Quản trị học

Tham khảo và download 18 Quản trị học chọn lọc sau:
 • Chuyên đề Quản trị học và Quản trị nguồn nhân lực gồm 2 chuyên đề lớn là quản trị học và quản trị nguồn nhân lực.

  doc62p ductung9x 16-07-2010 490 345   Download

 • 1.Quản trị học là gì ? Theo Anh /Chị , thế nào là một nhà quản trị giỏi ? Hãy lấy ví dụ.một nhà quản lý giỏi trên thực tế mà Anh/ Chị biết để phân tích và minh họa. QUẢN TRỊ LÀ GÌ : Khái niệm quản trị : Về nội dung, thuật ngữ "Quản trị" là một danh từ khó định nghĩa. Mỗi một tác giả khi đề cập đến quản trị đều có một định nghĩa của riêng mình.

  pdf39p bonsai89 27-12-2011 422 267   Download

 • Giáo trình Quản trị học - TS Vũ Thế Phú gồm các bài, Bài 1: Bản Chất Của Quản Trị. Bài 2: Sự Phát Triển Của Lý Thuyết Quản Trị. Bài 3: Doanh Nghiệp Và Nhà Kinh Doanh. Bài 4: Nhà Quản Trị. Bài 5: Ra Quyết Định Quản Trị Bài 6: Hoạch Định. Bài 7: Tổ Chức. Bài 8: Cơ Cấu Tổ Chức Quản Trị. Bài 9: Quản Trị Nguồn Nhân Lực.Bài 10: Thông Tin Quản Trị. Bài 11: Lãnh Đạo. Bài 12: Kiểm Tra

  pdf122p four_12 20-03-2014 60 33   Download

 • Quản trị là sự tác động có tổ chức của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường. Tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành

  doc55p bumbumbum 09-07-2009 1544 578   Download

 • Quản trị là những hoạt động cần thiết được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong các tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu chung. Quản trị là sự tác động của các chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất.

  doc62p hoca99 08-04-2010 138 31   Download

 • Nghệ thuật quản trị là tài nghệ của nhà quản trị trong việc giải quyết những vấn đề đặt ra một cách khéo léo, có hiệu quả nhất đối...Bao gồm những câu hỏi trong tâm trong chương trình học hy vọng Câu hỏi ôn tập môn quản trị học sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn.

  doc23p teo1961988 08-09-2010 3033 1232   Download

 • Lịch sử phát triển quản trị Nơi làm việc định hướng công nghệ Tổ chức học tập Quan điểm chất lượng Quan điểm ngẫu nhiên Quan điểm hệ thống Quan điểm hành vi Quan điểm truyền .Khái niệm: Lý thuyết quản trị là một hệ thống những tư tưởng, quan niệm, đúc kết, giải thích về các hoạt động quản trị ..B. Quá trình phát triển của lý thuyết quản trị: 5.

  ppt79p chiakodn 23-09-2010 292 113   Download

 • Câu 1: Nội dung cơ bản của quản trị. Vai trò các cấp quản trị trong việc thực hiện nội dung cơ bản của quản trị? 1. Nội dung cơ bản của quản trị gồm: a. Hoạch định (Planning) Ấn định mục...

  doc15p vaquhu 08-12-2010 257 90   Download

 • Ví quản trị là một nghệ thuật, nhà quản trị là một nghệ sỹ, vì thực tiễn hoạt động kinh doanh luôn thay đổi nhà quản trị không được áp dụng kiến thức một cách cứng nhắc, giáo điều mà phải vận dụng sáng tạo. Nghệ thuật quản trị là quan trọng song phải coi khoa học quản trị là nền tảng.

  doc85p ngocan0710 26-03-2011 737 333   Download

 • Quản trị (nói chung) xuất hiện rất lâu, từ khi xã hội loài người biết sống và hoạt động tập thể. Ngay từ ngày đầu, con người sống thành bầy đàn đã biết nương tựa vào nhau đấu tranh chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, với thú dữ để sinh tồn, mặt khác, do có sự khác nhau về tuổi tác, trí lực và thể lực mà vị trí của mỗi người trong cộng đồng cũng không giống nhau

  doc95p lenamviet 26-04-2011 425 228   Download

 • Quản trị là những hoạt động cần thiết phải được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu chung,Là khoa học nghiên cứu, phân tích về công việc quản trị trong tổ chức, tức là tìm ra và sử dụng các qui luật trong hoạt động quản trị để duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động hiệu quả...

  ppt103p hongmyduyen 25-06-2011 134 65   Download

 • Bài giảng Chuyên đề quản trị học và quản trị nguồn nhân lực - GV Ths Đỗ Phú Trần Tình..CHƯƠNG 3 THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ I. THÔNG TIN QUẢN TRỊ 1 Khái niệm Thông tin quản trị là tập hợp các tin tức được biểu hiện, ghi lại, lưu giữ, xử lý , truyền đi và sử dụng ở các khâu, các cấp quản trị. 2.

  pdf7p grayswan 29-06-2011 206 121   Download

 • Quản trị là sự tác động có tổ chức của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường . Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên.

  doc55p lankute175 08-10-2011 631 307   Download

 • Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quản trị các tổ chức, cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quản trị tổ chức, trong đó có các minh họa chủ yếu là cho quản trị doanh nghiệp để phù hợp với đối tượng đào tạo là sinh viên các trường ĐH kinh tế.

  pdf321p namde01 14-03-2013 213 107   Download

 • Câu 1: Khái niệm Quản trị? Vì sao nói quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. Lấy một ví dụ thực tiễn để làm rõ...Cách 1:..A/ Khái niệm: Quản trị là quá trình làm việc với con người và thông qua con người nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn luôn thay đổi, trọng tâm của quá trình này là sử dụng có hiệu quả nguồn lực có giới hạn...

  doc21p hiepkhach777 23-03-2013 207 90   Download

 • Tài liệu: Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học sẽ giúp bạn có thêm kiến thức và câu trả lời cho các tình huống xảy ra trong công tác quản trị. Với tài liệu này bạn sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm bổ ích cho quá trình học tập và thực tế trong công việc quản trị.

  doc14p xuanduong92 12-01-2014 133 48   Download

 • Các nhà quản trị làm việc trong tổ chức. Nếu không có tổ chức thì cũng không có các nhà quản trị. Một tổ chức là một tập hợp nhiều người có chủ định nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể. Trường Đại học của bạn cũng là một tổ chức. Cả các cơ quan chính phủ, Coles Myer, Ngân hàng ANZ, ngay cả tiệm băng đĩa gần nhà bạn,...

  pdf184p and_12 14-08-2013 135 40   Download

 • Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có..nhiều người kết hợp với nhau trong một tổ chức..nhằm hoàn thành mục tiêu chung...- Quản trị là quá trình hoạch định, tổ chức, điều..khiển và kiểm soát công việc và những nổ lực..của con người, đồng thời vận dụng một cách có..hiệu quả mọi tài nguyên, để hoàn thành các mục..tiêu đã định.

  ppt22p nguyenvananh0301 20-06-2013 63 24   Download

Đồng bộ tài khoản