Quản trị nhà nước

Xem 1-20 trên 5226 kết quả Quản trị nhà nước
 • Nội dung bài 7: Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương thuộc bài giảng Quản trị Nhà nước trình bày về các hình thức phân quyền cho địa phương, thực tiễn phân cấp quản lý Nhà nước, phân quyền và trách nhiệm giải trình, chính quyền đô thị và nông thôn, Nhà nước đơn nhất và phân quyền.

  pdf9p tranvantan78 29-07-2014 180 11   Download

 • Bài giảng Quản trị Nhà nước bài 3: Chức năng của Nhà nước trình bày về chức năng Nhà nước, đo lường quản trị nhà nước, quản trị tốt, phát triển nguồn nhân lực con người, chức năng và hiệu quả của Nhà nước,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf9p tranvantan78 29-07-2014 204 9   Download

 • Bài giảng Quản trị Nhà nước bài 6: Xác lập trách nhiệm giải trình của chính quyền trung ương trang bị cho sinh viên các kiến thức về trách nhiệm giải trình là gì, bối cảnh nền hành chính công hiện nay, bộ máy chính phủ, những làn sóng cải cách, chính phủ lớn đến mức nào, bối cảnh văn hóa thiết chế.

  pdf9p tranvantan78 29-07-2014 161 8   Download

 • Bài giảng Nâng cao quản trị Nhà nước trong quản lý đất đai giới thiệu tới các bạn về các ưu tiên cải cách của Nhà nước trong uản lý đất đai; nguyên nhân đất lại đặc biệt; sự minh bạch; rủi ro tham nhũng trong quá trình quản lý đất đai; quyết định thu hồi đất, giao đất, và cho thuê đất; kế hoạch đền bù, hỗ trợ và tái định cư;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt50p cocacola_02 25-09-2015 35 13   Download

 • Bài giảng Quản trị Nhà nước bài 9: Thảo luận: Chính sách đối với công viên chức trình bày nội dung về những thay đổi lớn về chế độ đối với công chức ở Việt Nam, công chức hành chính, hệ thống công vụ Việt Nam, thảo luận về tiền lương, lương công chức và phụ cấp, quyền lực công, hành vi hành chính.

  pdf8p tranvantan78 29-07-2014 154 7   Download

 • Sau đây là bài giảng Quản trị Nhà nước bài 14: Xây dựng chính quyền minh bạch trình bày về quyền tiếp cận thông tin của người dân, sáng kiến địa phương và các ngành, dự thảo luật tiếp cận thông tin, vì sao chính quyền luôn muốn bưng bít thông tin, quá trình dân chủ hóa.

  pdf7p tranvantan78 29-07-2014 155 7   Download

 • Nội dung bài 4: Du nhập thể chế thuộc bài giảng Quản trị Nhà nước trình bày về quản trị tốt và phát triển nguồn nhân lực con người, cải thiện chất lượng quản trị nhà nước, khái niệm cơ bản về chính thể, du nhập thể chế. Tài liệu này giúp ích cho sinh viên và giáo viên, mời các bạn tham khảo.

  pdf8p tranvantan78 29-07-2014 140 6   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thể hoàn thành tốt công việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Quản trị Nhà nước bài 5: Dân chủ, ủy trị và các chức năng của cơ quan dân cử trình bày về các hình thức chính thể trên thế giới, quyền lực của Quốc hội Việt Nam, nguyên tắc hoạt động của cơ quan dân cử.

  pdf8p tranvantan78 29-07-2014 150 5   Download

 • Bài giảng Quản trị Nhà nước bài 13: Doanh nghiệp và chính quyền trình bày về chính sách công, chính sách tư, điều kiện thị trường phi thị trường, doanh nghiệp tương tác với chính quyền, vận động hành lang Hoa Kỳ, vận động hành lang EU. Tham khảo tải liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết môn học này.

  pdf10p tranvantan78 29-07-2014 149 4   Download

 • Bài giảng Quản trị Nhà nước bài 8: Quản trị các nguồn tài nguyên của chính quyền trình bày về nguồn lực chính phủ, các khía cạnh công khai hóa chu trình ngân sách, ngân sách đại phương và trung ương, quy trình ngân sách và quy trình xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

  pdf7p tranvantan78 29-07-2014 137 3   Download

 • Nội dung bài giảng Quản trị Nhà nước bài 11: Giám sát chính quyền trình bày về dân chủ trực tiếp, thảo luận về hình thức giám sát chính quyền, giám sát cơ quan dân chủ, phương thức/công cụ giám sát của cơ quan dân cử, cơ quan Nhà nước chịu sự giám sát của Quốc hội. Tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  pdf9p tranvantan78 29-07-2014 151 3   Download

 • Vì sao cần quan tâm tới các phương pháp nghiên cứu luật và quản trị nhà nước; khái quát các lý thuyết khi nghiên cứu và phân tích luật; một số trọng tâm cải cách pháp luật/quản trị nhà nước;... là những nội dung chính mà "Bài giảng 6: Cơ sở lý thuyết của phân tích chính sách từ góc độ pháp luật và quản trị nhà nước" hướng đến trình bày.

  pdf12p codon_10 05-04-2016 23 5   Download

 • Quản trị nhà nước là thực thi quyền lực chính quyền và trong lĩnh vực chính trị. Quản trị tốt giúp thúc đẩy dân chủ và nhân quyền, thúc đẩy thịnh vượng kinh tế, ổn định và gắn kết xã hội, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, sử dụng các nguồn tài nguyên và tăng niềm tin vào các thiết chế chính phủ và hành chính. Cùng tìm hiểu "Bài giảng Quản trị nhà nước" để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf10p codon_10 05-04-2016 36 4   Download

 • Cùng tìm hiểu khái niệm thể chế; khái niệm quản trị nhà nước; quản lý nhà nước và quản trị nhà nước; quản trị tốt;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Khái niệm quản trị nhà nước" của tác giả Phạm Duy Nghĩa.

  pdf8p codon_10 05-04-2016 42 6   Download

 • Bài giảng Khái niệm quản trị nhà nước (2013) tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về thể chế chính thức và phi chính thức; quản trị nhà nước; những yếu tố cốt lõi của quản trị nhà nước. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf5p hera_02 09-04-2016 12 2   Download

 • ́Chương trình quản trị nhà nước và cải cách hành chính (gọi tắt là GOPA) do Đan Mạch hỗ trợ đã được chính phủ Việt Nam phê duyệt tháng 12 năm 2007, nhằm nâng cao lĩnh vực quản trị nhà nước và cải cách hành chính cấp tỉnh và cấp trung ương

  doc3p ngohoangtran 30-03-2010 276 134   Download

 • Bài giảng Chức năng của nhà nước - Phạm Duy Nghĩa tập trung trình bày các vấn đề về đo lường quản trị nhà nước; quản trị tốt; quản trị tốt và phát triển con người; chức năng của nhà nước; chức năng và hiệu quả của nhà nước;...

  pdf11p codon_10 05-04-2016 31 3   Download

 • Câu 6: Nguyên tắc quản lý của nhà nước về kinh tế. Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ. Nêu ví dụ để minh hoạ. I.Nguyên tắc quản lý của nhà nước về kinh tế: Có 5 nguyên tắc: + Tập trung dân chủ. + Kết hợp quản lý nhà nước về kinh tế theo ngành và lãnh thổ. + Phân biệt quản lý nhà nước về kinh tế với quản trị kinh doanh. + Bảo vệ quyền lợi và quyền làm chủ cho người lao động.

  pdf6p bibi_1 05-03-2012 2761 754   Download

 • Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đặt ra những yêu cầu to lớn đối với công tác quản lý Nhà nước về mọi mặt của đời sống kinh tế -xã hội, trong đó quản lý nhà nước về đất đai là một nội dung quan trọng nghiên cứu các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các mối quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực đất đai ngày càng nóng...

  pdf101p songngu1311 05-12-2012 500 197   Download

 • Đất nông nghiệp có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Làm thế nào để không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là vấn đề rất khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải đáp ứng nhiều yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. Trong đó vấn đề hoàn thiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp được coi là một trong những nội dung có tính cấp thiết và tất yếu khách quan nhằm làm cơ sở...

  pdf92p vaio1111 31-08-2012 239 117   Download

Đồng bộ tài khoản