Quản lý xuất nhập khẩu kim cương thô

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quản lý xuất nhập khẩu kim cương thô
  • Công văn 3106/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện việc quản lý xuất nhập khẩu kim cương thô

    doc1p giangdien 18-08-2009 65 3   Download

  • Thông tư số 11/2002/TT-BTM về việc hướng dẫn thực hiện việc quản lý xuất nhập khẩu kim cương thô do Bộ Thương mại ban hành

    pdf5p lawxnk4 10-11-2009 43 2   Download

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 14/2009/TTLT-BCT-BTC NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP CHỨNG NHẬN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU KIM CƯƠNG THÔ NHẰM THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾ CHỨNG NHẬN QUY TRÌNH KIMBERLEY

    pdf2p cunghoangdao 28-12-2012 33 2   Download

Đồng bộ tài khoản