» 

Quản Trị Chiến Lược

 • Câu hỏi quản trị chiến lược

  Tham khảo tài liệu 'câu hỏi quản trị chiến lược', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p thoritruong 07-05-2011 196 66

 • Bộ đề thi môn Quản Trị Chiến Lược

  Câu 1: Thiết lập mô hình các giai đoạn Quản trị chiến lược tổng quát và phân tích nội dung các hoạt động cơ bản trong giai đoạn Hoạch định chiến lược (Thiết lập chiến lược) của công ty kinh doanh?

  doc 12p huongk46tm 11-06-2013 189 50

 • Câu hỏi ôn tập quản trị chiến lược

  Tham khảo tài liệu 'câu hỏi ôn tập quản trị chiến lược', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 5p tenchinh14091990 30-07-2013 98 39

 • KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

  Tham khảo sách 'khái niệm cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 0p tengteng1 10-11-2011 86 34

 • Tiểu luận: Quản trị chiến lược công ty Sữa Vinamilk

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: quản trị chiến lược công ty sữa vinamilk', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p ktouch_12 17-06-2013 115 34

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 (tt) - TS. Nguyễn Văn Sơn

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 Phân tích và lựa chọn chiến lược nhằm tìm hiểu các công cụ phân tích chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, nắm được qui trình phân tích và cách thức lựa chọn chiến lược kinh doanh.

  pdf 31p muaxuan_102 27-01-2013 60 30

 • Quản trị chiến lược - Hoàng Văn Thanh

  Phần lý thuyết: Đại cương về chiến lược và Quản trị chiến lược; Xác định tầm nhìn, sứ mệnh; Phân tích môi trường kinh doanh; Phân tích nội bộ doanh nghiệp; Quản lý thông tin; Các phương án chiến lược; Tiến trình lựa chọn chiến lược; Thực hiện chiến lược; Duyệt xét, đáng giá và kiểm tra chiến lược.

  pdf 119p print_12 21-08-2013 69 24

 • Tiểu luận quản trị chiến lược: Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh (MLG) giai đoạn 2010-2020

  Tiểu luận quản trị chiến lược: Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh (MLG) giai đoạn 2010-2020 nhằm trình bày về cơ sở lý luận cho việc xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp, phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh và các giải pháp phát triển công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh.

  pdf 74p orange_12 05-06-2014 42 15

 • Tiểu luận quản trị chiến lược: Phân tích và xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Kinh Đô

  Tiểu luận quản trị chiến lược: Phân tích và xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Kinh Đô nhằm giới thiệu Công ty Cổ phần Kinh Đô, phân tích môi trường sản xuất kinh doanh của Công ty Kinh Đô – Môi trường bên ngoài, phân tích môi trường sản xuất kinh doanh của Công ty Kinh Đô – Môi trường bên trong, phân tích các ma trận đánh giá, xây dựng chiến lược cạnh tranh / kinh doanh cho...

  pdf 59p orange_12 05-06-2014 35 16

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 7: Quản trị chiến lược giá

  Mục tiêu trình bày trong chương 7 Quản trị chiến lược giá thuộc bài giảng Quản trị marketing nhằm trình bày khái niệm và vai trò của chiến lược giá trong hoạt động kinh doanh, làm rõ các bước trong quy trình định giá. Phân tích các chiến lược giá.

  pdf 66p narrow_12 16-07-2014 20 13

 • Quản trị học - Chương 6: Quản trị chiến lược

  Quản trị chiến lược: Là tập hợp các quyết định và hành động quản trị có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dài hạn của DN. Nó bao gồm tất cả các chức năng quản trị cơ bản: lập kế hoạch, tổ chức, triển khai và kiểm soát chiến lược.

  ppt 31p and_12 14-08-2013 55 11

 • Tiểu luận quản trị chiến lược: Chiến lược công ty Tân Hiệp Phát 2010 - 2020

  Tiểu luận quản trị chiến lược: Chiến lược công ty Tân Hiệp Phát 2010 - 2020 trình bày tổng quan công ty Tân Hiệp Phát, lịch sử và những thành tựa của công ty Tân Hiệp Phát, sản phẩm chiến lược của công ty, tổng kết môi trường doanh hoàn cảnh nội bộ của các sản phẩm chủ lực.

  pdf 74p orange_12 05-06-2014 17 10

 • Tiểu luận môn quản trị chiến lược: Chiến lược kinh doanh công ty Vinaphone giai đoạn 2010 - 2020

  Tiểu luận môn quản trị chiến lược: Chiến lược kinh doanh công ty Vinaphone giai đoạn 2010 - 2020 nhằm khái luận về kinh doanh dịch vụ điện thoại di động, đặc điểm cơ bản của thị trường người sử dụng dịch vụ điện thoại di động, phân tích môi trường kinh doanh, hoàn cảnh nội bộ công ty Vinaphone.

  pdf 89p orange_12 05-06-2014 15 10

 • Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 2. Quản trị Chiến lược trong thực tiễn - Th.S Hoàng Giang

  Tsm lược: Chiến lược chuyên sâu (tập trung); Chiến lược đa dạng hóa; Chiến lược phòng thủ; Phương thức cho các chiến lược thành công; Chiến lược chung của Michael Porter’s; Quản trị chiến lược trong các tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ; Quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp nhỏ

  pdf 54p linhlan1903 01-11-2013 42 10

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 11 - MBA. Vũ Văn Hải

  Mục tiêu cơ bản của chương 11 Kiểm tra đánh giá chiến lược trong bộ bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về chiến lược có hiệu quả hay không? tìm ra nguyên nhân? đưa ra các biện pháp điều chỉnh. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf 24p wave_12 07-04-2014 20 9

 • Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam

  Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam trình bày tổng quan về thẻ điểm cân bằng, cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu thẻ điểm cân bằng, phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu.

  pdf 0p manhtien2890 28-05-2014 13 9

 • Giáo trình môn Quản trị chiến lược

  Giáo trình môn Quản trị chiến lược nhằm trình bày các nội dung chính: Định nghĩa chiến lược và tìm hiểu bản chất của chiến lược kinh doanh, khái niệm về quản trị chiến lược và lịch sử phát triển của quản trị chiến lược, xác định các tiềm lực thành công: vị thế thị trường và các lợi thế cạnh tranh, tìm hiểu quá trình quản trị chiến lược và các thuật ngữ cơ bản của...

  pdf 143p canon_12 31-03-2014 16 9

 • Tiểu luận: Quản trị chiến lược tại công ty Beeline Việt Nam năm 2009 - 2010

  Đề tài Quản trị chiến lược tại công ty Beeline Việt Nam năm 2009 - 2010 nhằm trình bày các nội dung chính: cơ sở lý luận và hiện trạng quản trị chiến lược của Beeline trong 2 năm 2009- 2010, các biện pháp hoàn thiện quản trị chiến lược của Beeline.

  pdf 38p canon_12 31-03-2014 16 9

 • Tiểu luận môn quản trị chiến lược: Xây dựng chiến lược công ty viễn thông Viettel

  Tiểu luận môn quản trị chiến lược: Xây dựng chiến lược công ty viễn thông Viettel nhằm giới thiệu tổng quan về công ty, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích môi trường kinh doanh và hoàn cảnh nội bộ của doanh nghiệp, thực tế xây dựng chiến lược công ty viễn thông Viettel.

  pdf 51p orange_12 05-06-2014 15 8

 • Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế - TS. Lê Thị Thu Thuỷ

  Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế nhằm trình bày về tổng quan về quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế. Chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế và chiến lược cạnh tranh. Chiến lược kinh doanh cấp công ty, các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế.

  pdf 102p red_12 15-05-2014 25 8

 • + Xem thêm 10175 Quản Trị Chiến Lược khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản