» 

Quản Trị Kinh Doanh Ngân Hàng

 • Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh: Ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh ở Việt Nam - thực trạng phát triển và một số đề xuất, kiến nghị

  Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh: Ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh ở Việt Nam - thực trạng phát triển và một số đề xuất, kiến nghị trình bày về ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh vài vai trò của nó đối với nền kinh tế, thực trạng phát triển ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh ở Việt Nam thời gian qua, một số đề xuất, kiến nghị phát triển ngân hàng thương mại ngoài...

  pdf 116p fast_12 23-06-2014 24 11

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng: Chương 1 - TS. Lê Thẩm Dương

  Trong chương 1 Tổng quan về quản trị ngân hàng của bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng nêu khái niệm ngân hàng, đặc điểm của hoạt động kinh doanh ngân hàng, khuynh hướng tác động đến Kinh doanh ngân hàng, mô hình tổ chức của ngân hàng, quản trị Kinh doanh ngân hàng, các báo cáo tài chính chủ yếu của ngân hàng.

  pdf 50p top_12 19-04-2014 27 10

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng: Chương 4 - TS. Lê Thẩm Dương

  Trong Chương 4 Quản trị thanh khoản của bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng nêu những nội dung chính: một số vấn đề về thanh khoản, quản trị thanh khoản của ngân hàng thương mại.

  pdf 58p top_12 19-04-2014 16 8

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng: Chương 3 - TS. Lê Thẩm Dương

  Nội dung của chương 3 Quản trị vốn tự có trong Quản trị kinh doanh ngân hàng nêu những nội dung chính, khái niệm và cách xác định vốn tự có, đặc điểm vốn tự có, chức năng vốn tự có, phương pháp quản trị qui mô vốn tự có, các biện pháp tăng vốn tự có.

  pdf 86p top_12 19-04-2014 14 7

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng: Chương 5 - TS. Lê Thẩm Dương

  Chương 5 Quản trị hoạt động tín dụng của bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng trình bày các nội dung chính một số vần đề về tín dụng và rủi ro tín tín dụng, quản trị hoạt động tín dụng.

  pdf 60p top_12 19-04-2014 9 6

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng: Chương 2 - TS. Lê Thẩm Dương

  Những nội dung trình bày trong chương 2 Quản trị nguồn vốn huy động trong Quản trị kinh doanh ngân hàng nêu các loại nguồn vốn huy động, đặc điểm và yêu cầu quản trị đối với nguồn vốn huy động. Phương pháp xác định chi phí huy động, quản trị nguồn vốn huy động. Các chính sách định giá sản phẩm huy động.

  pdf 43p top_12 19-04-2014 17 6

 • Bài giảng môn quản trị kinh doanh ngân hàng

  Tham khảo sách 'bài giảng môn quản trị kinh doanh ngân hàng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 94p sinhvienmoi 21-04-2010 476 216

 • ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG

  Vào thế kỷ III, các thợ kim hoàn bắt đầu nhận các khoản tiển gửi, tài sản quý của khách hàng và thu một khoản phí nhất định. Sang thế kỷ X các thợ kim hoàn nhận thấy không chỉ có thể hưởng các khoản phí mà họ còn có thể hưởng lợi ích từ việc sử dụng tiền của người này cho người khác vay. Lúc này hoạt động của một ngân hàng thực thụ ra đời bao gồm trao đổi ngoại...

  doc 94p jac_key23 10-11-2009 633 333

 • Đề cương ôn tập môn quản trị kinh doanh ngân hàng

  Tài liệu mang đến cho bạn những kiến thức cơ bản nhất để ôn tập môn quản trị ngân hàng.Đây là tài liệu rất bổ ích với các bạn chuyên ngành tài chính ngân hàng

  doc 3p nguyenthao1669 15-10-2011 241 92

 • Luận văn quản trị kinh doanh ngân hàng Á Châu -ACB

  Vốn điều lệ Kể từ ngày 31/12/2010 vốn điều lệ của ACB là 9.376.965.060.000 đồng (Chín nghìn ba trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm sáu mươi lăm triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) Sản phẩm dịch vụ chính Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và...

  pdf 47p peheo_2 12-08-2012 103 59

 • NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỄN THÔNG

  Tài liệu tham khảo ngân hàng đề thi hết học phần quản trị kinh doanh viễn thông

  pdf 5p hoangvietmk07071990 08-10-2010 206 60

 • Giáo trình học Quản trị ngân hàng - Chương 6

  Chương 6 SẢN PHẨM VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CỦA NGÂN HÀNG Trong chương này giới thiệu về các sản phẩm và các dịch vụ của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế hiện đại, đồng thời cũng nêu lên những vấn đề liên quan đến chiến lược đưa những sản phẩm mời ra thị trường trong điều kiện cạnh tranh hiện nay giữa các định chế tài chính. I. SẢN PHẨM ĐƯA RA THỊ...

  pdf 10p littleduck801 12-08-2011 94 58

 • Các “thượng đế” trong kinh doanh ngân hàng

  Các “thượng đế” trong kinh doanh ngân hàng Trần Phương Minh Tại sao những ngân hàng lớn như Citi Bank hay Chifon Bank đều duy trì được số lượng lớn các khách hàng gửi tiền cũng như vay nợ? Câu trả lời rất đơn giản: các ngân hàng này luôn chủ trương giữ quan hệ tốt với mọi khách hàng trong hoạt động kinh doanh của mình. Hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng đòi hỏi những quy định...

  pdf 4p 2332007 09-04-2011 96 53

 • Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro trong kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam theo hiệp ước Basel

  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro trong kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam theo hiệp ước Basel nêu những vấn đề chung về quản trị rủi ro trong kinh doanh của ngân hàng thương mại theo hiệp ước Basel. Thực trạng quản trị rủi ro trong kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam theo hiệp ước Basel. Giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh của...

  pdf 266p sms_12 07-05-2014 40 25

 • Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng đầu tư và phát triển tại Việt Nam

  Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng đầu tư và phát triển tại Việt Nam nêu một số vấn đề lý luận về hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Mục tiêu, phương hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm...

  pdf 97p sms_12 07-05-2014 46 20

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng

  Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng nhằm trình bày lý luận cơ bản về hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại, thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương, giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng doanh...

  pdf 26p ctrl_12 10-07-2013 86 19

 • Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) - thực trạng và giải pháp

  Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) - thực trạng và giải pháp nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận về tín dụng, rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng, tìm hiểu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng và đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP...

  pdf 120p fast_12 23-06-2014 40 18

 • Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam(Maritime Bank)

  Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam(Maritime Bank) trình bày tổng quan về hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại, thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam, một...

  pdf 131p fast_12 23-06-2014 31 18

 • QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

  Tham khảo bài thuyết trình 'quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 103p insert_12 17-08-2013 43 15

 • Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Quản trị nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Bắc Ninh

  Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Quản trị nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Bắc Ninh hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về nợ quá hạn và Quản trị nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại; phân tích thực trạng công tác Quản trị nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Bắc Ninh trong thời gian vừa qua, đề xuất một số giải...

  doc 121p lehuyhieu91vp 23-05-2014 23 14

 • + Xem thêm 1894 Quản Trị Kinh Doanh Ngân Hàng khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản