» 

Quân Sự

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là quan điểm và lý thuyết của Hô Chí Minh về việc xây dựng nền quốc phòng, lực lượng vũ trang, về những vấn đề có tính quy luật của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, về chính trị và quân sự. đó là sự áp dụng lý thuyết quân sự của chủ nghĩa Marx-Lê nin vào thực tiễn Việt Nam, kết hợp truyền thông quân sự, nghệ thuật binh pháp cổ truyền của...

  doc 29p sai_hika 23-03-2010 2043 813

 • Đề thi môn quân sự chung và bắn súng

  Đây là đề thi môn quân sự chung và bắn súng gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

  doc 21p hyog2in 24-04-2011 1499 269

 • Luận văn: Nghệ thuật quân sự của ông cha ta

  Lý luận và thực tiễn chiến tranh nhân dân Việt Nam thực sự là một cống hiến quan trọng đối với phong trào đấu tranh vũ trang giải phóng của nhân dân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chính vì vậy mà tôi lựa chọn đề tài này để tìm hiểu một cách sâu sắc về nét độc đáo đặc sắc của nghệ thuật Quân sự Việt Nam.

  doc 118p lenghia2000 22-05-2011 489 184

 • LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ SỐ 43/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005

  Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự: 1. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 12 Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi”. 2. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 14 Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ...

  pdf 5p truongan 10-07-2009 2357 158

 • LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 1981

  Để phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam; Để thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam làm tròn nghĩa vụ quân sự; Để xây dựng Quân đội nhân dân chính quy và hiện đại, tăng cường quốc phòng, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;...

  doc 23p tuquiquocphong 25-08-2010 470 98

 • Luật nghĩa vụ quân sự 1994

  Căn cứ vào các điều 44, 46, 48, 77 và 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1981 và sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 12 năm 1990.

  doc 7p tuquiquocphong 25-08-2010 343 88

 • Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự

  Pháp lệnh này quy định về tổ chức và hoạt động của các Toà án quân sự.

  doc 11p gachip 14-05-2009 460 70

 • Khai thác động cơ đốt trong tàu quân sự

  Khái quát Cơ sở lý thuyết khai thác ĐCĐT xây dựng trên sự hiểu biết chắc chắn những kiến thức về kết cấu, lý thuyết các quá trình công tác trong ĐCĐT, máy tăng áp và tua bin khí, tự động điều chỉnh và các vấn đề khác. Thực tế khai thác hệ động lực điêden được xây dựng trên những kinh nghiệm sử dụng các điêden tàu quân sự hàng ngày và trong các điều kiện chiến đấu, trên...

  pdf 276p 326159487 18-05-2012 131 64

 • LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1981, đã được sửa đổi, bổ sung lần...

  doc 5p tuquiquocphong 25-08-2010 353 63

 • Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự

  Các Viện kiểm sát quân sự thuộc hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong Quân đội.

  doc 14p gachip 14-05-2009 345 61

 • Quang Trung với vấn đề: Nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Phú Xuân

  Chiến thắng Phú Xuân chỉ là một trong biết bao trận thắng mà nghĩa quân Tây Sơn đã giành được dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải tài ba Nguyễn Huệ. Nhưng xét về góc độ chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch cũng như chính trị nó lại mang một ý nghĩa sâu sắc. Hai trăm năm lịch sử đã trôi qua nhưng chiến thắng Phú Xuân cùng với tên tuổi, sự nghiệp của Nguyễn Huệ -...

  pdf 4p thuyvan_ht 12-07-2010 165 61

 • ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

  Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự phường Hàng Bài

  doc 2p sylvester3101 09-03-2010 1937 60

 • Đề tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MÔ HÌNH ROBOT ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ .

  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống Cơ-Điện tử, robot vượt địa hình ngày một được hoàn thiện và càng cho thấy lợi ích của nó trong quân sự, trong nghiên cứu. Nó có khả năng thăm dò những khu vực mà con người không đến được thậm chí trong khám phá vũ trụ. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật. Cộng với nhu cầu con người ngày càng cao, tiềm năng...

  pdf 61p 1231020082 03-01-2013 98 53

 • LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 1990

  Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Điều Của Luật Nghĩa Vụ Quân Sự.Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1981 và đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990

  doc 4p tuquiquocphong 25-08-2010 233 41

 • BÀI KIỂM TRA QUÂN SỰ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ BÀI KIỂM TRA QUÂN SỰ

  doc 21p ducminh125 11-09-2011 179 40

 • Lý thuyết quân sự Trung hoa -Chương 6

  Tài liệu tham khảo Lý thuyết quân sự Trung hoa -Chương 6 : Tư tưởng quân sự của Mao Trạch Đông

  pdf 65p khanhminhmk 27-10-2010 65 32

 • 3 nguyên tắc quân sự, 1 chiến lược kinh doanh

  Có những nguyên tắc trong chiến lược quân sự mà bạn có thể áp dụng cho công việc hàng ngày, đó là Nguyên Tắc Bất Ngờ, Nguyên Tắc Khai Thác và Nguyên Tắc Hợp Tác. Những nguyên tắc này sẽ giúp bạn có những suy nghĩ sáng suốt và đạt được kết quả tốt hơn. Gây Ngạc Nhiên Một nguyên tắc trong quân sự thật sự rất hữu ích cho bạn khi áp dụng vào kinh doanh là Nguyên Tắc Bất Ngờ....

  pdf 4p 7sac_cauvong 29-06-2010 82 32

 • Lịch sử quân sự việt nam - tập 1: Buổi đầu giữ nước - bài 2

  Lịch sử quân sự là quá trình phát sinh và phát triển lĩnh vực quân sự của loài người từ xưa đến nay. Nó là một bộ phận của lịch sử xã hội. Trong lịch sử Việt Nam, từ xa xưa đến nay các hoạt động quân sự của dân tộc ta được hình thành và phát triển, gắn liền với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, chống lại âm mưu và hành động thôn tính bằng bạo lực của bọn xâm lược.

  pdf 7p phalinh5 05-07-2011 72 30

 • Lý thuyết quân sự Trung hoa -Chương 5

  Tài liệu tham khảo Lý thuyết quân sự Trung hoa -Chương 5 : Tư tưởng quân sự của Tưởng Giới Thạch

  pdf 0p khanhminhmk 27-10-2010 58 27

 • Lý thuyết quân sự Trung hoa -Chương 3

  Tài liệu tham khảo Lý thuyết quân sự Trung hoa -Chương 2 :cuộc chiến tranh nha phiến và sự chuyển hóa của hệ thống quân sự Trung Hoa

  pdf 0p khanhminhmk 27-10-2010 67 27

 • + Xem thêm 84709 Quân Sự khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản