Quản trị tài chính

Tham khảo và download 20 Quản trị tài chính chọn lọc sau:
 • Chương 1 Tổng quan quản trị tài chính doanh nghiệp trình bày các nội dung như: khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp. Mục tiêu, vai trò và nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp. Bộ máy quản trị tài chính tại doanh nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp.

  pdf15p six_12 14-03-2014 26 12   Download

 • Tài liệu này sẽ giúp sinh viên nắm bắt được vai trò và mục tiêu của quản trị tài chính, các vấn đề liên quan đến thị trường tài chính của nhà quản trị tài chính. Để nắm được kiến thức cũng như hiểu rõ hơn về quản trị tài chính, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf138p nhatro75 06-07-2012 1577 893   Download

 • Quản trị tài chính là sự phối trí các dòng dịch chuyển tiền tệ nhằm đạt mục tiêu của doanh nghiệp. Quản trị tài chính là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức.

  ppt22p traianh_2403 25-11-2011 361 220   Download

 • Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính tập hợp 11 đề thi trắc nghiệm môn Quản trị tài chính có đáp án. Nội dung của các đề thi bám sát chương trình học của môn Quản trị tài chính giúp sinh viên dễ dàng hệ thống và kiểm tra kiến thức.

  pdf24p bienyeulan 18-04-2014 76 26   Download

 • Cung cấp kiến thức và công cụ quản trị tài chính phục cụ việc qua các quyết định trong quản trị doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ lĩnh vực kinh tế nói chung.Cung cấp các kiến thức cơ sở làm nền tảng cho các môn học quản trị dự án quản trị rủi ro, thị trường chứng khoán...

  ppt58p mattroithucnuadem 23-12-2009 3933 2186   Download

 • Các nước cho vay không quan tâm nhiều đến khả năng thu nhập về xuất khẩu của con nợ hay mức độ hiệu quả của quản lý trong nước về các chính sách tài chính tiền tệ hay ngoại thương của nước con nợ.

  ppt33p ngonuong2402 16-03-2010 718 394   Download

 • Tài chính có 3 lĩnh vực chủ yếu bao gồm: (1) thị trường và thể chế tài chính (2) đầu tư tài chính (3) quản trị tài chính. Các lĩnh vực này thường liên quan như nhau đến những loại giao dịch tài chính nhưng theo giác độ khác nhau. 1. Quản trị tài chính là gì? Quản trị tài chính quan tâm đến việc đầu tư, mua sắm, tài trợ và quản lý tài sản doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu đề ra.

  pdf6p giomuaxuantoi 21-05-2010 1812 715   Download

 • Tài liệu tham khảo gồm các câu hỏi môn quản trị tài chính doanh nghiệp phân theo thang điểm khác nhau, giúp các bạn dễ dàng ôn tập và hệ thống được kiến thức môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p vunga829 11-08-2011 389 207   Download

 • Quản trị tài chính doanh nghiệp giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong quản trị kinh doanh. Khi nền kinh tế Việt nam đang trong thời kỳ mở của và hội nhập vào các khu vực như AFTA, ASEAN, APEC, và gần đây là WTO, mức độ mở của thị trường hàng hoá, dịch vụ, tài chính , ngân hàng, sẽ mạnh mẽ hơn để đưa nền kinh tế Việt nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và trên thế giới.

  pdf193p 986753421 28-05-2012 675 379   Download

 • Nội Dung đề tài Quản trị tài chính quốc tế nhằm giới thiệu tổng quát về tài chính quốc tế, các chiến lược tài chính quốc tế, quản trị dòng ngân lưu quốc tế, quản lý rủi ro về tỷ giá hối đoái.

  pdf41p wave_12 05-04-2014 9 4   Download

 • Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính , thực trạng tài chính và công tác quản trị tài chính của công ty công trình Hợp Tiến. Từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính trong công ty công trình hợp tiến.

  pdf97p nine_12 22-02-2014 41 29   Download

 • Khái niệm về Quản Trị tài chính • Mục tiêu của một DN họat động SXKD, đặc biệt quan tâm đến mục tiêu Tối đa hóa giá trị họat động của DN hay là tối đa hóa lợi ích cho các chủ sở hữu (cổ đông)

  pdf50p rubikcube 12-11-2013 94 36   Download

 • Quản trị vốn lưu động là việc quản lý các tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp như tiền mặt, các khoản phải thu, phải trả, tồn kho sao cho hoạt động kinh doanh được duy trì liên tục với chi phí thấp nhất.

  pdf121p print_12 21-08-2013 322 83   Download

 • Mở rộng quy mô và đa dạng hóa sản xuất kinh doanh : Mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp mua toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối toàn bộ hoặc một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại”.

  doc30p dotho243 14-05-2013 121 68   Download

 • Có người muốn gói gọn cả quãng trời phức tạp của một đời sống đầy dông gió của doanh nghiệp thật đơn giản vào một thứ khái niệm: đòn bẩy.

  pdf149p coc_xanh 17-01-2013 71 50   Download

 • Tài chính doanh nghiệp là tổng hợp các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các nguồn quỹ trong doanh nghiệp. - Quản trị tài chính là việc huy động, phân bổ và quản lý các nguồn lực của công ty nhằm tối đa hoá giá trị của công ty.

  pdf87p paradise_12 03-01-2013 194 84   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, tài chính doanh nghiệp đ ược đặc trưng bằng những nội dung chủ yếu sau đây: Một là, tài chính doanh nghiệp phản ánh những luồng chuyển dịch giá trị trong nền kinh tế.

  doc161p vikkyls 08-12-2012 298 118   Download

 • Tối đa hóa lợi nhuận ( sinh lời) tức là tìm kiếm lợi nhuận tối đa trong mỗi một quyết định nhưng sinh lời càng cao thì rủi ro càng lớn. Mục tiêu doanh lợi : tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc gia tăng doanh số, tăng sản lượng.

  pdf240p ngocdangqtvn 24-05-2012 317 187   Download

 • Tài liệu tham khảo bài tập trắc nghiệm quản trị tài chính kèm theo đáp án, không những giúp bạn học ôn tập được các kiến thức về môn học quản trị tài chính mà còn các môn học bổ trợ khác.

  pdf51p huynhcongdanh 13-05-2011 2229 1142   Download

 • Vì sự phát triển của doanh nghiệp, các nhà quản lý cần phải hiểu biết thấu đáo kỹ năng quản trị tài chính căn bản. Giao trách nhiệm quản trị tài chính hoàn toàn cho một người nào khác cho dù đó có là giám đốc tài chính thì cũng là tự tạo ra những khó khăn cho công việc kinh doanh.

  pdf6p cctaichinh 14-09-2010 420 264   Download

Đồng bộ tài khoản