Quản lý và tổ chức lễ hội

Xem 1-20 trên 311 kết quả Quản lý và tổ chức lễ hội
 • Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương ðảng (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

  pdf5p lyhieugianglich 31-03-2017 3 0   Download

 • Quyết định số 486/QĐ-BVHTTDL ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian. Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;...

  pdf4p bachma47 26-12-2017 2 0   Download

 • Ngày 19/12/2006, Tổng giám đốc Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy đã gửi công hàm tới phái đoàn thƣờng trực của Việt Nam tại Geneva (Thụy Sĩ), trong đó thông báo: Nghị định thƣ gia nhập Hiệp định thành lập WTO của Việt Nam, ký tại Geneva ngày 7/11/2006, sẽ có hiệu lực từ ngày 11/1/2007 và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO từ 11/1/2007.

  pdf74p sang_som 25-04-2013 44 11   Download

 • Lễ hội truyền thống là một bộ phận quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Việt Nam và là một hiện tượng có tính chất tổng hợp chứa đựng trong nó cả tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, diễn xướng dân gian và văn nghệ dân gian. Bên cạnh đó, Giáo sư Trần Quốc Vượng trong Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm thì “Lễ hội còn là một sản phẩm và biểu hiện của một nền văn hóa”....

  doc51p vukieuqlvh 29-08-2012 279 121   Download

 • Hoạt động quảng bá và tổ chức sự kiện các buổi lễ liên quan đến rất nhiều loại hình sự kiện, tứ hội thảo, hội nghị ,họp báo, họp mặt hàng năm cho đến buổi ra mắt báo chí .Việc quản lý hoạt động quảng bá tổ chức các buổi lễ thành công đã mang lại hiệu quả PR rất lớn.

  pdf5p nhuchau01 08-11-2010 186 82   Download

 • Đề tài "Công tác tổ chức và quản lý lễ hội đình làng Như Xuyên, xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1 tổng quan về quản lý lễ hội truyền thống đình làng Như Xuyên, xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, chương 2 thực trạng công tác tổ chức và quản lý lễ hội đình làng Như Xuyên, xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang,...

  doc37p bunnbabe 28-11-2015 104 40   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu việc tổ chức, quản lý, khai thác Lễ khai ấn đền Trần với phát triển du lịch của tỉnh Nam Định nhằm khái quát về đền Trần và Lễ khai ấn đền Trần, thực trạng việc tổ chức, quản lý và khai thác lễ khai ấn đền Trần phục vụ du lịch.

  pdf75p cheap_12 10-07-2014 83 36   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác tiềm năng kinh tế trong tổ chức và quản lý lễ hội đền hai Bà Trưng ở Mê Linh - Hà Nội với các nội dung chính: Vai trò của kinh tế trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội truyền thống ở nước ta hiện nay, thực trạng tổ chức và quản lý lễ hội truyền thống Hai Bà Trưng ở Mê Linh - Hà Nội, những giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế trong lễ hội truyền thống Hai Bà Trưng ở Mê Linh - Hà Nội hiện nay.

  pdf7p meomun12340628 09-09-2015 83 27   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

  pdf4p conchokon 24-09-2012 32 1   Download

 • Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo, quản lý các tổ chức sản xuất kinh doanh hoặc các lĩnh vực khác. Sau khi học môn này, sinh viên sẽ : • Hiểu Quản trị là gì, và biết những công việc của nhà quản trị. • Có kiến thức và kỹ năng để quản trị có hiệu quả. 2.

  doc58p iloveyou_91 05-05-2011 794 301   Download

 • “Bận”, là một từ đã thành thời thượng trong cuộc sống của chúng ta ngày nay. Nhìn đâu ta cũng thấy một sự tất bật, hối hả, cuống cuồng. Áp lực công việc ngày càng căng thẳng và phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải hết sức cố gắng mới vượt qua được. Còn để thành công, ta còn phải cố gắng nhiều hơn. Trong khi thời gian thì vẫn cứ thế, lặng lẽ rượt đuổi ta mỗi ngày. Không ít khi ta mệt mỏi rã rời. Ta mong sao ngày dài thêm 3 – 4 lần nữa, đơn giản...

  pdf4p butanyc 24-08-2010 168 78   Download

 • Quan điểm của triết học Mác – Lê Nin: Xã hội là hình thái vận động cao nhất của thế giới vật chất. Hình thái vận động này lấy con người và sự tác động lẫn nhau giữa con người làm nền tảng. Xã hội biểu hiện tổng thể những mối liên hệ và quan hệ của cá nhân, là sản phẩm của sự tương tác qua lại giữa những con người .

  pdf45p eight_12 06-03-2014 185 38   Download

 • Khái niệm Tổ chức xã hội là những bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị nước ta, được hình thành trên các nguyên tắc tự nguyện, tự quản của người lao động được tổ chức và hoạt động theo điều lệ hay theo các quy định của nhà nước, nhân danh tổ chức mình khi tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các thành viên.

  pdf25p thiuyen3 16-08-2011 155 22   Download

 • Theo Mác – Lê Nin: Xã hội là hình thái vận động cao nhất của thế giới vật chất. Hình thái vận động này lấy con người và sự tác động lẫn nhau giữa con người làm nền tảng.

  pdf45p eight_12 06-03-2014 45 16   Download

 • Hội Thiết bị Y tế là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những tổ chức và cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, quản lý, sản xuất, kinh doanh, bảo trì, sửa chữa...

  pdf15p buoi_chieu 23-04-2013 59 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2782/2011/QĐ-UBND NGÀY 15/12/2011 UBND TỈNH HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

  pdf4p oggianoel 08-01-2013 34 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH PHÚ YÊN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 1188/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 20112016; Căn cứ Nghị...

  pdf3p giaythethao 03-10-2012 31 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI VÀ TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG, ĐÓN NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf9p tymong_manh 19-11-2012 29 2   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC CƠ SỞ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf7p oggianoel 08-01-2013 21 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf3p tymong_manh 19-11-2012 36 1   Download

Đồng bộ tài khoản