Quan trắc khí tượng

Xem 1-20 trên 152 kết quả Quan trắc khí tượng
 • Báo cáo thực tập môn học Môi trường biển "Phần quan trắc khí tượng hải văn ven bờ" giới thiệu đến các bạn những nội dung về quan trắc mực nước biển, quan trắc nhiệt độ, trọng lượng riêng và độ muối của nước biển, quan trắc sóng biển, quan trắc gió,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc24p dong_raper 16-03-2016 40 7   Download

 • Báo cáo khoa học: Hệ thống quan trắc lâu dài công trình cầu lớn giới thiệu hệ thống quan trắc, quan trắc công trình cầu, hệ thống quan trắc trạng thái kết cấu, hệ thống quan trắc khí tượngHệ thống quan trắc hình ảnh (giám sát bằng hình ảnh), hệ thống quan trắc biến dạng và chuyển vị (quan trắc địa tin học - geomatic).

  pdf3p bigstar19 23-04-2014 60 11   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 32 4   Download

 • CÁC ĐẶC TRƯNG SỐ CỦA PHÂN BỐ VÀ VẤN ĐỀ PHÂN TÍCH KHẢO SÁT SỐ LIỆU 2.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Một trong những ứng dụng rất quan trọng của phương pháp thống kê trong khí tượng, khí hậu là tạo khả năng phán đoán về những tập số liệu mới. Như đã biết, hệ thống quan trắc khí tượng và các sản phẩm tính toán từ những mô hình số trị tạo ra hàng loạt dữ liệu số phản ánh sự biến đổi theo không gian và thời gian của các yếu tố khí tượng.

  pdf26p camlaichanh 17-11-2011 58 13   Download

 • Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn, trọng tâm là công tác dự báo bằng mô hình số trị và dự báo cực ngắn, nhằm nâng cao chất lượng dự báo, phục vụ một cách tích cực hơn các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra và ứng phó với biến đổi khí hậu...

  pdf5p ruavanguom 24-09-2012 77 9   Download

 • QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Đây là chương quan trọng nhất trong chương trình môn học, giới thiệu về các phương pháp quan trắc chất lượng môi trường không khí ở từng khâu một của quá trình và giới thiệu về cách quan trắc các yếu tố khí tượng có liên quan, các mẫu nước mưa và bụi lắng. 4.1 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ : Chất lượng không khí là một thuật ngữ tập trung hơn thuật ngữ ô nhiễm không khí.

  pdf38p thachthaoxanh 24-08-2011 611 237   Download

 • Trong khí tượng người ta định nghĩa áp suất khí quyển như sau : Áp suất khí quyển là trọng lượng của cột không khí thẳng đứng có tiết diện bặng một đơn vị diện tích và có chiều cao từ mục quan trắc đến giới hạn trên của khí quyển.

  pdf19p leducanh1810 15-01-2010 229 141   Download

 • Nội dung bài 2: Thiết kế mạng lưới giám sát môi trường không khí thuộc bài giảng Quan trắc môi trường trình bày nội dung về mục tiêu giám sát, nguyên tắc thiết lập hệ thống trạm trên nền ô nhiễm không khí, các yếu tố khí tượng và giám sát chất lượng không khí, độ cao đo đạc các chất ô nhiễm,... Mời các bạn tham khảo.

  ppt35p lehanhtuyet 16-07-2014 103 39   Download

 • Trong quá trình thi công móng và tầng hầm nhà cao tầng, khi thi công hố đào sâu sẽ làm thay đổi trạng thái ứng suất, biến dạng trong đất nền xung quanh khu vực hố đào và có thể làm thay đổi mực nước ngầm dẫn đến nền đất bị dịch chuyển và có thể lún gây hư hỏng công trình lân cận nếu không có giải pháp thích hợp. Tường vây là giải pháp thích hợp để chống đỡ thành hố đào. Do vậy, trong quá trình thi công tầng hầm cần phải tiến hành quan trắc...

  pdf11p mualan_mualan 27-02-2013 104 29   Download

 • Báo cáo môn học Quan trắc và khảo sát môi trường với đối tượng là Nút giao thông ngã tư Ngô Thì Nhậm - Ngô Văn Sở - Tôn Đức Thắng gồm các phần: Giới thiệu đối tượng, chương trình quan trắc môi trường không khí, chương trình quan trắc môi trường nước.

  ppt10p anhkgongmuonkhoc2028 03-10-2014 45 19   Download

 •  Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học cho các giải pháp tổng thể dự báo phòng tránh lũ lụt ở miền Trung" trình bày khái quát điều kiện địa lý tự nhiên và tình hình quan trắc khí tượng thủy văn duyên hải miền Trung, hiện trạng và đặc điểm lũ lụt các lưu vực sông dải duyên hải miền Trung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết báo cáo này.

   

   

  pdf523p tsmttc_002 20-05-2015 40 14   Download

 • Các công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng có thể bị biến dạng, nhất là khi tải trọng của chúng lớn và...

  doc12p rong_choi 10-06-2011 262 87   Download

 • I. MỤC ĐÍCH Dựa vào các số liệu đo đạc, điều tra các thành phần môi trường, tiến hành đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nơi thực hiện dự án, trên cơ sở đối sánh với tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và các tiêu chuẩn khác liên quan do các cơ quan chức năng của nhà nước đã ban hành.

  doc8p nghia_leona 24-05-2011 220 67   Download

 • Chuyên khảo này trình bầy quan điểm hiện đại về hoàn lưu khí quyển toàn cầu. Trong chuyên khảo có sự phối hợp giữa các số liệu quan trắc thực tế đối với hoàn lưu chung khí quyển bằng những mô hình lý thuyết đơn giản của cơ chế điều khiển hoàn lưu. Những chương đầu đề cập tới quan điểm truyền thống về hoàn lưu toàn cầu đối với những quá trình khởi tạo chuyển động khí quyển và các nguyên nhân động lực làm biến dạng chúng.

  pdf17p camlaichanh 21-11-2011 87 21   Download

 • MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ ÚNG DỤNG TRONG KHÍ TƯỢNG KHÍ HẬU 1.1 SỰ KIỆN, KHÔNG GIAN SỰ KIỆN VÀ TẦN SUẤT SỰ KIỆN 1.1.1 Phép thử và sự kiện Các khái niệm đầu tiên của lý thuyết xác suất là “phép thử” và “sự kiện”. “Phép thử” được hiểu là việc thực hiện một bộ điều kiện xác định nào đó khi nghiên cứu một hiện tượng.

  pdf0p camlaichanh 21-11-2011 90 15   Download

 • Hoàn lưu kinh hướng trung bình theo vĩ hướng 4.1 Quan trắc cơ bản Cấu trúc quy mô lớn của dòng khí khí quyển biến đổi nhanh nhất theo ph-ơng thẳng đứng và chậm nhất theo vĩ h-ớng. Vì vậy, việc lấy trung bình vĩ h-ớng cho thấy rõ tầm quan trọng của sự biến đổi theo ph-ơng kinh h-ớng và ph-ơng thẳng đứng, và là ph-ơng pháp hữu ích trong nghiên cứu hoàn l-u toàn cầu đ-ợc sử dụng trong nhiều năm qua.

  pdf26p camlaichanh 21-11-2011 40 13   Download

 • Quan trắc và mô hình hóa hoàn lưu khí quyển toàn cầu 2.1 việc tính trung bình trong nghiên cứu khí quyển Một cách chặt chẽ, việc mô tả hoàn l-u khí quyển toàn cầu đòi hỏi phải xác định đ-ợc sự phát triển của tr-ờng các biến khí t-ợng trong không gian ba chiều. Việc diễn giải số liệu cần nén lại và mô tả hoàn l-u toàn cầu nhìn chung cần phải thực hiện phép lấy trung bình.

  pdf27p camlaichanh 21-11-2011 44 12   Download

 • Sự lan truyền sóng và các xoáy dừng 6.1 kết quả quan trắc các xoáy dừng Mặc dù dòng vĩ h-ớng xoáy có tính không liên tục nh- đã đề cập trong những ch-ơng tr-ớc, dòng trung bình theo mùa cũng không có tính đối xứng vĩ h-ớng. Tính bất đối xứng đó đóng vai trò rất quan trọng trong việc giải thích sự biến đổi khí hậu địa ph-ơng. Chúng cũng làm biến đổi các mô hình vận chuyển nhiệt và động l-ợng toàn cầu, đặc biệt là vào mùa đông Bắc Bán Cầu.

  pdf36p camlaichanh 21-11-2011 55 11   Download

 • MỘT SỐ PHÂN BỐ LÝ THUYẾT 3.1 KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU Trong chương 2 ta đã nghiên cứu một số phương pháp phân tích, khảo sát số liệu dựa trên các đặc trưng thống kê thông thường. Về bản chất, các phương pháp đó cho phép chỉ ra những thuộc tính của các đặc trưng yếu tố khí tượng, khí hậu căn cứ vào những tập số liệu cụ thể thu thập được từ quan trắc thực tế.

  pdf21p camlaichanh 17-11-2011 43 10   Download

 • Trong bài báo này, bộ lọc Kalman và biến thể tổ hợp cho phép ứng dụng trong các mô hình dự báo số sẽ được trình bày chi tiết. Một biến thể lọc Kalman tổ hợp địa phương sau đó sẽ được chọn thử nghiệm và đưa vào mô hình WRF. Các kết quả ban đầu cho thấy bộ lọc Kalman tổ hợp có khả năng nắm bắt tốt số liệu quan trắc vệ tinh.

  pdf12p meomeongon 13-01-2012 43 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản