Quản lý và sử dụng quỹ phòng

Xem 1-20 trên 401 kết quả Quản lý và sử dụng quỹ phòng
 • Thông tư liên tịch 144/2009/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý theo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TT ngày 13/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý.

  doc0p 1huutri 06-08-2009 160 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

  pdf5p mungtetmoi 21-01-2013 39 1   Download

 • Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  pdf7p minhhanhmh 05-03-2014 39 3   Download

 • Công văn 2007/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ rà soát các kiến nghị của Bộ Xây dựng liên quan đến quy trình quản lý và sử dụng ODA

  pdf1p lythong 18-08-2009 40 3   Download

 • Đất đai là tài nguyên của mỗi quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, an ninh và quốc phòng. Việc quản lý sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên đất là mục tiêu của mọi quốc gia. Vấn đề quản lý và sử dụng đất đai đã có những ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển KTXH. Trong quản lý, sử dụng đất đai,...

  doc129p vanthuong 09-08-2012 281 140   Download

 • Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để đáp ứng được những sự thay đổi lớn về cơ cấu và quy mô của nền kinh tế, kế toán đã ra đời hỗ trợ cho công tác quản lý và hạch toán, giúp cho các doanh nghiệp quản lý được chặt chẽ và sâu sắc hơn về quy trình công trình công nghệ sản xuất từ khâu đầu vào đến đầu ra và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

  pdf140p la_lan23 13-04-2013 226 113   Download

 • Phân bổ lịch làm việc cho nhân viên Áp dụng quy trình chứng từ cho phiếu phân bổ nhân viên vào nhóm làm việc Lựa chọn nhân viên tính công theo phòng ban, chỉ định, toàn công ty, hoặc chi nhánh. Trích lọc dữ liệu công (filter) theo nhu cầu quản lý và xuất kết quả thành các định dạng file khác nhau. Truy xuất báo cáo công: chi tiết theo nhân viên, tổng hợp theo điều kiện, tổng hợp theo phân loại công. Thay đổi đơn vị hiển thị số liệu công (ngày, giờ, phút, giây).

  pdf75p phuc_bmt 22-06-2012 128 38   Download

 • Năm học 2012 – 2013 là năm học tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Vấn đề đặt ra cho các giáo viên là cần phải làm những công việc gì để thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” một cách hiệu quả?. Đây là vấn đề tương đối mới cần nhiều sự đầu tư của giáo viên.

  pdf27p hoangchieuduong 08-05-2014 64 17   Download

 • Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn việc quản lý và sử dụng quỹ phòng chống ma tuý theo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng chống ma tuý do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

  pdf8p lawttnh4 11-11-2009 66 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP, THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf8p bupbebaggo 15-01-2013 27 2   Download

 • Quyết định số: 37/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 18 0   Download

 • Đất đai là tài sản quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công trình kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng…Đối với nước ta, Đảng ta đã khẳng định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý....

  doc56p windlee 19-08-2011 875 302   Download

 • 1. Định mức sử dụng: - Mỗi loại VPP phải có định mức sử dụng. Phòng HCNS lập định mức sử dụng tạm tính, định mức sử dụng tạm tính được thảo luận thống nhất với Trưởng bộ phận, sau đó chuyển BGĐ Công ty duyệt. - Hàng quý, Phòng HCNS có trách nhiệm rà soát lại định mức sử dụng VPP cho phù hợp, trường hợp do có sự thay đổi, Trưởng bộ phận đề nghị Phòng HCNS cùng nghiên cứu để thay đổi định mức. ......

  doc4p jolie 02-03-2009 1104 285   Download

 • Nghiên cứu cơ bản về khoa học Địa lý và phát triển công nghệ theo các hướng trọng điểm của Nhà nước nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý tài nguyên môi trường và xây dựng chính sách chiến lược, quy hoạch vùng lãnh thổ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ Địa lý có trình độ cao cho đất nước theo quy định của pháp luật....

  pdf214p lalan38 01-04-2013 102 43   Download

 • Cơ sở pháp lý và xây dựng lý luận của việc xây dựng Bộ luật tố tụng dân sự Bổ sung quy định tại Điều 18. Nguyên tắc xét xử công khai. Điều 18 BLTTHS quy định trường hợp cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mĩ tục của dân tộc hoặc giữ bí mật của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì toà án có thể xét xử kín.

  pdf9p duongphuongtim 23-04-2013 26 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2782/2011/QĐ-UBND NGÀY 15/12/2011 UBND TỈNH HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

  pdf4p oggianoel 08-01-2013 34 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP, THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf8p oggianoel 09-01-2013 26 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p mungtetmoi 21-01-2013 29 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

  pdf4p naubanh_tet 01-02-2013 24 3   Download

 • Đất đai là tài sản vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, vừa là tư liệu sản xuất và cũng là nơi xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh và an ninh quốc phòng. Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một thủ tục hành chính nhằm xác lập mối quan hệ giữa Nhà Nước và sử dụng đất cùng thi hành pháp luật đất đai.

  doc57p maonguyenba 22-02-2011 712 234   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản