» 

Qui Trình Lọc Sinh Học

 • Nuôi vỗ tôm sú bố mẹ theo qui trình lọc sinh học

  Hiện nay các cơ sở sản xuất tôm giống chủ yếu tập trung nuôi vỗ thành thục trong bể xi măng. Tài liệu này xin đề xuất thêm phương pháp nuôi vỗ thành thục tôm bố mẹ trong hệ thống lọc sinh học tuần hoàn nước như sau...

  pdf 5p vachmauthu6_2305 20-03-2011 109 36

 • Nuôi vỗ tôm sú bố mẹ theo qui trình lọc sinh học

  Trại tôm mẹ được thiết kế cần 10 - 15% diện tích mái lợp sử dụng tol nhựa mờ, xung quanh bể che kín là đủ ánh sáng cần thiết cho quá trình nuôi vỗ - Bể nuôi vỗ: Thường sử dụng bể nhỏ có thể tích 100 - 500 lít được nối với hệ thống lọc sinh học bằng 15 - 20% tổng thể tích bể nuôi. - Bể nuôi tôm đực và giao vĩ: Bể có dạng hình tròn, thể tích từ 1 - 2 m3, chiều cao 0,8 - 1 m...

  doc 2p trungomen 25-05-2011 50 12

 • Báo cáo khoa học: Nghiên cứu xây dựng công nghệ khử Nito liên kết trong nước bị ô nhiễm

  Báo cáo khoa học: Nghiên cứu xây dựng công nghệ khử Nito liên kết trong nước bị ô nhiễm, với mục tiêu thu thập, phân lập tuyển chọn một tập đoàn vi sinh vật chuyển hóa nito thuộc 3 nhóm: Oxy hóa amon, oxy hóa nitrat, phản ứng nitrat hóa. Xây dựng được qui trình nhân nhanh giống các chủng lựa chọn của các nhóm vi khuẩn này. Nghiên cứu, xây dựng qui trình khử nito liên kết bằng kỹ thuật bùn...

  pdf 43p quang93l 30-03-2014 12 4

 • Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống tôm sú

  Nhằm giúp cho học vi ên nắm được lý thuyết và kỹ năng thực hành s ản xuất giống tôm sú chất lượng cao theo qui trình nước trong tuần hòan (lọc sinh học) để có thể tự áp dụng thành công vào sản xuất thực tế. Chương trình Lý thuyết (2 ngày) - Đặc điểm sinh học sinh sản của tôm sú - Thiết kế trại tôm sú - Kỹ thuật nuôi vỗ tôm bố mẹ - Kỹ thuật ương ấu trùng theo các hệ thống...

  pdf 1p ttnhanag 29-09-2010 255 102

 • CHỈ THỊ SINH HỌC DÙNG CHO TIỆT KHUẨN

  Chỉ thị sinh học dùng cho tiệt khuẩn là những chế phẩm sinh học đã tiêu chuẩn hóa, được sản xuất từ các vi sinh vật chọn lọc, dùng để đánh giá hiệu quả của các qui trình tiệt trùng. Chỉ thị sinh học thường được sản xuất bằng cách cấy một lượng bào tử vi sinh vật chỉ thị lên vật mang trơ, ví dụ băng giấy lọc, bản mỏng thủy tinh hay ống plastic, sau đó đóng gói vật mang...

  pdf 5p truongthiuyen17 19-07-2011 60 18

 • Chuẩn hóa phương pháp sáng lọc định tính kiểm soát tồn dư kháng sinh trong thực phẩm có nguồn gốc động vật theo qui định số 2002/657/EC

  Trước đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật của con người, ngoài việc tăng cường quản lý các công đoạn sản xuất thì việc phân tích kiểm tra, kiểm soát các chất tồn dư có ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng là rất cần thiết. Trên thực tế, mặc dù cùng sử dụng một phương pháp, một qui trình nhưng kết quả phân tích...

  pdf 8p sunshine_3 26-06-2013 12 3

 • Luân. văn : Xây dựng quy trình biến nạp đoạn DNA vào tế bào vi khuẩn E.coly DH5α part 9

  Cân 20 mg IPTG (dạng bột) hoà tan trong 1 ml nƣớc khử ion, sau đó lọc qua màng lọc có kých thƣớc lỗ 0,2μm Dung dịch kháng sinh Ampicillyn 100mg/ml Cân 100mg ampicillyn dạng bột, hoà tan trong 1ml nƣớc khử ion, lọc qua màng lọc có kých thƣớc lỗ 0,45μm. Các loại buffer  PCR buffer 10X Tris-HCl pH 8.4 (NH4)2SO4 MgCl2 DTT NP 40 Tween-20 200mM 166mM 67mM 100mM 0,1% 0,1%

  pdf 8p zues02 18-06-2011 42 16

 • Báo cáo khoa học: CHUẩN HOá PHƯƠNG PHáP SàNG LọC Định TíNH KIểM SOáT TồN DƯ KHáNG SINH TRONG THựC PHẩM Có NGUồN GốC ĐộNG VậT THEO QUI ĐịNH Số 2002/657/EC

  Tr-ớc đòi hỏi ngy cng cao về chất lượng độ an tòan của các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật của con ng-ời, ngoi việc tăng c-ờng quản lý các công đoạn sản xuất thì việc phân tích kiểm tra, kiểm soát các chất tồn d- có ảnh h-ởng đến sức khoẻ cộng đồng l rất cần thiết. Trên thực tế, mặc dù cùng sử dụng một ph-ơng pháp, một qui trình nh-ng kết quả phân tích của các...

  pdf 9p banglang_1523 22-07-2012 28 13

 • BÁO CÁO " HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT GIỐNG VÀ KỸ THUẬT KÍCH THÍCH CÁ LÓC BÔNG (Channa micropeltes) SINH SẢN "

  Đề tài khảo sát hiện trạng sản xuất giống trong dân gian và nghiên cứu kỹ thuật kích thích sinh sản cá Lóc bông (Channa micropeltes) được thực hiện từ 11/2006 đến 9/2007 tại 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp, nhằm xác định các biện pháp kỹ thuật làm cơ sở xây dựng qui trình công nghệ sản xuất giống. Kết quả phân tích cho thấy hình thức sinh sản tự nhiên cá Lóc bông được 100 % hộ dân...

  pdf 9p kem3mau 13-06-2013 26 2

 • Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " THIẾT LẬP QUI TRÌNH THAO TÁC, CHỌN LỌC CÁC TẾ BÀO SINH DỤC ĐỘNG VẬT HỮU NHŨ NHẰM TẠO NGUỒN PHÔI IN-VITRO, IN-VIVO ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI VÀ NGHIÊN CỨU TẾ BÀO MẦM "

  Mục đích nghiên cứu Từ những thập kỷ qua, khả năng làm chủ trên các loại tế bào giao tử và phôi động vật- được gọi chung là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (Assited Reproductive Technology-ART) đã mang lại giá trị kinh tế to lớn cho các quốc gia có ngành chăn nuôi phát triển nhờ vào khả năng chủ động được trong việc

  pdf 4p gauhaman123 18-11-2011 11 1

 • Công nghệ phôi

  Cấy truyền phôi là một kỹ thuật lấy phôi từ đường sinh dục của con cái cho phôi và cấy vào đường sinh dục của con cái nhận phôi.Khai thác triệt để tiềm năng di truyền ở những cá thể cái cao sản thông qua việc lấy phôi của chúng. Nâng cao hiệu quả chọn lọc, đẩy mạnh công tác giống. Bảo quản phôi gọn nhẹ, vận chuyển dễ dàng, đồng thời cũng là kho bảo tồn quĩ gen. Hạn chế...

  ppt 31p taytrang001 18-06-2012 179 46

 • Báo cáo: "Ngăn ngừa tạp chất trong nguyên liệu hồ lên men"

  Hệ thống lọc sắt được vệ sinh, kiểm tra hàng ngày, đã đưa ra check sheet kiểm tra máy lọc sắt. Đưa ra bài học 1 điểm về qui trình thay sàng, giảm thiếu bụi inox phát sinh. Sử dụng lớp lót cao su trong ballmil nghiển của Thụy Điển, có tuổi thọ cao, hạn chế mài mòn.

  ppt 12p ceo8xvn 25-07-2011 21 3

 • Kinh nghiệm sản xuất giống cá tràu đen

  Hội đồng Khoa học- Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức nghiệm thu, đánh giá cao kết quả dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống cá tràu đen chất lượng cao phù hợp điều kiện sinh thái tại Nghệ An" của Trung tâm Giống thủy sản Nghệ An và cho phép đưa qui trình sản xuất giống cá tràu đen (cá lóc, cá quả, cá...

  pdf 4p rain123123 25-06-2013 10 3

 • Giải pháp Marketing đồng bộ cho Bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang - 3

  Danh mục sản phẩm của Công ty Tên sản phẩm Phí Bảo hiểm 1. An gia tài lộc tối đa - Đóng phí BH định kỳ tháng/quý/6 tháng/năm 2. An khang thịnh vượng 3. An gia thịnh vượng 14 - 60 tuổi 10 năm 1 - 60 tuổi Tháng/quí/năm Tháng/quí/năm 1 - 60 tuổi 9/12/15/18/21 năm - Không giới hạn số tiền BH Đối tượng tham gia bảo hiểm Thời gian tham gia bảo hiểm 5/ 10/15/20 năm 4. An sinh giáo dục 1- 13 tuổi 5đến 17...

  pdf 8p ttcao3 20-08-2011 18 3

 • Bài 14: Chương trình địa phương ( phần văn) - Bài giảng Ngữ văn 8

  BÀI 14: CHƯƠNG.TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG. (PHẦN VĂN).. KIỂM TRA BÀI CŨ..• Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của học sinh.• +Cán sự bộ môn báo cáo việc chuẩn bị bài của các. bạn trong lớp..• + Cả lớp mở vở soạn để trên bàn để giáo viên. kiểm tra lại việc chuẩn bị bài của một số học sinh. đồng thời chuẩn bị cho việc học bài mới... Môn ngữ văn từ lớp Chương trình...

  ppt 31p binhminh_11 07-08-2014 3 1

 • Bài giảng Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Việt Nam thân yêu

  Bộ sưu tập những bài giảng chính tả Việt Nam thân yêu môn Tiếng việt lớp 5 giúp quý thầy cô biên soạn nội dung tiết dạy thật phong phú và hấp dẫn. Thông qua bài học học sinh nghe viết đúng chính tả; không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng hình thức bài thơ lục bát. Từ đó, giáo viên hướng dẫn các em nắm vững qui tắc viết chính tả với c/k, g/gh, ng/ngh. Mời quý thầy cô tham khảo...

  ppt 8p hoahongtrang1968 24-03-2014 1 1

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản