Quản trị nhân sự

Tham khảo và download 20 Quản trị nhân sự chọn lọc sau:
 • •.Cấp Quản Trị Nhân Sự chưa trang bị đủ kiến thức về những nhóm hưởng lợi ích (cổ đông, khách hàng, nhân viên, chính quyền, đoàn thể)..•.Thiếu phối hợp giữa các chức năng trong Quản Trị Nhân Sự..•.Thiếu phối hợp giữa cấp quản trị và nhân viên để ứng dụng Quản Trị Nhân Sự..•.Thành quả chưa đánh giá khách quan..Bốn bật quản trị nhân sự..1#.

  doc41p ohmygod58132006 15-01-2010 2206 1463   Download

 • . Lý luận chung về quản trị nhân sự 1.Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự 1.1. Khái niệm quản trị nhân sự 1.2. Vai trò của quản trị nhân sự 1.3. Nội dung của quản trị nhân sự 2.Một vài học thuyết về quản trị nhân sự 3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự II.Nội dung của quản trị nhân sự 1.Phân tích công việc 2.Tuyển dụng nhân sự 3.

  pdf90p kennybibo 14-07-2012 687 399   Download

 • • Cấp Quản Trị Nhân Sự chưa trang bị đủ kiến thức về những nhóm hưởng lợi ích (cổ đông, khách hàng, nhân viên, chính quyền, đoàn thể) Thiếu phối hợp giữa các chức năng trong Quản Trị Nhân Sự Thiếu phối hợp giữa cấp quản trị và nhân viên để ứng dụng Quản Trị Nhân Sự Thành quả chưa đánh giá khách quan..Bốn bật quản trị nhân sự..1#. Giới hạng trong điều hành quản lý 2#.

  pdf43p phongdat_91 16-10-2011 405 165   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Bình Dương nhằm mục đích, trước tiên là hệ thống hóa những cơ sở lý luận về quản trị nhân sự.

  pdf79p lexuanloi84 11-04-2014 66 29   Download

 • ..Quản trị Nhân sự khác gì so với Quản trị nguồn nhân lực? Mình xin mạo mụi nói lên nhận xét kểu conbo. Thứ nhất về mặt từ ngữ: Dĩ nhiên là khác nhau xa rồi. Nhân sự với nguồn nhân lực đâu có giống nhau. Nhưng cái conbo nói ở đây chính là sự hiểu từ ngữ đó vào ứng dụng thực tế thì có sự khác biệt.

  pdf6p tae_in 22-07-2010 2758 1722   Download

 • Thực tế hoạt động quản trị nhân sự ở nước ta phản ánh tình trạng chưa trang bị đủ kiến thức về những nhóm hưởng lợi ích (cổ đông, khách hàng, nhân viên, chính quyền, đoàn thể), thiếu phối hợp giữa các chức năng, giữa cấp quản trị và nhân viên, thành quả chưa đánh giá khách quan trong quản trị nhân sự.

  pdf45p transang1 19-09-2012 130 87   Download

 • Quan niệm cũ xem quản trị nhân sự là một bộ phận bảo đảm cung ứng đủ nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Còn quan điểm mới xem quản trị nhân sự như một đối tác cùng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá tổ chức của mình có thực sự là một môi trường tốt để phát triển nhân tài hay chưa......

  pdf5p anhthao_1 28-11-2012 46 27   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Hà Nội trình bày những nội dung cơ bản sau: Lý luận chung về quản trị nhân sự, thực trạng về công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Hà Nội, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH ...

  doc68p lexuanloi84 11-04-2014 55 34   Download

 • Tài liệu Quản trị nhân sự nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về: tổng quát Quản trị nhân sự, hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn nhân viên, phát triển tài nguyên nhân sự, giao tế nhân sự. Tài liệu này phục vụ cho các bạn thuộc chuyên ngành Kinh tế.

  doc96p hallo 01-03-2009 2568 1518   Download

 • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự II.Nội dung của quản trị nhõn sự 1.Phõn tớch cụng việc 2.Tuyển dụng nhõn sự 3.Đào tạo và phỏt triển nhõn sự 4. Sắp xếp và sử dụng lao động 5.Đánh giá và đói ngộ nhõn sự III. Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết hoàn thiện quản trị nhân sự 1. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân sự 2.

  pdf88p nthang91 23-11-2011 395 251   Download

 • Quản trị nhân sự vừa là nghệ thuật vừa là khoa học. Nghệ thuật là làm sao để doanh nghiệp có thể tìm kiếm, thu hút, giữ chân, phát triển nhân tài; và khoa học là cách để thực hiện nghệ thuật ấy. Sau khi được trang bị những kiến thức về chuyên ngành Quản trị nhân sự, đây là cơ hội để chúng tôi tìm hiểu thực tế về chuyên ngành .

  pdf62p one_12 24-01-2014 39 13   Download

 • Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “ mọi sựquản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Thật vậy quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào, nó có mặt ở tất cả các phòng ban, các đơn vị. Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất cứ một doanh nghiệp ...

  pdf39p songngu1311 03-12-2012 173 105   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích và đánh giá tình hình thực tế công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Tín đi sâu tìm hiểu thực trạng của công tác quản trị nhân sự từ đó phân tích, tìm ra các giải pháp cải thiện, nâng cao và phát huy hơn nữa nhằm góp phần làm cho Công ty ..

  pdf99p lexuanloi84 11-04-2014 33 19   Download

 • Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “ mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Thật vậy quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào, nó có mặt ở tất cả các phòng ban, các đơn vị.

  doc91p tiencuong 20-07-2009 3196 1909   Download

 • Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “ mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Thật vậy quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào, nó có mặt ở tất cả các phòng ban, các đơn vị.

  doc79p quyen0402 29-11-2009 1490 1063   Download

 • Quản trị nguồn tài nguyên nhân sự là thực hiện chức năng tổ chức của quản trị căn bản, và có vai trò to lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

  doc170p saoxa12357 13-06-2010 473 320   Download

 • Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay. Nền kinh tế việt nam nói riêng và..nền kinh tế thế giới nói chung gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, để tồn tại..được họ phải tìm ra cách thức làm ăn cho phù hợp với thực tế, không những thế..họ phải tìm ra phương hướng kinh doanh lâu dài, và những kế hoạch chu đáo và..bền vững trong tương lai của chính họ.

  doc24p nguyenthikimchi1989 08-05-2010 428 205   Download

 • Quản trị nhân sự là một hoạt động của quản trị doanh nghiệp, là quá trình tổ chức nguồn lao động cho doanh nghiệp, là phân bố sử dụng nguồn lao động một cách khoa học và có hiệu quả trên cơ sở phân tích công việc, bố trí lao động hợp lý, trên cơ sở xác định nhu cầu lao động để tiến hành tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nhân sự, đánh giá nhân sự thông qua việc t...

  pdf66p bacsiquaidi123 19-07-2010 848 546   Download

 • Sự khác biệt giữa những nhà quản trị quốc tế và nhà quản trị trong nước, là nhà quản trị quốc tế phải biết tìm cách làm cho các hoạt động tại nước nhà phù hợp với các địa phương ở nước ngoài và quan hệ tốt với chính phủ nước đó

  pdf161p ruavanguom 21-10-2012 43 32   Download

 • Quản trị nhân sự (hay còn gọi là quản trị nhân lực) lã lĩnh vực theo dõi,..hướng dẫn, điều chỉnh kiểm tra sự trao đổi chất (năng lượng, thần kinh, cơ bắp)..giữa con người với các yếu tố vật chất của tự nhiên (công cụ, đối tượng lao..động), trong quá trình tạo ra của cải vật chất, tinh thần để thỏa mãn nhu cầu của..

  doc50p tuantc11k53 29-05-2011 1679 941   Download

Đồng bộ tài khoản