Qui hoạch lãnh thổ

Xem 1-15 trên 15 kết quả Qui hoạch lãnh thổ
 • Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương bài giảng học phần: Qui hoạch lãnh thổ và phát triển bền vững để nắm những nội dung chính của môn học. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang theo học môn học này cũng như quan tâm đến môn học Qui hoạch lãnh thổ và phát triển bền vững.

  doc160p nguyenphonghoak7 20-04-2015 39 11   Download

 • Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng là chỉ tiêu thống kê quan trọng không chỉ đối với phạm vi quốc gia mà còn đối với phạm vi lãnh thổ tỉnh, thành phố. Hiện nay, trong các báo cáo tình hình kinh tế xã hội hàng tháng, quí, năm của ngành Thống kê từ cấp Tổng cục đến cấp Cục TK tỉnh, thành phố trực thuọc trung ương đều có chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

  pdf43p lanlan38 02-04-2013 94 20   Download

 • KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐỊNH NGHĨA 1.1.1 Khái niệm Nước đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của sinh giới. Việc sử dụng tài nguyên nước hợp lý sẽ tạo điều kiện tốt cho sinh hoạt cư dân, thuận lợi cho sản xuất, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Trong qui mô quốc gia và vùng lãnh thổ, qui hoạch sử dụng nguồn nước đóng vai trò quan trọng trong chiến lược sử dụng tài nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. ...

  pdf13p vitconsieuquay 17-08-2011 55 8   Download

 • Qui hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian “ của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao....

  pdf190p 986753421 28-05-2012 331 140   Download

 • Qui hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian “ của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao. ...

  pdf11p zues05 22-06-2011 293 118   Download

 • DAO ĐỘNG DÒNG CHẢY NĂM Trong qui hoạch lãnh thổ và thiết kế công trình thủy không chỉ cần biết được chuẩn dòng chảy năm, mà còn cần biết cả sự biến đổi của đại lượng đó theo cả thời gian lẫn không gian. Chuẩn dòng chảy năm là một đặc trưng dòng chảy mang tính chất xử lý thống kê của chuỗi thời gian, nên việc xét các dao động của nó liên quan mật thiết đến các kiến thức thống kê trong thủy văn.

  pdf14p doquyenhong 26-10-2011 84 21   Download

 • GIS ra đời vào thập niên ’60 ở Canada. Thập niên ’80 với sự phát triển của phần cứng máy tính, khả năng của GIS được quan tâm nhiều hơn. Năm 1987: RRL (Regional Research Laboratory) được thành lập ở Anh.

  ppt46p trinh02 18-01-2013 91 17   Download

 • ArcView là phần mềm thương mại của ESRI về hệ thống thông tin địa lí. Các chức năng cơ bản của ArcView GIS bao gồm: Hiển thị các lớp bản đồ dạng vector. Tạo và thay đổi cơ sở dữ liệu của các đối tượng địa lí trong bản đồ. Tạo các biểu đồ đơn giản dựa trên thuộc tính của các đối tượng trên bản đồ.

  ppt12p trinh02 18-01-2013 70 17   Download

 • Các định dạng dữ liệu không gian có thể sử dụng trong Arcview. Tạo bản đồ mới trong Arcview. Tạo dữ liệu không gian dạng điểm, đường, vùng. Hiệu chỉnh dữ liệu không gian dạng điểm,đường, vùng.

  ppt29p trinh02 18-01-2013 61 12   Download

 • Có thể lưu trữ các thuộc tính trong bảng thuộc tính không gian hoặc bảng riêng biệt. Liên kết các bảng bằng các giá trị trường khóa chung. Khóa chính có những giá trị duy nhất (PK). Khóa ngoại liên kết với khóa chính và có thể có nhiều giá trị giống nhau (FK). Phải biết mối quan hệ giữa các bảng .

  ppt24p trinh02 18-01-2013 47 9   Download

 • Hướng dẫn sử dụng Legend Editor với những cách đơn giản như: Tạo bản đồ trong Arcview, Thêm bảng ký hiệu vào Arcview. Tạo ký hiệu riêng cho đối tượng điểm

  ppt31p trinh02 18-01-2013 49 9   Download

 • Hiệu chỉnh dữ liệu trong bảng Thêm, xóa, sửa các giá trị thuộc tính Thay đổi cách hiển thị của bảng Thay đổi vị trí các trường trong một bảng Tắt hiển thị và đổi tên trường Xóa dòng/cột trong bảng Start Editing Edit Delete Field Start Editing Edit Delete Records

  ppt18p trinh02 18-01-2013 40 8   Download

 • Chọn trực tiếp đối tượng Xây dựng biểu thức truy vấn Tìm kiếm đối tượng theo những thuộc tính riêng biệt Tìm những đối tượng gần các đối tượng khác Tìm những đối tượng bên trong một vùng Tìm những đối tượng phân cắt các đối tượng khác

  ppt21p trinh02 18-01-2013 48 8   Download

 • Các thành phần chính của một bản đồ, Tạo trang layout cho bản đồ.Tạo các thành phần của bản đồ. Tạo mẫu trang layout mới. Xuất dữ liệu. Với các cách này giúp các bạn thực hành dễ dàng hơn.

  ppt9p trinh02 18-01-2013 42 7   Download

 • Quan trắc - khảo sát đánh giá chất lượng môi trường nước 3.1. Mục đích - Đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước khu vực, địa phương hoặc lãnh thổ (nước mặt, nước ngầm) - Đánh giá sự phù hợp các tiêu chuẩn cho phép đối với các nguồn thải.

  pdf20p suatuoiconbo 25-07-2011 305 148   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản