Quản trị rủi ro bảo hiểm

Xem 1-20 trên 72 kết quả Quản trị rủi ro bảo hiểm
 • Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

  ppt33p trada85 20-01-2013 267 116   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'rủi ro và quản trị rủi ro', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt37p trada85 20-01-2013 127 46   Download

 • Chương VII: Lý thuyết Portfolio và Quản trị rủi ro Gỉam thiểu rủi ro trong một danh mục bảo hiểm các rủi ro độc lập và đồng nhất

  pdf1p chocobyebye 19-07-2010 312 153   Download

 • Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh tái bảo hiểm tại Việt Nam nhằm nghiên cứu các rủi ro tiềm tàng, mức độ rủi ro trong hoạt động tái bảo hiểm, công tác quản lý rủi ro tại một số doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp đẩy mạnh và quản lý rủi ro cho thị trường Việt Nam.

  pdf107p one_12 06-01-2014 162 64   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro Chương 2: Giới thiệu về quản trị rủi ro nhằm tổng kết hoạt động quản trị rủi ro trong lịch sử và hiện tại, thảo luận mối quan hệ giữa quản trị rủi ro và mua bảo hiểm. Nhận ra sự khác nhau giữa quan điểm truyền thống về quản trị rủi ro và quan điểm của cuốn sách này về quản trị rủi ro. Mô tả tóm tắt những yếu tố cơ bản về quản trị rủi ro.

  ppt10p sms_12 07-05-2014 162 43   Download

 • Chương 6 Quản trị thanh khoản và nợ thuộc bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: động lực nắm giữ tài sản thanh khoản; các loại tài sản thanh khoản và nợ, các đánh đổi lợi suất-rủi ro; quản trị nợ và rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng, các công ty bảo hiểm và những định chế tài chính khác.

  pdf39p conchimnhai 01-07-2014 62 21   Download

 • Tiểu luận: Kiệt quệ tài chính và hoạt động quản trị rủi ro nhằm kiểm tra và phát triển lý thuyết quản trị rủi ro doanh nghiệp bằng cách trình bày chi phí kiệt quệ tài chính, các lý thuyết hiện tại cho thấy rằng bảo hiểm rủi ro có thể làm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

  pdf27p orange_12 05-06-2014 68 20   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Tài trợ rủi ro đề cập đến một số vấn đề như: Các biện pháp tài trợ rủi ro, giữ lại, chuyển giao bằng bảo hiểm, chuyển giao tài trợ phi bảo hiểm, trung hòa rủi ro, giữ lại hay chuyển giao? Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf2p namthangtinhlang_01 31-10-2015 34 5   Download

 • Tiểu luận "Quản trị rủi ro trong thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu" có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung tài liệu gồm có: Rủi ro trong việc thực hiện các điều khoản của hợp đồng ngoại thương, rủi ro trong việc thanh toán tiền hàng, rủi ro trong quá trình chuyên chở, giao nhận hàng hoá XNK,...

  doc16p pep00h1995 18-12-2017 30 5   Download

 • Các biện pháp tài trợ rủi ro, giữ lại, chuyển giao bằng bảo hiểm, chuyển giao tài trợ phi bảo hiểm, trung hòa rủi ro, giữ lại hay chuyển giao

  pdf2p diemanh 11-03-2009 620 146   Download

 • Trong những giai đoạn phát triển tốt đẹp, niềm lạc quan khi thị trường tăng trưởng nhanh chóng cùng với doanh thu và lợi nhuận cứ tăng dần, người ta rất dễ quên đi rủi ro. Các ngân hàng sẽ thuê thêm nhân công, tăng quy mô hoạt động, tìm kiếm những cơ hội mới và mạo hiểm tăng trưởng. Bên cạnh những chuyển biến tích cực, vấn đề rủi ro trong các NHTM Việt Nam cũng đang diễn ra hết sức phức tạp.

  pdf93p nhanma1311 08-12-2012 109 49   Download

 • Bài giảng Lý thuyết bảo hiểm nhằm giới thiệu với sinh viên về nguyên lý và thực hành bảo hiểm, các phương pháp xử lý rủi ro và bảo hiểm giải quyết vấn đề rủi ro như thế nào. Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Các sản phẩm bảo hiểm hiện có tại Việt Nam, trên cơ sở những kiến thức nắm vững trong môn học này, sinh viên có cơ sở để tiếp tục học môn học Quản trị rủi ro trong chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

  pdf12p xuanlan_12 24-04-2014 80 33   Download

 • Chủ thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm:Công ty bảo hiểm gốc (nhân thọ, phi nhân thọ), Các công ty tái bảo hiểm, Khác (giám định, tư vấn quản trị rủi ro, tư vấn pháp lý, vận chuyển cấp cứu & chăm sóc y tế,…), Trung gian bảo hiểm.

  pdf59p luckystar_1202 12-11-2013 88 21   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 8: Bảo hiểm hàng hóa ngoại thương vận tải bằng đường biển" cung cấp cho người học các kiến thức: Các rủi ro bảo hiểm và phương thức bảo hiểm, bảo hiểm hàng hóa XNK bằng đường biển, bảo hiểm hàng hóa XNK bằng đường không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf40p doinhugiobay_14 28-01-2016 23 4   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm: Chương 1 Tổng quan về quản trị rủi ro và bảo hiểm gồm các nội dung chính là: Giới thiệu khái niệm, phân loại rủi ro và các nội dung quản trị rủi ro, vai trò và phân loại bảo hiểm, mô tả cơ sở kỹ thuật và các quy tắc cơ bản của bảo hiểm,..

  pdf0p dolalatien 29-11-2017 50 3   Download

 • Mục tiêu của học phần: Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về nguyên lí và thực hành các nghiệp vụ bảo hiểm, xây dựng khả năng lập và triển khai kế hoạch R&D giải quyết các vấn đề quản trị rủi ro và kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp,...

  pdf0p dolalatien 29-11-2017 7 0   Download

 • Trên thực tế, một số doanh nghiệp Việt Nam từng phải trả giá đắt do không lường trước được những rủi ro. Người xưa có câu “mất bò mới lo làm chuồng”. Trong rất nhiều trường hợp, ý thức phòng ngừa rủi ro chỉ có được sau khi doanh nghiệp đã gặp phải sự cố với những hậu quả nặng nề.

  pdf5p bibocumi24 02-01-2013 113 29   Download

 • Giảm thiểu rủi ro trong một danh mục bảo hiểm, các rủi ro độc lập và đồng nhất, đo lường mức độ tương quan giữa các rủi ro,...

  pdf1p yuki_snow_86 14-05-2009 639 178   Download

 • Khái niệm rủi ro nói chung theo từ điển tiếng Việt “rủi ro là điều không lành, không tốt bất ngờ xảy ra”. Theo nhà kinh tế học H. King (Mỹ), rủi ro là các kết quả bất lợi có thể đo lường được. Theo cuốn “Phương pháp bảo hiểm và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh” của Nguyễn Hữu Thân, rủi ro là sự bất trắc gây mất mát thiệt hại.

  pdf100p saocodon01 06-07-2012 209 106   Download

 • Chương IX: Tài trợ rủi ro Các biện pháp tài trợ rủi ro Giu lại Chuyển giao bằng bảo hiểm Chuyển giao tài trợ phí bảo hiệm Trung hòa rủi ro Giu lai hay chuyển giao

  pdf2p chocobyebye 19-07-2010 120 53   Download

Đồng bộ tài khoản