Quản trị chiến lược

Tham khảo và download 17 Quản trị chiến lược chọn lọc sau:
 • Phần 1. Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược; Phần 2. Xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp; Phân 3. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đáng giá chiến lược

  doc9p truongthanh89t 11-05-2011 541 256   Download

 • Phần lý thuyết: Đại cương về chiến lược và Quản trị chiến lược; Xác định tầm nhìn, sứ mệnh; Phân tích môi trường kinh doanh; Phân tích nội bộ doanh nghiệp; Quản lý thông tin; Các phương án chiến lược; Tiến trình lựa chọn chiến lược; Thực hiện chiến lược; Duyệt xét, đáng giá và kiểm tra chiến lược.

  pdf119p print_12 21-08-2013 82 26   Download

 • Đặc điểm của tình thế chiến lược: Tính khái quát cao hơn so với phân tích tình thế tác nghiệp; Bản chất phức tạp; Không chắc chắn; Tác động đến các quyết định tác nghiệp; Đòi hỏi giải pháp tổng thể (bên trong và bên ngoài DN)

  ppt40p chiendhtm 16-09-2009 2135 1232   Download

 • Quản trị chiến lược (tiếng Anh: strategic management) là khoa học và nghệ thuật về chiến lược nhằm xây dựng phương hướng và mục tiêu kinh doanh, triển khai, thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn

  doc11p voduytan33k12 10-12-2010 1526 851   Download

 • Để hiểu rõ hơn về chiến lược sản phẩm bạn có thể tham khảo tài liệu Quản trị chiến lược sản phẩm của công ty EuroWindow để nâng cao kiến thức phục vụ việc học tập. Chúc các bạn thành công.

  ppt20p hoanghonghan33k12 18-04-2011 486 168   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình. Đánh giá chiến lược là một quá trình thực hiện các hoạt động có liên quan đến việc rà soát lại, giám sát, kiểm tra và điều chỉnh chiến lược.

  pdf103p thiuyen12 15-09-2011 424 244   Download

 • Câu 1.Trình bày chiến lược dẫn đầu về chi phí theo mô hình của Micheal Porter? Câu 2. Trình bày chiến lược khác biệt hóa sản phẩm theo mô hình của Micheal Porter? Câu 3. Trình bày các loại chiến lược tăng trưởng? Các loại chiến lược tăng trưởng áp dụng trong tình huống này....

  ppt48p quynhly8692 20-09-2012 310 183   Download

 • - Giải thích được khái niệm chiến lược,quản trị chiến lược; phân biệt được chiến lược và chính sách..- Phân tích được vai trò của chiến lược, lợi ích của quản trị chiến lược đối với doanh nghiệp..- Giải thích được những nội dung cơ bản của quản trị chiến lược.

  doc112p tenchinh14091990 30-07-2013 215 130   Download

 • Quản trị chiến lược là khoa học và nghệ thuật về chiến lược nhằm xây dựng phương hướng và mục tiêu kinh doanh, triển khai, thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trên cơ sở nguồn lực hiện có nhằm giúp cho mỗi tổ chức có thể đạt được các mục tiêu dài hạn của nó.

  doc11p voduytan33k12 10-12-2010 1461 806   Download

 • Bài tập trắc nghiệm môn quản trị chiến lược sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học bên cạnh đó còn rèn luyện kỹ năng làm bài, giải bài tập trắc nghiệm. Mong các bạn học tập tốt.

  doc11p voduytan33k12 10-12-2010 1779 913   Download

 • Để tăng trưởng thf Sabeco đã dùng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm. Với chiến lược này cùng với sự chủ động hội nhập trong cơ chế cạnh tranh, Sabeco có những bước phát triển vững chắc.

  doc28p hoasuabenanh 12-10-2011 338 175   Download

 • Quan điểm kinh doanh phù hợp các năng lực tạo sự khác biệt và môi trường bên ngoài. – Chandler (1962): xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn; áp dụng một chuỗi các hành động; phân bổ các nguồn lực cần thiết.

  pdf114p ndtuan1291 07-11-2011 258 120   Download

 • Câu 1: Giải thích vì sao phân tích EPS/ EBIT lại là kỹ thuật chính yếu của việc thực hiện dự án? Câu 2: Giải thích vì sao phân tích bản dự thảo báo cáo tài chính lại được xem như công cụ cho cả hình thành chiến lược thực hiện chiến lược? .....

  doc31p ohdokwan 07-12-2012 186 75   Download

 • Trước đây, giá cả là nhân tố chủ yếu quyết đinh sự lựa chọn của người mua. Và điều này vẫn còn rất quan trọng đối với một số nước nghèo, thu nhập thấp. Tuy nhiên các yếu tố phi giá cả đã trở nên quan trọng hơn trong những năm ngần đây.

  pdf44p dove_12 13-06-2013 96 17   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế nhằm trình bày về tổng quan về quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế. Chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế và chiến lược cạnh tranh. Chiến lược kinh doanh cấp công ty, các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế.

  pdf102p red_12 15-05-2014 40 14   Download

 • Ở đâu có một hệ thống quản lý bài bản, chuyên nghiệp được vận hành tốt, ở đó không thể thiếu các cuộc họp quan trọng bàn về quản trị chiến lược, vì vậy mà nhiệm vụ hàng đầu của bất kỳ nhà quản trị nào phải hiểu rõ và nhận thức đúng đắn về công việc này

  doc29p nguyenhuutrung20 21-08-2012 176 80   Download

 • Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt được lợi thế kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực hiện có thể sử dụng trong môi trường kinh doanh xác định để nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường và đảm bảo lợi ích cho tất cả các Tác nhân liên quan (stakeholder).

  pdf111p can_loc 24-07-2012 174 78   Download

Đồng bộ tài khoản