Qui định về giá

Xem 1-20 trên 665 kết quả Qui định về giá
 • Tài liệu tham khảo về vài dự thi " tìm hiểu một số qui định về phòng chống bạo lực gia đình "

  doc3p tominhthuan 21-08-2010 212 73   Download

 • ... đất tại trung tâm đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch; ... Riêng giá đất ở trên các trục lộ giao thông được quy định theo từng tuyến. đường cụ thể. ...

  pdf0p hongle 24-06-2009 184 23   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf15p inoneyear2 22-03-2010 68 4   Download

 • Giải thích tầm quan trọng của “giá trị theo thời gian của tiền tệ” trong các quyết định về dự toán đầu tư. Nắm được cách qui đổi tương đương các dòng tiền xảy ra ơ những thời kỳ khác nhau. Sử dụng được phương pháp “hiện giá ròng” và phương pháp “suất thu lợi nội bộ” để đánh giá hiệu quả của một phương án đầu tư.

  ppt69p akvevn 08-04-2011 139 62   Download

 • Qui trình tìm giá khớp lệnh Theo qui định tại Thông tư số  58/2004/TT­BTC ngày 17/6/2004 của Bộ  Tài chính về Thành viên và giao dịch  chứng khoán: 

  doc31p duykhoi027 12-09-2011 117 36   Download

 • Bài 7: BÀI ĐỌC THÊM –TÀI LIỆU THAM KHẢO BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------------------Số: 91/2002/QĐ – BNN --------------------------------Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) ---------------- BỘ TRƯỞNG...

  pdf12p samsara246 22-05-2011 76 30   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CĂM-PU-CHI-A, GIÚP BẠN LÀO SAU NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975 ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf8p buomgiay 09-12-2011 138 15   Download

 • Bài giảng Đạo đức trong nghiên cứu Y Sinh học giúp người học nắm được các nguyên tắc đạo đức cơ bản; tuyên ngôn Helsinki; thủ tục đánh giá và qui định về vấn đề đạo đức trong các nghiên cứu Y Sinh học của Việt Nam.

  pdf12p tuoihaimuoi32 13-06-2014 78 29   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TRONG CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf15p buomgiay 09-12-2011 46 7   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Lĩnh vực giá Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Giá- Bộ Tài chính Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:“Thời hạn đổi thẻ được hoàn thành trong năm 2008.

  pdf3p xanh_hyvong 10-08-2010 61 5   Download

 • Quyền được hỗ trợ về gia đình có mối liên hệ chặt chẽ với quyền được kết hôn, lập gia đình và bình đẳng trong hôn nhân (ghi nhận ở Điều 23 Công ước các quyền dân sự và chính trị - ICCPR), cũng như các quyền khác trong ICCPR về phụ nữ và trẻ em. Quyền được hỗ trợ về gia đình đầu tiên được đề cập trong Khoản 3 Điều 16 và Khoản 2 Điều 25 UDHR. Theo Khoản 3 Điều 16, gia đình là tế bào tự nhiên và cơ bản của xã hội, được nhà nước...

  pdf2p caybangnho 22-09-2011 42 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

  pdf9p buomgiay 09-12-2011 38 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN thẩm quyền giải quyết của

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 25 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2009/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 38 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ CHO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p buomgiay 09-12-2011 32 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf10p buomgiay 09-12-2011 29 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA PHỤC VỤ NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, CỨU HỘ, CỨU NẠN NĂM 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 25 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 27 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ NHẬP, XUẤT, BẢO QUẢN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA VÀ PHÍ XUẤT CỨU TRỢ, VIỆN TRỢ NĂM 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p buomgiay 09-12-2011 35 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ CHO CÁC HỘ NGHÈO TỈNH YÊN BÁI - NĂM 2011

  pdf5p buomgiay 09-12-2011 27 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản