Quản trị cluster

Xem 1-20 trên 81 kết quả Quản trị cluster
 • Tham khảo sách 'hướng dẫn giảng dạy chương trình kỹ thuật viên ngành mạng & phần cứng học phần iv chứng chỉ quản trị mạng linux', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p marco27770 10-06-2013 136 61   Download

 • Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn một số tính năng mới có trong Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1), cụ thể là về giao diện quản lý Clustered Continuous Replication (CCR) cluster có trong Exchange Management Console (EMC).

  pdf23p nhan321 23-10-2009 75 30   Download

 • Có nhiệm vụ chính là lưu trữ dữ liệu của các dòng được sắp xếp theo thứ tự trong bảng dựa trên giá trị của khóa key. Chỉ 1 clustered index có thể được tạo trên mỗi bảng, bởi vì dữ liệu của các dòng chỉ có thể sắp xếp theo 1 thứ tự nhất định. Thêm 1 điểm nữa là clustered index có thể được “sản sinh” trong khi tạo những ràng buộc giống như Primary key trên bảng dữ liệu có sẵn.

  pdf18p badaovl 23-05-2013 26 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'clusters and competitive advantage_10', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p luly_meo4 09-02-2012 29 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'clusters and competitive advantage_7', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p luly_meo4 09-02-2012 23 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'clusters and competitive advantage_8', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p luly_meo4 09-02-2012 34 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'clusters and competitive advantage the turkish experience_7', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p luly_meo8 14-02-2012 19 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'clusters and competitive advantage_9', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p luly_meo4 09-02-2012 20 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'clusters and competitive advantage the turkish experience_1', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p luly_meo8 14-02-2012 29 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'clusters and competitive advantage the turkish experience_4', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p luly_meo8 14-02-2012 24 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'clusters and competitive advantage the turkish experience_5', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p luly_meo8 14-02-2012 26 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'clusters and competitive advantage the turkish experience_2', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p luly_meo8 14-02-2012 24 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'clusters and competitive advantage the turkish experience_3', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p luly_meo8 14-02-2012 24 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'clusters and competitive advantage the turkish experience_6', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p luly_meo8 14-02-2012 17 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'clusters and competitive advantage the turkish experience_8', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p luly_meo8 14-02-2012 21 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'clusters and competitive advantage the turkish experience_9', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p luly_meo8 14-02-2012 24 2   Download

 • Chương 11 trang bị cho người học những kiến thức về thiết kế và điều chỉnh dữ liệu mức vật lý. Những nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Thiết kế dữ liệu mức vật lý, lựa chọn Indexes, clustering and indexing, clustering and joins,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt58p kiepnaybinhyen_02 25-12-2015 19 2   Download

 • Trong một Cluster, các máy tính hay Node được kết nối đến một tập dữ liệu dùng chung,thường được lưu trên hệ thống SAN - Storege Area Network. Bởi vì các node cùng truy cập đến vùng dữ liệu của ứng dụng nên bất cứ node nào trong cluster đều có thể đáp ứng các yêu cầu của client tại bất cứ thời điểm nào.

  doc95p nghianth 26-09-2009 913 499   Download

 • Giải pháp xây dựng các máy chủ linux chạy song song, tính chịu lỗi cao. Mô hình NonStop với khả năng 24x7x365 là điều kiện cần của các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay. Hướng tới mục tiêu xây dựng giải pháp đáp ứng các nhu cầu thực tế trên với một chi phí phù hợp tại Việt Nam

  pdf32p vusuakhongduong 24-04-2009 907 442   Download

 • Triển khai CCR Cluster của Exchange 2007 SP1 trên Windows Server 2008 Failover Cluster (Phần 2) Trong loạt bài liên quan đến vấn đề triển khai CCR cluster của Exchange 2007 SP1 trên Windows Server 2008, chúng tôi sẽ tiếp tục với những gì đã giới thiệu đến trong phần 1. Chúng tôi sẽ thiết lập một Windows Server 2008 Failover Cluster cũng như hợp lệ hóa cấu hình của nó bằng cách sử dụng tiện ích cluster mới có trong Windows Server 2008.

  pdf24p daohuongthon 21-01-2010 141 65   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản