» 

Qui Hoạch Xây Dựng đô Thị

 • Giáo trình quy hoạch đô thị - ĐH Bách Khoa Đồng Nai

  QHĐT còn gọi là Quy hoạch không gian đô thị là nghiên cứu có hệ thống những phương pháp để bố trí hợp lý các thành phần của đô thị , phù hợp với những nhu cầu của con người và điều kiện tự nhiên, đồng thời đề ra những giải pháp kỹ thuật để thực hiện các phương pháp bố trí đó. QHĐT là môn khoa học tổng hợp liên quan đến nhiều ngành nghề..

  pdf 72p thanhan 21-07-2009 3015 1056

 • QUẢN LÝ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC QUI HOẠCH CHI TIẾT ĐÔ THỊ

  Hệ thống hoá một số khái niệm, phương pháp tham vấn cộng đồng, qui định pháp luật về sự tham gia cộng đồng trong quy hoạch. đầu tư xây dựng; trìnhtự, phương pháp tham vấn cộng đồng trong công tác quy hoạch đô thị.

  pdf 42p namdanquetoi 25-02-2010 587 316

 • DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC – ĐÔ THỊ

  Tham khảo tài liệu 'danh mục tra cứu các văn bản qppl có liên quan đến quy hoạch – kiến trúc – đô thị', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p kebitmat 27-03-2010 161 41

 • Sách QUY HOẠCH ĐÔ THỊ I

  QHĐT còn gọi là qui hoạch không gian đô thị là nghiên cứu có hệ thống những phương pháp để bố trí hợp lí các thành phần của đô thị, phù hợp với những nhu cầu của con người. và điều kiện tự nhiên, đồng thời đề ra những giải pháp lỹ thuật thực hiện ác phương pháp bố trí đó

  pdf 71p luyenok 21-10-2009 975 512

 • Thiết kế quy hoạch tổng thể đô thị

  Một đô thị có qui mô hợp lí khi các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và thiên nhiên cho phép đảm bảo tốt nhất về các mặt tổ chức sản xuất, tổ chức đời sống, tổ chức không gian đô thị, cảnh quan và môi trường đô thị với những chi phí xây dựng và quản lí đô thị ít tốn kém nhất.

  pdf 42p minhphung2105 16-07-2010 382 257

 • Chương 6 Quản lí qui hoạch và xây dựng Đô thị

  Quản lí đô thị bao gồm nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là sản phẩm kinh doanh; quy hoạch kiến trúc đô thị; sử dụng đất đai; đầu tư và phát triển nhà và cơ sở hạ tầng công cộng; tài chính, hành chính, môi trường đô thị an ninh, trật tự xã hội…..

  pdf 11p minhphung21051 18-07-2010 279 171

 • GIÁO TRÌNH LUẬT HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN

  Qui hoạch xây dựng là một nhân tố thiết yếu trong sự phát triển nền kinh tế đất nước. Đặc biệt, gắn với sự ra đời của Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp sửa đổi bổ sung năm 2001 với việc xác định nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, cùng với chính sách khuyến khích kêu gọi đầu tư, các công trình kiến trúc xây dựng rầm rộ, cơ sở hạ tầng được chỉnh...

  pdf 131p 123968574 21-06-2012 192 87

 • Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 3

  Bài 3: QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 1. TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ 1.1 Khái niệm và đặc điểm chung của đô thị Đô thị được hiểu trước hết là trung tâm kinh tế xã hội trên một địa bàn, địa phương. Đó là nơi tập trung đông đúc dân cư, chủ yếu là lao động phi nông nghiệp, sống và làm việc theo phong cách, lối sống đô thị. Lối sống đô thị được đặc trưng bởi những đặc điểm: có...

  pdf 27p samsara246 22-05-2011 157 55

 • Tiểu luận: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ

  Khái niệm về qui hoạch sử dụng đất đô thị Quy hoạch đô thị là một bộ phận của quy hoạch không gian có mục tiêu trọng tâm là nghiên cứu những vẫn đề về phát triển và quy hoạch xây dựng đô thị, các điểm dân cư kiểu đô thị. Quy hoạch đô thị có liên quan đến nhiều lĩnh vực trong khoa học chuyên ngành nhằm giải quyết tổng hợp những vấn đề về tổ chức sản xuất,

  pdf 7p nobita_12 16-11-2013 40 18

 • DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRẬT TỰ - THANH TRA XÂY DỰNG

  Tham khảo tài liệu 'danh mục tra cứu các văn bản qppl có liên quan đến trật tự - thanh tra xây dựng', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p kebitmat 27-03-2010 129 15

 • Giáo trình môn quy hoạch đô thị

  Hệ thống hoá một số khái niệm, phương pháp tham vấn cộng đồng, qui định pháp luật về sự tham gia cộng đồng trong quy hoạch. đầu tư xây dựng; trìnhtự, phương pháp tham vấn cộng đồng trong công tác quy hoạch đô thị.

  pdf 72p transang6 03-12-2012 221 105

 • THIẾT KẾ TỐI ƯU TIẾT DIỆN TRONG KẾT CẤU DÀN THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN THÔNG QUA VIỆC GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN QUI HOẠCH PHI TUYẾN

  Việc đi tìm phương án thiết kế tối ưu theo mục tiêu đề ra và thỏa mãn các điều kiện ràng buộc liên quan đến độ bền vững của công trình là cần thiết trong lĩnh vực xây dựng. Bài toán thiết kế tối ưu kết cấu thép dạng dàn với hàm mục tiêu là trọng lượng bản thân tòan bộ các thanh dàn. Các biến thiết kế là các diện tích tiết diện các thanh dàn. Các điều kiện ràng buộc...

  pdf 9p truongthanhnghiepgtt 23-08-2012 121 58

 • Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 8

  Bài 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG Căn cứ vào vị trí, vai trò, mức độ tham gia vào các quan hệ trong hoạt động qui hoạch, xây dựng, chủ thể của quan hệ pháp luật xây dựng bao gồm: Các cơ quan cán bộ nhà nước có thẩm quyền quản lý Nhà nước về xây dựng. Chủ thể có đất “bị” qui hoạch và phải chịu giải tỏa. Các chủ thể...

  pdf 14p samsara246 22-05-2011 113 52

 • Giáo trình quy hoạch và sử dụng đất

  Qui hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian “ của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế- xã hội phát...

  pdf 190p 986753421 28-05-2012 267 123

 • Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 4

  Bài 4: QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN 1. KHÁI NIỆM KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN, ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 1.1 Theo quy chuẩn xây dựng Khu dân cư nông thôn (theo Quy chuẩn xây dựng được ban hành kèm theo quyết định số 682/BXD ngày 14/2/1996 của Bộ xây dựng) Nông thôn là khu vực dân cư tập trung chủ yếu làm nghề nông; phân biệt với thành thị. Ngoài các đơn vị hành chính đồng thời là các đô thị...

  pdf 17p samsara246 22-05-2011 248 80

 • Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 1

  1. Khái niệm chung về quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng là sự phân bổ hợp lý các khu dân cư, các ngành kinh tế kỹ thuật... trong phạm vi cả nước và từng địa phương nhằm bảo tồn và tôn tạo các di sản văn hoá dân tộc, đảm bảo lợi ích của nhân dân, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm ổn định chính trị và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội...

  pdf 15p samsara246 22-05-2011 108 62

 • Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 5

  CHƯƠNG II: THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG Bài 5: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THU HỒI ĐẤT TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1. Các khái niệm cơ bản • Thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng Thu hồi đất là việc chuyển đổi quyền sử dụng đất từ một chủ thể đang sử dụng sang một chủ thể khác. Việc thu hồi đất có thể có rất nhiều lý do, ví dụ như người sử dụng đất vi phạm các quy tắc về...

  pdf 9p samsara246 22-05-2011 98 48

 • Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 2

  Bài 2: QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG 1. TÌM HIỂU QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG 1.1 Khái niệm chung Quy hoạch xây dựng vùng là việc bố trí hợp lý các đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, các công trình công nghiệp quy mô lớn, các công trình và các khu vực kinh tế chuyên ngành khác; các mạng công trình giao thông, thuỷ lợi, năng lượng, thông tin liên lạc truyền thống và các cơ sở kỹ thuật hạ tầng...

  pdf 8p samsara246 22-05-2011 107 39

 • Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội._4

  4. Nội dung của qui hoạch sử dụng đất đai. 4.1.Tổ chức điều tra thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ. Bớc đầu tiên này rất quan trọng, nó là cơ sở để thực hiện các bớc sau.Do đó, trong bớc này càng làm kĩ bao nhiêu thì càng tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện các bớc sau bấy nhiêu.

  pdf 10p kimku9 31-08-2011 38 13

 • DỰ KIẾN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TCVN THƯỜNG XUYÊN NĂM 2008 CỦA BỘ KH&CN

  Môtô – Qui trình thử và phân tích để đánh giá các thiết bị bảo vệ người lái xe được lắp trên xe - Phần 1: Định nghĩa, Ký hiệu và yêu cầu chung Motorcycles – Test and analysis procedures for research evaluation of rider crash protective devices fitted to motorcycles – Part 1: Definition, symbols and general considerations

  pdf 7p thaonhi 18-06-2009 115 13

 • + Xem thêm 58 Qui Hoạch Xây Dựng đô Thị khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản