Quản trị rủi ro nợ

Xem 1-20 trên 252 kết quả Quản trị rủi ro nợ
 • Quản trị rủi ro (QTRR) là một chủ đề bắt mắt và được nhiều nhà quản lý nhắc tới như một vấn đề ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên không ít người trong đó nhắc đến nó như một thuật ngữ thời thượng nhưng lại hiểu biết một cách rất trừu tượng về nó.

  doc5p nhiqtkd 20-04-2011 445 201   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng để mở rộng cho vay các DNNVV tại ngân hàng No & PTNT Việt Nam nhằm giúp bạn nắm bắt vai trò của quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng trong hội nhập kinh tế quốc tế, thực trạng và giải pháp quản trị tài chính nhằm mở rộng cho vay các DNNVV tại ngân hàng No & PTNT Việt Nam.

  pdf111p lanlan38 03-04-2013 365 155   Download

 • Thuyết trình quản trị ngân hàng thương mại: Quản trị rủi ro thẻ tín dụng nhằm trình bày tổng quan về thẻ tín dụng, rủi ro trong phát hành và thanh toán thẻ tín dụng và quản trị rủi ro thẻ tín dụng, quản trị rủi ro trong thanh toán nợ thẻ tín dụng.

  ppt16p big_12 06-06-2014 90 31   Download

 • Quản trị rủi ro tài chính là một vấn đề đã được đề cập nhiều trong giới khoa học ở Việt Nam, nhưng việc nhận thức tầm quan trọng của nó vẫn còn rất sơ sài trong doanh nghiệp nước ta. Nghiên cứu các mức độ rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường, tín dụng, hoạt động và rủi ro thanh khoản vẫn còn nhiều điều chưa được lường tính hết và chưa có các công cụ đầy đủ cho phép thực hiện những bước đi đầu tiên đó.

  pdf8p manutd1907 01-07-2015 109 31   Download

 • Năm 2012 qua đi, hoạt động ngân hàng nổi lên hàng loạt vấn đề nóng như nợ xấu, tín dụng đen, chiếm dụng vốn, thua lỗ, những biến động lớn trên thị trường tiền tệ … đã cho thấy vấn đề quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay cần được nhìn nhận và chú trọng quan tâm một cách sâu rộng hơn nữa.

  pdf4p dongphan50 03-12-2013 112 30   Download

 • Luận văn đưa ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang; đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại chi nhánh huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 73 25   Download

 • Bài giảng Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro nhằm: Làm rõ sự khác nhau giữa hai quan điểm truyền thống và hiện đại về khái niệm rủi ro, xác định những đặc trưng cơ bản của rủi ro để phân biệt nó với các khái niệm khác, phân loại rủi ro theo các tiêu chí cơ bản, liệt kê các nội dung chủ yếu của quy trình quản trị rủi ro hiện đại.

  pdf9p canon_12 31-03-2014 73 23   Download

 • Bài nghiên cứu: Kiệt quệ tài chính và quản trị rủi ro doanh nghiệp lý thuyết và chứng cứ nhằm phát triển lý thuyết quản lý rủi ro khi xuất hiện chi phí kiệt quệ tài chính và kiểm định tác động của nó bằng cách sử dụng tập dữ liệu toàn diện, chỉ ra rằng tốt nhất các cổ đông tham gia vào các hoạt động quản trị rủi ro ở thời kỳ sau (sau khi phát hành nợ), thậm chí khi không có thỏa thuận như thế trước đây.

  pdf45p orange_12 04-06-2014 91 23   Download

 • Chương 6 Quản trị thanh khoản và nợ thuộc bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: động lực nắm giữ tài sản thanh khoản; các loại tài sản thanh khoản và nợ, các đánh đổi lợi suất-rủi ro; quản trị nợ và rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng, các công ty bảo hiểm và những định chế tài chính khác.

  pdf39p conchimnhai 01-07-2014 62 21   Download

 • Chương 8 Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai thuộc bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: sử dụng hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai để rào chắn rủi ro lãi suất cho từng tài sản hay nợ riêng lẻ, và cho toàn bộ khe hở Duration trên bảng cân đối kế toán; rào chắn rủi ro tỷ giá và rủi ro tín dụng bằng hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai.

  pdf51p conchimnhai 01-07-2014 71 20   Download

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về rủi ro thanh khoản và hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản. Phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng (thương mại cổ phần) TMCP Bưu điện Liên Việt, ảnh hưởng của nó đến trạng thái thanh khoản hiện tại của ngân hàng. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. 

  pdf29p 01202750693 07-07-2015 69 18   Download

 • Nghiên cứu nhằm đến 2 mục tiêu sau: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Quảng Nam, xác định những bất cập trong quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Quảng Nam.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 54 17   Download

 • Chương 5 Rủi ro thanh khoản thuộc bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: bản chất rủi ro thanh khoản, rủi ro bên nợ và rủi ro bên tài sản, quản trị thanh khoản mua, quản trị thanh khoản dự trữ, đo lường rủi ro thanh khoản.

  pdf50p conchimnhai 01-07-2014 55 15   Download

 • Tiểu luận: Lãi suất và vấn đề quản trị rủi ro lãi suất trình bày về lãi suất - khái niệm và phân loại, rủi ro lãi suất. Quản trị rủi ro lãi suất và giải pháp quản trị rủi ro lãi suất.

  pdf38p blue_12 09-05-2014 52 12   Download

 • Bài viết "Sử dụng công cụ chứng khoán phái sinh trong quản trị rủi ro tại các Ngân hàng Australia" giới thiệu những kinh nghiệm hữu ích trong quá trình sử dụng chứng khoán phái sinh nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong các hoạt động kinh doanh ngân hàng của 4 NHTM lớn nhất tại Australia và ứng dụng của nó trong quá trình nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tại các ngân hàng Việt Nam.

  pdf5p sontungantv 28-04-2016 46 6   Download

 • Bài viết Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại nước ta điểm qua tình hình quản lý rủi ro và xử lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua; những nội dung cơ bản của Basel 2 liên quan đến QTRR ngân hàng và triển vọng áp dụng tại các TCTD tại Việt Nam.

  pdf5p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 26 4   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay của ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay của Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar những năm qua; đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh trong thời gian đến.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 5 2   Download

 • Nội dung chương 4 kiểm soát rủi ro bao gồm các vấn đề sau: Một số khái niệm, một số kỹ thuật kiểm soát rủi ro, nỗ lực kiểm soát rủi ro. Mời các bạn tham khảo nội dung bài giảng!

  ppt92p depthat 13-03-2014 344 113   Download

 • Chương X: Các rủi ro đặc thù Các yếu tố quan trọng phải xem xét để quyết định cấu trúc vốn: rủi ro trong kinh doanh, tình trạng thuế, khả năng tăng vốn dưới những điều kiện bất lợi,phong cách quản lý: bảo thủ hay năng nổ

  pdf12p chocobyebye 19-07-2010 228 122   Download

 • III. P.PHÁP LƯU GIỮ RỦI RO (TỰ KHẮC PHỤC) Theo phương pháp lưu giữ rủi ro Doanh nghiệp tự thanh tóan các tổn thất, nguồn bù đắp là chính nguồn vốn của Doanh nghiệp Có những cách để DN cho tự tài trợ như Dùng vốn để tự tài trợ khi rủi ro xảy ra Tài khỏan nợ hay tài khỏan dự phòng Tài khỏan tài sản dự phòng

  pdf13p nhutlele 19-05-2011 279 106   Download

Đồng bộ tài khoản