» 

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

 • Tiểu luận: Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Vinamilk

  Đề tài Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Vinamilk nhằm khái quát chung về hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Công ty VINAMILK và một số giải pháp.

  pdf 32p canon_12 28-03-2014 44 13

 • Bài tập tình huống môn Quản trị nguồn nhân lực

  Bài tập tình huống Quản trị nguồn nhân lực nhằm nêu các tình huống cụ thể về quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp thường gặp, nêu câu hỏi và cách giải quyết các tình huống này. Đề tài hữu ích cho sinh viên ngành quản trị nhân sự.

  ppt 11p blue_12 09-05-2014 32 12

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 9 Quản trị nguồn nhân lực

  Quản trị nguồn nhân lực quốc tế là quá trình tuyển dụng, đào tạo, trả lương cho các nhân sự ở các vị trí khác nhau ở nước ngoài. MNCs có thể tuyển chọn nhân sự từ 3 nguồn: Công dân chính quốc của công ty, công dân địa phương, công dân từ một nước thứ ba.

  ppt 47p dahoaquan2509 31-07-2013 33 10

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực ( Lê Thị Thảo) - Chương 1 Tổng quan quản trị nguồn nhân lực

  Mục tiêu bài giảng: Trình bày bản chất của hoạt động quản trị nguồn nhân lực và mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực. Các chức năng của quản trị nguồn nhân lực.

  ppt 20p and_12 14-08-2013 36 9

 • Bài thuyết trình quản trị nguồn nhân lực: Tuyển dụng

  Bài thuyết trình quản trị nguồn nhân lực trình bày về tổng quan tuyển dụng, đánh giá kết quả tuyển dụng, xu hướng tuyển dụng hiện nay.

  pdf 29p three_12 25-03-2014 16 7

 • Quản trị nguồn nhân lực

  Hiện nay, các chuyên gia quản trị nguồn nhân lực đang rất quan tâm đến vấn đề cắt giảm các chi phí quản lý mang nặng tính hành chính đồng thời cải thiện năng suất làm việc và sự thỏa mãn trong công việc cho đội ngũ nhân lực. Theo báo cáo mang tên Nghiên cứu các xu hướng phúc lợi của nhân viên, dựa trên các cuộc khảo sát do Metlife, công ty bảo hiểm hàng đầu của Mỹ, thực hiện hằng...

  pdf 2p and_12 14-08-2013 30 7

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty Điện lực CHDCND Lào - Lý luận, thực tiễn và giải pháp

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty Điện lực CHDCND Lào - Lý luận, thực tiễn và giải pháp trình bày lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, thực trạng quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty Điện lực CHDCND Lào, hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty Điện lực CHDCND Lào trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  pdf 0p manhtien2890 28-05-2014 11 7

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực ( Lê Thị Thảo) - Chương 2 Chiến lược & hoạch định nguồn nhân lực

  Chiến lược nhân sự là sự tích hợp các chính sách và hoạt động quản trị nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh Sự tích hợp này được thể hiện ở ba khía cạnh: Gắn kết các chính sách nhân sự với chiến lược của doanh nghiệp.

  ppt 22p and_12 14-08-2013 27 7

 • Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH đầu tư thương mại Điền Phú Tp. HCM

  Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH đầu tư thương mại Điền Phú Tp. HCM nhằm trình bày cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, thực tế quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH đầu tư thương mại Điền Phú Tp. HCM.

  pdf 107p pink_12 26-05-2014 17 6

 • Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1 Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

  Quản trị nguồn nhân lực: là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản trị liên quan và có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa DN và cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp đó. Quản trị nhân lực bao gồm các hoạt động được thiết kế để cung cấp và điều phối các nguồn lực con người của một tổ chức.

  ppt 9p ktouch_12 25-06-2013 54 6

 • Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty American Home

  Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty American Home nhằm trình cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, tình hinh cơ bản của công ty American Home, thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty American Home.

  pdf 78p pink_12 26-05-2014 11 6

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - GV Lê Thị Thảo

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 Chiến lược và hoạch định nguồn nhân lực nhằm trình bày về: chiến lược nhân sự và quá trình hoạch định nguồn nhân lực. Chiến lược nhân sự là sự tích hợp các chính sách và hoạt động quản trị nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh.

  pdf 22p vespa_12 14-04-2014 19 5

 • Chuyên đề Quản trị nguồn nhân lực

  Chuyên đề Quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày khái niệm, chức năng căn bản của quản trị nguồn nhân lực. Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực, nêu xu hướng của quản trị nguồn nhân lực, thách thức quản trị nguồn nhân lực.

  ppt 15p blue_12 09-05-2014 9 5

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 1 - TS Phạm Phi Yên

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 1 Nhập môn quản trị nguồn nhân lực trình bày về: khái niệm, vai trò và mục tiêu quản trị nguồn nhân lực, chức năng và nhiệm vụ quản trị nguồn nhân lực. Trang bị các nguyên tắc, kỹ năng điều hành một Tổ chức, trang bị các nguyên tắc, kỹ năng và nghệ thuật quản lý nhân sự trong tổ chức.

  pdf 30p vespa_12 14-04-2014 15 5

 • Đề cương quản trị nguồn nhân lực - Nguyễn Thanh Hội

  Đề cương quản trị nguồn nhân lực được biên soạn nhằm trang bị cho học viên cao học các Trường ĐH và các doanh nghiệp các quản trị viên các kiến thức và kỹ năng quản trị nguồn nhân lực thiết thực nhất trong hoạt động doanh nghiệp.

  pdf 110p lg123456 17-03-2014 10 5

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - GV Lê Thị Thảo

  Chương 5 Quản trị thành tích trong bài giảng Quản trị nguồn nhân lực nhằm giúp học viên: nắm được cấu trúc của hệ thống quản trị thành tích (HTQTTT) trong doanh nghiệp. Hiểu rõ mục đích của hệ thống quản trị thành tích, nhận biết thế nào là một hệ thống quản trị thành tích hiệu quả. Có khả năng thiết kế một bản đánh giá thành tích.

  pdf 47p vespa_12 14-04-2014 12 5

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp và Quản trị nguồn nhân lực

  Văn hóa doanh nghiệp và Quản trị nguồn nhân lực là bài giảng hay, trình bày về định vị văn hóa và quản trị HRM dành cho nhà quản trị tương lai.

  pdf 49p six_12 13-03-2014 12 5

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 6: Chiến lược tổ chức quốc tế và quản trị nguồn nhân lực

  Chương 6 Chiến lược tổ chức quốc tế và quản trị nguồn nhân lực thuộc bài giảng kinh doanh quốc tế nhằm trình bày về chiến lược tổ chức quốc tế, cơ cấu tổ chức, các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn cấu trúc, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

  ppt 19p pink_12 27-05-2014 18 5

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 6 (tt) - TS Phạm Phi Yên

  Bài 6 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Quản trị nguồn nhân lực nhằm trả lời các câu hỏi. Tại sao ngành tư vấn đào tạo ngày càng phát triển? Tại sao các công ty lớn đã và đang sẵn sàng dành một khoản ngân sách đáng kể để đầu tư vào việc đào tạo nhân viên? Bạn lý giải điều này như thế nào?.

  pdf 62p vespa_12 14-04-2014 10 5

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - GV. Nguyễn Thị Kim Phương

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực trình bày tổng quan về quản trị nguồn nhân lực; phân tích công việc; kế hoạch hóa nhân lực; tuyển dụng nhân viên; hội nhập, đào tạo và phát triển nhân lực; đánh giá nhân lực thực hiện công việc; tiền lươn; phúc lợi; quan hệ lao động.

  pdf 197p minhminhquangtri32 07-07-2014 8 4

 • + Xem thêm 2080 Quản Trị Nguồn Nhân Lực khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản