Quản trị ngân hàng thương mại

Xem 1-20 trên 1190 kết quả Quản trị ngân hàng thương mại
 • Tài liệu "Quản trị Ngân hàng Thương Mại" gồm 8 chương trình bày các vấn đề: Tìm hiểu về báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại, mô hình đo lường lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động ngân hàng, phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, quản trị nguồn vốn và thanh toán của ngân hàng thương mại và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf128p 123968574 20-06-2012 521 252   Download

 • (BQ) Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức tổng quát về ngân hàng, hệ thống ngân hàng và các phương thức quản trị một ngân hàng thương mại hiện đại. Nội dung quyển sách thể hiện trong bảy chương, được chia thành hai phần.

  pdf102p talata_4 15-01-2015 229 130   Download

 • (BQ) Phần 2 Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại được thể hiện qua 4 chương còn lại, từ chương 4 đến chương 7. Với nội dung chương 4 là quản trị thanh khoản, chương 5 Quản trị tài sản - nợ, chương 6 Tổng quan Marketing ngân hàng và chương 7 Tổng quan chiến lược cạnh tranh ngân hàng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc học tập và nghiên cứu quản trị ngân hàng thương mại, sau mỗi chương tác giả còn bổ sung các chủ đề ôn tập theo chuyên đề.

  pdf98p talata_4 15-01-2015 149 105   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản trị ngân hàng thương mại ths. võ nhị yến trang', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf74p kc_happy91 16-10-2013 197 64   Download

 • Dưới đây là bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 3 nói về Lượng hóa rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng trình bày các nội dung về các rủi ro do tài sản nợ, rủi ro do tài sản có, mô hình định giá lại, mô hình thời lượng. Mời các giáo viên và các bạn sinh viên tham khảo để giúp ích cho việc giảng dạy và học tập.

  pdf58p lamtran89 07-07-2014 112 55   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 1: Nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại trình bày các nội dung về bảng cân đối tài sản ngân hàng, các nguyên lý hoạt động của ngân hàng, nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại,...Mời các bạn tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn chi tiết môn học.

  pdf38p lamtran89 07-07-2014 153 50   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 6: Quản trị rủi ro thanh khoản trong kinh doanh ngân hàng trình bày các nội dung về khái quát rủi ro tài khoản, nguyên nhân rủi ro của thanh khoản, các biện pháp quản lý tài sản nợ - có. Mời các bạn tham khảo.

  pdf23p lamtran89 07-07-2014 94 45   Download

 • Chuyên đề 1 Tổng quan về ngân hàng thương mại & quản trị ngân hàng thương mại thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chuyên đề này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về ngân hàng thương mại, tổng quan về quản trị ngân hàng thương mại.

  pdf52p conchimnhai 01-07-2014 110 44   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại bài 7: Quản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng trình bày nội dung về khái niệm rủi ro tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, phân tích tín dụng, phân tích định lượng, mô hình cấu trúc kỳ hạn rủi ro tín dụng. Mời các bạn tham khảo để có thêm tư kiệu chuẩn bị tốt cho việc học và giảng dạy.

  pdf85p lamtran89 07-07-2014 83 41   Download

 • Bài thuyết trình: Quản trị ngân hàng thương mại nhằm trình bày tổng quan về nợ xấu, tình hình nợ xấu thực tế tại Viettinbank, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2012, tác động của nợ xấu đối với ngân hàng thương mại, ảnh hưởng xấu tới khả năng thanh toán và kế hoạch kinh doanh.

  ppt22p big_12 06-06-2014 119 37   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại bài 4: Công cụ phát sinh phòng ngừa rủi ro lãi suất dành cho các bạn sinh viên, giáo viên ngành ngân hàng trình bày nội dung về việc sử dụng hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn, Swap lãi suất.

  pdf45p lamtran89 07-07-2014 72 35   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - ĐH Kinh tế Quốc dân: Chương 1Tổng quan về ngân hàng và các hoạt động ngân hàng giúp bạn tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng, chức năng của ngân hàng, các dịch vụ ngân hàng, các loại hình ngân hàng, hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cùng tham khảo để học tốt.

  pdf50p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 94 32   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên nắm bắt nội dung dung bài học một cách nhanh nhất và giáo viên có thêm tài liệu chuẩn bị cho việc giảng dạy được tốt hơn. Hãy tham khảo bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 5: Quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngân hàng với nội dung trình bày về khái niệm - nguyên nhân về rủi ro tỷ giá, đo lường và đánh giá rủi ro tỷ giá, các phương pháp phòng ngừa nội bảng.

  pdf48p lamtran89 07-07-2014 79 31   Download

 • Cùng đi vào tìm hiểu chương 2 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn trong ngân hàng thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại, với nội dung kiến thức trình bày về: Nguồn vốn và nghiệp vụ vốn của ngân hàng, quản lý vốn nợ, quản lý vốn chủ sở hữu.

  pdf66p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 89 30   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nhằm trình bày về các nội dung: tổng quan về ngân hàng thương mại, các báo cáo tài chính cơ bản của ngân hàng thương mại, đặc thù trong kinh doanh ngân hàng, nguyên lý quản trị ngân hàng, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

  pdf25p slow_12 27-06-2014 84 29   Download

 • Chuyên đề 12 Hoạt động cho vay của NHTM chính sách và quy trình thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chuyên đề này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các loại hình cho vay, chính sách cho vay, các bước của qui trình cho vay.

  pdf38p conchimnhai 01-07-2014 60 23   Download

 • Chuyên đề 7 Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại, nội dung trong chuyên đề này trình bày về: mục đích phân tích tài chính ngân hàng thương mại, nội dung phân tích tài chính ngân hàng thương mại, quy trình phân tích tài chính ngân hàng thương mại, các báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại, các mô hình phân tích khả năng sinh lời trong phân tích tài chính ngân hàng thương mại, bài tập.

  pdf42p tienthanhcong7892 02-06-2014 48 22   Download

 • Chuyên đề 8 Chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại, trong chuyên đề này người học sẽ đi vào tìm hiểu các kiến thức về: Chiến lược kinh doanh, tiến trình hoạch định chiến lược trong ngân hàng, các mô hình phân tích chiến lược kinh doanh, bài tập tình huống và thảo luận nhóm về xây dựng ma trận SWOT cho ngân hàng thương mại.

  pdf49p tienthanhcong7892 02-06-2014 64 22   Download

 • Thuyết trình quản trị ngân hàng thương mại: Quản trị rủi ro thẻ tín dụng nhằm trình bày tổng quan về thẻ tín dụng, rủi ro trong phát hành và thanh toán thẻ tín dụng và quản trị rủi ro thẻ tín dụng, quản trị rủi ro trong thanh toán nợ thẻ tín dụng.

  ppt16p big_12 06-06-2014 69 22   Download

 • Chuyên đề 5 Quản trị rủi ro trong kinh doanh của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại, cùng đi vào tìm hiểu nội dung kiến thức chuyên đề này thông qua các vấn đề sau: những vấn đề cơ bản về rủi ro của ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá.

  pdf97p tienthanhcong7892 02-06-2014 57 21   Download

Đồng bộ tài khoản