chế thị trường mở. Summary: This article analysis the actual situation, tendency of the risk of exchange rate and methods to manage it in open-market mechanism ...

  pdf6p dinhlan0501 10-02-2011 1043 409   Download

 • Lãi suất và tỷ giá hối đoái là 2 trong số những công cụ quan trọng để Chính phủ điều hành nền kinh tế vĩ mô của một nước. Tuy là 2 công cụ khác nhau nhưng giữa chúng có mối quan hệ qua lại mật thiết với nhau. Trước khi nghiên cứu mối quan hệ này, ta cần nghiên cứu một số nguyên lý sau: Qui luật một giá: Nếu hai nước sản xuất cùng một loại hàng hóa, giá của hàng hóa này phải giống nhau trên toàn thế giới, không quan trọng nước nào sản xuất ra nó. Ví...

  pdf5p gau_baloo 25-08-2010 438 262   Download

 • Thị trường hối đoái Việt Nam mang đặc trưng là thiếu các công cụ phòng chống rủi ro tỷ giá, các doanh nghiệp dễ chịu tổn thất

  doc7p mrhuytc 01-10-2010 416 221   Download

 • Tỷ giá hối đoái là sự so sánh mối tương quan giá trị giữa hai đồng tiền với nhau. - Tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này thể hiện bằng số lượng đơn vị tiền tệ nước khác. - Đồng tiền yết giá (Commodity Terms): là đồng tiền được thể hiện giá trị của nó qua một đồng tiền khác. - Đồng tiền định giá (Currency Terms): là dồng tiền được sử dụng để xác định giá trị của đồng tiền yết giá....

  doc11p phuongdung1308 23-07-2011 291 120   Download

 • Lý do chọn đề tài Lịch sử phát triển và vai trò của tỷ giá hối đoái gắn liền với qúa trình lớn mạnh không ngừng của nền kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế. Cũng giống như vai trò của giá cả trong nền kinh tế thị trường, tỷ giá hối đoái có tác động

  pdf25p lotus_123 09-12-2012 277 108   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản