Quản lý vườn quốc gia hoàng liên

Xem 1-4 trên 4 kết quả Quản lý vườn quốc gia hoàng liên
 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm: Xác định ảnh hưởng của hoạt động du lịch và hoạt động sống của người dân tới nguồn tài nguyên thiên nhiên của Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn tại huyện SaPa đặc biệt tài nguyên đa dạng sinh học, đề xuất  những giải pháp quản lý nhằm hạn chế những tác động do hoạt động du lịch và người dân.

  pdf6p bevi123 06-11-2015 43 17   Download

 • Công văn 459/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Thoả ước viện trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đối với dự án Du lịch sinh thái tỉnh Lào Cai và tăng cường năng lực quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên

  pdf1p lythong 18-08-2009 88 8   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Bước đầu nghiên cứu hoạt động du lịch Trekking tại vườn quốc gia Hoàng Liên theo quan điểm du lịch sinh thái trình bày cơ sở lý luận về du lịch Trekking theo quan điểm du lịch sinh thái, thực trạng hoạt động du lịch Trekking tại vườn quốc gia Hoàng Liên.

  pdf81p cheap_12 10-07-2014 47 30   Download

 • Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đang chuẩn Vườn bị đề nghị Quốc gia UNESCO công Phong nhận là Di sản Nha-Kẻ thiên nhiên thế Bàng giới với tiêu chí đa dạng sinh học.

  pdf5p heoxinhkute3 24-09-2010 54 17   Download

Đồng bộ tài khoản