Quản trị vốn lưu động

Xem 1-20 trên 253 kết quả Quản trị vốn lưu động
 • Cùng tham khảo bài viết "Quản trị vốn lưu động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ", bài viết đề cập tới một số điều mà các nhà quản lý SME cần lưu tâm trong quản trị vốn lưu động.

  pdf12p sting1209 26-01-2011 349 167   Download

 • Nội dung Bài giảng Quản trị vốn lưu động nhằm giúp các bạn nắm vững các chính sách vốn lưu động, quản trị tài sản lưu động, nguồn tài trợ ngắn hạn. Cùng tham khảo nhé.

  ppt81p ganglencung 21-10-2012 349 138   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản trị vốn lưu động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p anhthao_1 28-11-2012 115 38   Download

 • Trong chương 16 Quản trị vốn lưu động nằm trong bài giảng phân tích tài chính nhằm trình bày về các chính sách vốn lưu động, quản trị tiền mặt, quản trị hàng tồn kho và khoản phải thu, tín dụng thương mại và nợ vay ngân hàng. Sau khi học xong bài học sinh viên hiểu sâu hơn về công tác quản trị vốn lưu động.

  pdf19p yellow_12 02-06-2014 124 30   Download

 • Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động" trình bày các nội dung: Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động trong nghiệp.

  ppt9p bautroibinhyen14 16-01-2017 43 10   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần May Sông Hồng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf101p dledangnguyen 04-06-2017 6 4   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp; đánh giá thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần khoáng sản Đắk Lắk giai đoạn 2010-2012; trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần khoáng sản Đắk Lắk.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 6 3   Download

 • Từ những số liệu tài chính chung của các công ty cổ phần ngành Xây dựng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, qua đó đánh giá thực trạng toàn ngành và đưa ra những giải pháp nâng cao điểm mạnh cũng như hạn chế tối thiểu những mặt chưa hoàn thiện trong công tác quản lý vốn lưu động nhằm tối đa hóa lợi nhuận đem về những giá trị tốt đẹp và bền vững nhất cho ngành xây dựng Việt Nam.

  pdf98p luimotbuoc_3 03-11-2016 22 7   Download

 • Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) là do năng lực quản trị tài chính hạn chế, đặc biệt trong việc hoạch định nguồn tài trợ dài hạn và quản trị vốn lưu động, thể hiện qua tình trạng thiếu vốn, mất tính thanh khoản. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả muốn đề cập tới một số điều mà các nhà quản lý SME cần lưu tâm trong quản trị vốn lưu động.

  pdf6p phungnhi2011 16-03-2010 500 294   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp "nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại nhà máy gạch ngói long xuyên"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p huyhoang 04-08-2009 1162 203   Download

 • Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) là do năng lực quản trị tài chính hạn chế, đặc biệt trong việc hoạch định nguồn tài trợ dài hạn và quản trị vốn lưu động, thể hiện qua tình trạng thiếu vốn, mất tính thanh khoản. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả muốn đề cập tới một số điều mà các nhà quản lý SME cần lưu tâm trong quản trị vốn lưu động.

  pdf8p gau_baloo 25-08-2010 276 160   Download

 • Luận văn: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật tư kỹ thuật Xi măng trình bày những vấn đề lý luận chung về quản trị vốn lưu động, thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị vốn lưu động tại Công ty Vật tư kỹ thuật Xi măng.

  pdf75p kungfu_gautruc 21-07-2010 199 112   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị vốn lưu động vòng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu than Coalimex nhằm khái quát các vấn đề lý thuyết liên quan đến quản trị vốn lưu động ròng của doanh nghiệp.

  pdf101p violet_12 23-05-2014 197 83   Download

 • Nội dung của chương 8 Quản trị vốn lưu động nằm trong bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các chính sách vốn lưu động, quản trị tài sản lưu động, nguồn tài trợ ngắn hạn. Quản trị vốn lưu động – kiểm soát tiền mặt, hàng tồn kho, khoản phải thu, và quản lý nợ ngắn hạn.

  pdf83p navy_12 21-05-2014 84 23   Download

 • Vốn lưu động (thuật ngữ tiếng Anh: Working capital, viết tắt WC) là một thước đo tài chính đại diện cho thanh khoản vận hành có sẵn cho một doanh nghiệp, tổ chức hoặc thực thể khác, bao gồm cả cơ quan chính phủ. Cùng với các tài sản cố định như nhà máy và thiết bị, vốn lưu động được coi là một phần của vốn hoạt động. Vốn lưu động được tính như tài sản hiện tại trừ nợ ngắn hạn.

  pdf17p tab_12 29-07-2013 93 21   Download

 • Vốn lưu động là gì? Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền (giá trị) của tài sản cố định. sản lưu động là gì? tài sản cố định là những tài sản có luân chuyển nhanh thông thường dưới 1 năm và thay đổi hình thái vật chất trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  pdf18p esc_12 29-07-2013 45 14   Download

 • Cuốn sách Quản trị Tài chính do ThS. Vũ Quang Kết (Chủ biên) biên soạn có kết cấu nội dung gồm 10 chương trình bày tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, giá trị theo thời gian của tiền tệ, nghiên cứu về giá trị của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn, khái quát về đầu tư dài hạn của doanh nghiệp và quản trị vốn cố định của doanh nghiệp, tìm hiểu về quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp,...

  pdf193p 986753421 28-05-2012 844 466   Download

 • Quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) là do năng lực quản trị tài chính hạn chế, đặc biệt trong việc hoạch định nguồn tài trợ dài hạn và quản trị vốn lưu động, thể hiện qua tình trạng thiếu vốn, mất tính thanh khoản.

  pdf5p thanh_trieu 30-12-2009 553 312   Download

 • Vốn lưu động bao gồm giá trị của toàn bộ tài sản ngắn hạn, đó là những tài sản khả năng chuyển hoá tiền mặt trong một chu kỳ kinh doanh. Thường quy ước nhỏ hơn hoặc bằng một năm.

  doc31p tranthidinh28789 24-07-2011 412 171   Download

 • Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) là do năng lực quản trị tài chính hạn chế, đặc biệt trong việc hoạch định nguồn tài trợ dài hạn và quản trị vốn lưu động, thể hiện qua tình trạng thiếu vốn, mất tính thanh khoản. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả muốn đề cập tới một số điều mà các nhà quản lý SME cần lưu tâm trong quản trị vốn lưu động.

  pdf7p 4everloveyou 28-06-2010 164 91   Download

Đồng bộ tài khoản