Quản trị rủi do dự án

Xem 1-20 trên 95 kết quả Quản trị rủi do dự án
 • Rủi ro gắn với khả năng xảy ra một biến cố không lường trước, biến cố mà ta hoàn toàn không biết chắc. Rủi ro ứng với sai lệch giữa dự kiến và thực tế hoặc là rủi ro là sự không thể đoán trước được nguyên nhân dẫn đến kết quả thực khác với kết quả dự đoán.

  doc8p luvantho 27-10-2011 262 101   Download

 • Chương 5 Quản lý rủi ro dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: rủi ro, quản lý rủi ro, phân loại rủi ro, xác định rủi ro, các phương pháp quản lý rủi ro, phương pháp đo lường rủi ro.

  pdf22p holoesinin 13-06-2014 40 12   Download

 • Chương 7 Quản lý rủi ro dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro, phân tích đánh giá rủi ro, phương án đối phó rủi ro.

  pdf22p holoesinin 13-06-2014 32 10   Download

 • Chương 4 Hoạch định tiến độ dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, trong chương này người học sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Những vấn đề chung, tiêu chuẩn thành công và lý do hoạch định dự án (HĐDA) thất bại, dùng phương pháp sơ đồ mạng kiểm tra quá trình thực hiện dự án, điều phối các nguồn lực khi quản trị tiến trình dự án.

  pdf48p vanthanhthiennu22 22-05-2014 38 8   Download

 • Quản trị tài chính nâng cao là môn học chuyên ngành dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị tài chính. Nội dung nghiên cứu của môn học liên quan đến việc phân tích và ra các quyết định tài chính dài hạn trong doanh nghiệp. Thẩm định dự án là một phần của nội dung môn học này nhằm đi sâu nghiên cứu các kỹ thuật thẩm định và quản trị rủi ro dự án, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư và tài trợ hiệu quả cho các dự án có ảnh hưởng đến giá trị...

  pdf28p huynhcongdanh 07-05-2012 600 320   Download

 • Quản trị tài chính nâng cao là môn học chuyên ngành dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị tài chính. Nội dung nghiên cứu của môn học liên quan đến việc phân tích và ra các quyết định tài chính dài hạn trong doanh nghiệp. Thẩm định dự án là một phần của nội dung môn học này nhằm đi sâu nghiên cứu các kỹ thuật thẩm định và quản trị rủi ro dự án, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư và tài trợ hiệu quả cho các dự án có ảnh hưởng đến giá trị...

  pdf20p transang3 28-09-2012 429 238   Download

 • Mặc dù rủi ro trong giai đoạn này không nghiêm trọng bằng rủi ro ở các giai đoạn khác, nhưng vì thời gian ngắn và ngân sách ít sẽ làm cho việc xử lý rủi ro trở nên phức tạp hơn nhiều. Vấn đề giải phóng mặt bằng gặp phải khó khăn do một số hộ gia đình không chịu di dời, dẫn đến chậm tiến độ thi công.

  ppt21p luvantho 27-10-2011 251 101   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf219p tsmttc_007 12-09-2015 118 80   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án của GV. Nguyễn Quốc Ấn 6 chương trình bày lý thuyết căn bản về quản lý dự án như: những vấn đề chung về quản lý dự án, lựa chọn dự án, tổ chức dự án, hoạch định tiến độ dự án, quản lý rủi ro trong dự án, kiểm tra và giám sát.

  pdf188p bad_12 03-07-2014 105 37   Download

 • Quản trị rủi ro tài chính là một vấn đề đã được đề cập nhiều trong giới khoa học ở Việt Nam, nhưng việc nhận thức tầm quan trọng của nó vẫn còn rất sơ sài trong doanh nghiệp nước ta. Nghiên cứu các mức độ rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường, tín dụng, hoạt động và rủi ro thanh khoản vẫn còn nhiều điều chưa được lường tính hết và chưa có các công cụ đầy đủ cho phép thực hiện những bước đi đầu tiên đó.

  pdf8p manutd1907 01-07-2015 108 31   Download

 • Nội dung của bài giảng Quản trị dự án Quản trị rủi ro nêu Rủi ro là sự đo lường xác suất và các hệ quả nếu không đạt được mục tiêu của dự án. Rủi ro liên quan đến “bất định”.

  pdf23p top_12 19-04-2014 65 25   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 12 Kiểm soát dự án nhằm giám sát tiến độ dự án so với kế hoạch đề ra; phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh; trường hợp vấn đề không giải quyết được, điều chỉnh lại kế hoạch và thông báo tất cả các bên liên quan.

  pdf25p thick_12 12-07-2014 48 17   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án gồm 5 chương trình bày các nội dung tổng quan về quản trị dự án như: tổng quan về quản trị dự án, thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, điều phối trong quản trị dự án đấu tư, quản trị rủi ro, nhà quản trị dự án.

  pdf61p red_12 15-05-2014 47 14   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án: Chương 6 - Phân bổ nguồn lực cho dự án có nội dung trình bày vấn đề cơ bản của phân bổ nguồn lực, điều hòa nguồn lực, phương pháp đường găng rút ngắn tiến độ dự án, phân bổ nguồn lực trong điều kiện hạn chế.

  ppt30p votinhdon91 08-09-2014 57 14   Download

 • Chương 7 An toàn vốn thuộc bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: vai trò của vốn, các thước đo mức độ an toàn vốn, những đòi hỏi về đủ vốn đối với các định chế tài chính.

  pdf49p conchimnhai 01-07-2014 43 13   Download

 • 1.Quản lý rủi ro là gì? Oware xác định các rủi ro như là "khả năng rằng một dự án không diễn tiến như mong đợi, cụ thể như ngày hoàn thành, chi phí và chi tiết kỹ thuật, độ lệch này được kỳ vọng xem xét chấp nhận hoặc không chấp nhận được ". "Nguy cơ của một sự kiện dự án xảy ra không xác định và các thao tác trong đó có thể ảnh hưởng đến các mục tiêu của dự án". Một hệ quả không mong muốn là một hiệu ứng tiêu cực xuất hiện...

  pdf6p tuyetson23 11-08-2010 647 363   Download

 • 5.1 Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis) Định nghĩa: Phân tích độ nhạy là phân tích những ảnh hưởng của các yếu tố có tính bất định (VD: MARR, chi phí, thu nhập, tuổi thọ dự án,…) đến: · Độ đo hiệu quả kinh tế của các phương án so sánh, và Khả năng đảo lộn kết luận về các phương án so sánh, nghĩa là từ đáng · giá trở thành không đáng giá và ngược lại.

  pdf5p kim_ha_nul 07-09-2010 624 322   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình quản trị dự án - Chương 6: Lập tiến độ dự án

  pdf12p thutrang08vn 08-06-2011 380 198   Download

 • Mục tiêu của chương là: Trình bày hai nguyên nhân giải thích tại sao ước lượng số lại quan trọng trong đo lường rủi ro, sử dụng phương pháp triển khai tổn thất để lập dự án các khiếu nại bồi thường đã biết cho các khoản bồi thường trong tương lai.

  ppt33p depthat 13-03-2014 268 79   Download

 • Nội dung chính được trình bày trong bài giảng Quản lý dự án của TS. Mai Văn Nam nhằm nêu 2 nội dung chính đó là: quản lý dự án trong đó có quản lý dự án phát triển, nội dung của quản lý dự án và giám sát và lượng giá dự án.

  ppt67p orange_12 05-06-2014 91 40   Download

Đồng bộ tài khoản