Quan tắc biến dạng

Xem 1-20 trên 1342 kết quả Quan tắc biến dạng
 • Biến dạng thực chất là chuyển vị không gian của các điểm trên công trình qua một chu kỳ thời gian. Vì ta không thể quan trắc hết được tất cả các điểm của công trình nên cần thiết phải chọn một số điểm có khả năng bị chuyển vị rất nhiều (các điểm trên cột đối với nhà khung chịu lực). Những điểm này được gọi là điểm quan trắc.

  pdf5p haidang 11-06-2009 776 226   Download

 • Biến dạng công trình là hiện tượng, quá trình động lực phức tạp mang tính chất xác suất. Độ biến dạng công trình phụ thuộc vào sự thay đổi tính chất vững chắc của nền móng theo thời gian, sự thay đổi mực nước ngầm. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Nghiên cứu lựa chọn hệ tọa độ trong công tác quan trắc biến dạng công trình thủy lợi, thủy điện".

  pdf5p tinhluong123 26-11-2015 36 3   Download

 • Dưới tác động của ứng lực cơ học, trong môi trường chịu ứng lực xuất hiện biến dạng. Sự biến dạng của các cấu trúc ảnh hưởng rất lớn tới khả năng làm việc cũng như độ an toàn khi làm việc của kết cấu chịu lực. Mặt khác giữa ứng lực và biến dạng có mối quan hệ với nhau,

  pdf9p phuongbinh_01 18-04-2011 289 121   Download

 • Phân tích quá trình hình thành và phát triển đường lối tiến hành cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm qua, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải cơ sở khoa học, tính tất yếu khách quan, sự đúng đắn và sáng tạo trong quan điểm của Đảng về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo phương thức “phát triển rút ngắn”, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, sử dụng các biện pháp trung gian, quá độ với tư cách đường lối chi...

  pdf134p subtraction1122 27-04-2013 101 35   Download

 • Phần 2 của cuốn ebook Bảo vệ bờ biển chống nước biển dâng do Tôn Thất Vĩnh biên soạn bao gồm 6 chương sau, trình bày về vật liệu sử dụng trong thiết kế công trình biển; điều kiện biển thủy lực, vận chuyển bùn cát, tiến triển mặt cát bờ sông và sông tại công trình; một số công tác thi công; công tác kiểm tra, duy tu và kinh tế công trình bảo vệ bờ biển; trồng rừng nhập mặn ven biển liên quan phòng chống thiên tai và nước biển dâng.

   

  pdf192p thuytrang_4 16-04-2015 31 15   Download

 • Nguồn tài nguyên của thư viện hoặc trung tâm thông tin rất đa dạng các loại hình như sách, báo – tạp chí, bản đồ, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu điện tử,…Biên mục là một bộ phận của quá trình kiểm soát thư mục, là toàn bộ các quá trình có liên quan đến tổ chức các công cụ thư mục nói chung và mục lục nói riêng. Chính vì tầm quan trọng của công tác biên mục nên từ trước đến nay, khâu công việc này luôn được chú trọng.

  pdf15p lumia_12 28-05-2013 36 7   Download

 • Mục tiêu của Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Lịch sử phát triển biến dạng Mesozoi muộn - Kainozoi bồn trũng Cửu Long và lục địa kế cận và mối liên quan với hệ thống dầu khí nhằm làm sáng tỏ lịch sử phát triển biến dạng Mesozoi muộn - Kainozoi bồn trũng Cửu Long và lục địa kế cận, và mối liên quan với hệ thống dầu khí nhằm phục vụ cho công tác thăm dò, khai thác dầu khí ở bồn Cửu Long.

  pdf14p luanvanhaynhat_vn 30-10-2014 38 8   Download

 •  Mục tiêu của luận án là làm sáng tỏ lịch sử phát triển biến dạng Mesozoi muộn-Kainozoi bồn trũng Cửu Long và lục địa kế cận, và mối liên quan với hệ thống dầu khí nhằm phục vụ cho công tác thăm dò, khai thác dầu khí ở bồn Cửu Long. 

  pdf14p uocvongxua01 09-05-2015 29 5   Download

 • Tài liệu về bộ quy tắc biên mục RDA, RDA sẽ cung cấp: Một khung linh hoạt để mô tả tất cả các tài nguyên – liên biến và số; dữ liệu thích ứng với những cấu trúc cơ sở dữ liệu mới mẽ và hiện đại; dữ liệu tương thích với những biểu ghi đang tồn tại trong những mục lục thư viện trực tuyến.

  pdf8p bella_19 11-03-2014 25 3   Download

 • Tổng quan về nước biển dâng tại đồng bằng sông Cửu Long, các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở đồng bằng sông Cửu Long cần phục vụ phát triển bền vững là những nội dung chính trong bài viết "Một số tác động của biến đổi khí hậu – nước biển dâng tại đồng bằng sông Cửu long và giải pháp ứng phó". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập.

  pdf4p bethuy1990 20-11-2015 37 7   Download

 • Bài giảng Chương 3: Thẩm định đầu tư công xây dựng biên dạng ngân lưu tài chính cho các dự án từng bước giải thích cách xây dựng các biên dạng ngân lưu của một dự án, đồng thời thảo luận tác động của những quan điểm đầu tư khác nhau lên biên dạng dự án.

  pdf16p codon_08 20-02-2016 27 4   Download

 • Trên cơ sở các kết quả đánh giá tác động của mực nước biển dâng lên cơ sở hạ tầng đới bờ, bài báo đề xuất các hướng nghiên cứu ưu tiên nhằm thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá các ảnh hưởng của mực nước biển dâng lên dải ven biển, trước hết là các bãi biển và cơ sở hạ tầng liên quan.

  pdf6p namthangtinhlang_03 10-11-2015 12 2   Download

 • Đối với công tác thành lập lưới khống chế cơ sở trong quan trắc chuyển vị biến dạng công trình thuỷ lợi, thuỷ điện ở Việt Nam thường sử dụng lưới tam giác. Công tác thiết kế và đo lưới chủ yếu sử dụng phương pháp tam giác đo cạnh, đo góc và tam giác đo góc, cạnh kết hợp.

  pdf5p tinhluong123 24-11-2015 9 1   Download

 • Biến đổi khí hậu (BĐKH), với các biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng kèm theo nhiều hiện tượng thiên nhiên khác ảnh hưởng đến cuộc sống con người ở mọi quốc gia trên thế giới, đặc biệt đối với các nước ven biển như Việt Nam.Hoạt động du lịch sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.

  pdf5p namdanquetoi 25-02-2010 912 526   Download

 • Với diễn biến hiện nay về biến đổi khí hậu toàn cầu và mực nước biển dâng, bài viết đề cập đến những tác động lên môi trường tự nhiên và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long và vùng duyên hải miền Trung; đề ra những nhiệm vụ cần tiến hành trong các lĩnh vực nghiên cứu triển khai, phát huy và đào tạo nguồn nhân lực, quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế nhằm ứng phó có hiệu quả, bảo vệ tối đa thành quả...

  pdf20p doquyenhong 26-10-2011 190 111   Download

 • Cảm biến đo biến dạng Dưới tác động của ứng lực cơ học, trong môi trường chịu ứng lực xuất hiện biến dạng. Sự biến dạng của các cấu trúc ảnh hưởng rất lớn tới khả năng làm việc cũng như độ an toàn khi làm việc của kết cấu chịu lực. Mặt khác giữa ứng lực và biến dạng có mối quan hệ với nhau, dựa vào mối quan hệ đó người ta có thể xác định được ứng lực khi đo biến dạng do nó gây ra. ...

  pdf5p poseidon06 01-08-2011 93 37   Download

 • Bài giảng Bài 2: Công tác nâng cao chất lượng đảng viên do Hoàng Quốc Vương biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về quan điểm của Đảng về đảng viên và xây dựng đội ngũ đảng viên; những nội dung cơ bản về nâng cao chất lượng đảng viên. Mời các bạn tham khảo.

  ppt95p lelong237 02-04-2015 44 10   Download

 • Bài báo này trình bày việc đánh giá trạng thái ứng suất biến dạng của nền móng với tính toán tương tác của hệ “móng – nền” dưới tác dụng của tải trọng động đất. Đây là một trong những bài toán quan trọng khi xây dựng các công trình trong vùng động đất. Dưới tác dụng của động đất, trong nền xuất hiện trạng thái ứng suất biến dạng (TTƯSBD) phức tạp.

  pdf7p mualan_mualan 27-02-2013 43 7   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Bài báo nhằm giới thiệu giải pháp GIS trong việc tích hợp dữ liệu trong quản lý, đánh giá tác động và dự báo thông tin nhiễm mặn, ở quy mô cấp địa phương cho tỉnh Trà Vinh. Bộ công cụ GIS được xây dựng bao gồm 04 chức năng: Quản trị hệ thống, Xây dựng mô hình, Tổng hợp kết quả và các tiện ích.

  pdf8p lalala05 30-11-2015 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản