Quản trị nhà nước

Xem 1-20 trên 5457 kết quả Quản trị nhà nước
 • Nội dung bài 7: Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương thuộc bài giảng Quản trị Nhà nước trình bày về các hình thức phân quyền cho địa phương, thực tiễn phân cấp quản lý Nhà nước, phân quyền và trách nhiệm giải trình, chính quyền đô thị và nông thôn, Nhà nước đơn nhất và phân quyền.

  pdf9p tranvantan78 29-07-2014 178 11   Download

 • Bài giảng Nâng cao quản trị Nhà nước trong quản lý đất đai giới thiệu tới các bạn về các ưu tiên cải cách của Nhà nước trong uản lý đất đai; nguyên nhân đất lại đặc biệt; sự minh bạch; rủi ro tham nhũng trong quá trình quản lý đất đai; quyết định thu hồi đất, giao đất, và cho thuê đất; kế hoạch đền bù, hỗ trợ và tái định cư;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt50p cocacola_02 25-09-2015 28 11   Download

 • Bài giảng Quản trị Nhà nước bài 3: Chức năng của Nhà nước trình bày về chức năng Nhà nước, đo lường quản trị nhà nước, quản trị tốt, phát triển nguồn nhân lực con người, chức năng và hiệu quả của Nhà nước,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf9p tranvantan78 29-07-2014 200 8   Download

 • Bài giảng Quản trị Nhà nước bài 6: Xác lập trách nhiệm giải trình của chính quyền trung ương trang bị cho sinh viên các kiến thức về trách nhiệm giải trình là gì, bối cảnh nền hành chính công hiện nay, bộ máy chính phủ, những làn sóng cải cách, chính phủ lớn đến mức nào, bối cảnh văn hóa thiết chế.

  pdf9p tranvantan78 29-07-2014 160 8   Download

 • Bài giảng Quản trị Nhà nước bài 9: Thảo luận: Chính sách đối với công viên chức trình bày nội dung về những thay đổi lớn về chế độ đối với công chức ở Việt Nam, công chức hành chính, hệ thống công vụ Việt Nam, thảo luận về tiền lương, lương công chức và phụ cấp, quyền lực công, hành vi hành chính.

  pdf8p tranvantan78 29-07-2014 153 7   Download

 • Sau đây là bài giảng Quản trị Nhà nước bài 14: Xây dựng chính quyền minh bạch trình bày về quyền tiếp cận thông tin của người dân, sáng kiến địa phương và các ngành, dự thảo luật tiếp cận thông tin, vì sao chính quyền luôn muốn bưng bít thông tin, quá trình dân chủ hóa.

  pdf7p tranvantan78 29-07-2014 152 7   Download

 • Nội dung bài 4: Du nhập thể chế thuộc bài giảng Quản trị Nhà nước trình bày về quản trị tốt và phát triển nguồn nhân lực con người, cải thiện chất lượng quản trị nhà nước, khái niệm cơ bản về chính thể, du nhập thể chế. Tài liệu này giúp ích cho sinh viên và giáo viên, mời các bạn tham khảo.

  pdf8p tranvantan78 29-07-2014 139 6   Download

 • Cùng tìm hiểu khái niệm thể chế; khái niệm quản trị nhà nước; quản lý nhà nước và quản trị nhà nước; quản trị tốt;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Khái niệm quản trị nhà nước" của tác giả Phạm Duy Nghĩa.

  pdf8p codon_10 05-04-2016 42 6   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thể hoàn thành tốt công việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Quản trị Nhà nước bài 5: Dân chủ, ủy trị và các chức năng của cơ quan dân cử trình bày về các hình thức chính thể trên thế giới, quyền lực của Quốc hội Việt Nam, nguyên tắc hoạt động của cơ quan dân cử.

  pdf8p tranvantan78 29-07-2014 150 5   Download

 • Vì sao cần quan tâm tới các phương pháp nghiên cứu luật và quản trị nhà nước; khái quát các lý thuyết khi nghiên cứu và phân tích luật; một số trọng tâm cải cách pháp luật/quản trị nhà nước;... là những nội dung chính mà "Bài giảng 6: Cơ sở lý thuyết của phân tích chính sách từ góc độ pháp luật và quản trị nhà nước" hướng đến trình bày.

  pdf12p codon_10 05-04-2016 20 5   Download

 • Bài giảng Quản trị Nhà nước bài 13: Doanh nghiệp và chính quyền trình bày về chính sách công, chính sách tư, điều kiện thị trường phi thị trường, doanh nghiệp tương tác với chính quyền, vận động hành lang Hoa Kỳ, vận động hành lang EU. Tham khảo tải liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết môn học này.

  pdf10p tranvantan78 29-07-2014 149 4   Download

 • Quản trị nhà nước là thực thi quyền lực chính quyền và trong lĩnh vực chính trị. Quản trị tốt giúp thúc đẩy dân chủ và nhân quyền, thúc đẩy thịnh vượng kinh tế, ổn định và gắn kết xã hội, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, sử dụng các nguồn tài nguyên và tăng niềm tin vào các thiết chế chính phủ và hành chính. Cùng tìm hiểu "Bài giảng Quản trị nhà nước" để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf10p codon_10 05-04-2016 34 4   Download

 • Bài giảng Quản trị nhà nước cung cấp cho học viên những kiến thức: Giải thích vì sao cải cách thể chế là then chốt, hiểu cải cách thể chế nghĩa là phải làm gì, và việc này có thể gặp những lực cản nào; hiểu thách thức đối với nền quản trị địa phương, quản trị quốc gia ngày nay; giúp người học tự nhận biết một cách phê phán vấn đề quản trị địa phương, quản trị quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf7p estupendo2 10-08-2016 16 4   Download

 • Chương này đề cập đến những nội dung chủ yếu sau: Quản trị nhà nước là gì? Chính thể và các hình thức chính thể, các hình thức chính thể trên thế giới, sơ lược về chính thể ở Việt Nam, du nhập mô hình chính thể 1953-1960, du nhập chính thể 1975-1986, du nhập các thể chế sau 1986,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p estupendo2 10-08-2016 29 4   Download

 • Bài giảng Quản trị Nhà nước bài 8: Quản trị các nguồn tài nguyên của chính quyền trình bày về nguồn lực chính phủ, các khía cạnh công khai hóa chu trình ngân sách, ngân sách đại phương và trung ương, quy trình ngân sách và quy trình xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

  pdf7p tranvantan78 29-07-2014 135 3   Download

 • Nội dung bài giảng Quản trị Nhà nước bài 11: Giám sát chính quyền trình bày về dân chủ trực tiếp, thảo luận về hình thức giám sát chính quyền, giám sát cơ quan dân chủ, phương thức/công cụ giám sát của cơ quan dân cử, cơ quan Nhà nước chịu sự giám sát của Quốc hội. Tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  pdf9p tranvantan78 29-07-2014 151 3   Download

 • Bài giảng Khái niệm quản trị nhà nước (2013) tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về thể chế chính thức và phi chính thức; quản trị nhà nước; những yếu tố cốt lõi của quản trị nhà nước. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf5p hera_02 09-04-2016 11 2   Download

 • Chương này giúp người học có thể hiểu được: Quản trị nhà nước là gì? So sánh quản trị nhà nước và quản lý nhà nước, quản trị tốt là gì? Quản trị tốt và phát triển nguồn lực con người, khái niệm quản trị nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p estupendo2 10-08-2016 27 2   Download

 • Chương này đề cập đế sự tham gia của người dân trong quá trình quản trị nhà nước. Nội dung chính trong chương gồm có: Lối thoát và phản hồi, các kênh phản hồi đa dạng ở Việt Nam, xu thế xã hội hóa, vốn xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf9p estupendo2 10-08-2016 17 2   Download

 • Chương này thảo luận những nội dung chính sau: Chức năng và hiệu quả Nhà nước, vì sao các quốc gia suy tàn? Việt Nam đang gặp những vấn đề gì trong quản trị quốc gia? Vì sao phải cải cách quản trị Nhà nước? Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p estupendo2 10-08-2016 15 1   Download

Đồng bộ tài khoản