Qui trình viết hiệu quả

Xem 1-20 trên 220 kết quả Qui trình viết hiệu quả
 • Qui trình viết hiệu quả (Writing for the media)

  pdf13p huyentran_c4 15-01-2010 302 129   Download

 • QUESTIONS 1. What is the news releases ? 2. Have you ever read a news releases ? 3. How do you read the newspaper ?

  pdf13p dangcap_pro 29-12-2009 135 69   Download

 • 1. Dùng thể thích hợp Trong tiếng Anh có hai thể: chủ động và bị động. Thể chủ động nhấn mạnh tác nhân gây ra hành động. Thể bị động nhấn mạnh người hay vật bị tác động. Tác nhân gây ra hành động có thể được hoặc không được nhắc đến trong câu bị động. Ví dụ: Thể chủ động: The storm destroyed the village. (Trận bão đã phá hủy ngôi làng). The village was destroyed by the storm. (Ngôi làng đã bị phá hủy bởi trận bão).

  pdf4p bibocumi9 16-10-2012 82 49   Download

 • Qui trình ra đề kiểm tra môn Tiếng Anh THCS gồm có các bước sau đây: 1. Xác định mục tiêu bài kiểm tra Đây là khâu quan trọng nhất của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Việc làm này giúp kiểm tra, đánh giá đúng tình hình học tập của học sinh mặt khác tránh làm sai lệch qui trình dạy và học môn học. Có ba mức độ xác định mục tiêu kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. 1.1 Mục tiêu chung Mục tiêu kiểm tra, đánh...

  pdf3p nkt_bibo47 19-02-2012 157 33   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng qui trình xk và một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình xk mặt hàng rau quả của tổng công ty rau quả việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p chipmoon 05-09-2012 112 61   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " phương hướng và biện pháp thúc đẩy xuất khẩu chè của việt nam trong thời gian tới "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p tieutaydoc 06-08-2010 124 41   Download

 • Trong 15 năm qua, Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã tạo ra động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế đất nước. Là một bộ phận của nền kinh tế, việc hình thành và phát triển thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán vừa là tất yếu khách quan của kinh tế thị trường vừa là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế – tài chính và đóng vai trò tích cực trong việc phát...

  pdf84p loaken_1 18-11-2012 68 39   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty xnk thiết bị toàn bộ và kỹ thuật "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf73p thu_nguyet 26-07-2010 70 25   Download

 • Trong 15 năm qua, Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã tạo ra động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế đất nước. Là một bộ phận của nền kinh tế, việc hình thành và phát triển thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán vừa là tất yếu khách quan của kinh tế thị trường...

  pdf94p inspiron1212 01-11-2012 57 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề xuất qui trình xây dựng tiêu chuẩn nước thải công nghiệp dựa trên cơ sở độc tính toàn phần', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p tukhuyen123 16-09-2012 71 16   Download

 • Đề tài Các giải pháp thực thi có hiệu quả Luật thương mại Việt Nam 2005 trình bày về hoạt động thương mại trong thời kì đổi mới doanh thuộc các thành phần kinh tế. Luật Thương Mại không chi qui định các hoạt động thương mại của thương nhân Việt Nam mà còn qui định về hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam vực kinh doanh.

  pdf97p three_12 26-03-2014 31 15   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: hoàn thiện qui trình xk mặt hàng rau quản tại tổng công ty rau quả việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf66p tengteng11 13-12-2011 57 12   Download

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 Ra quyết định trong kinh doanh sẽ giúp bạn nghiên cứu tìm hiểu các kiến thức về quyết định trong kinh doanh, căn cứ ra quyết định, qui trình ra quyết định...để xây dựng các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

  pdf24p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 30 8   Download

 • Như các bạn đã biết trong việc tìm kiếm khách hàng bằng công cụ internet việc đăng tin quảng cáo trên các website rao vặt là công cụ vô cùng hiệu quả. Nhưng làm thế nào để khi khách hàng tìm thấy tin đăng của chúng ta họ sẽ click vào để đọc các bạn cùng nghiên cứu nhé. Khi đăng tin quảng cáo bằng nội dung lên các

  pdf5p noduyen123 25-06-2013 31 7   Download

 • Trên thị trường tiêu thụ ca cao hiện nay, người trồng ca cao có thể bán các sản phẩm ca cao dưới dạng trái ca cao tươi hoặc hạt ca cao khô đã lên men. Tùy thuộc vào giá cả của thị trường, kỹ năng sơ chế, điều kiện cơ sở vật chất,… người trồng ca cao tự lựa chọn các sản phẩm ca cao để bán sao cho có hiệu quả nhất. Trong nội dung của bài viết này, xin giới thiệu cùng bà con qui trình lên men hạt ca cao. Với hy vọng sẽ cùng chung sức...

  pdf4p lotus_9 31-01-2012 40 6   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo " kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai f1 tổ hợp lúa lai ba dòng nhị ưu 718 "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p kem3mau 13-06-2013 59 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'qui luật giá trị trong kinh tế chính trị 1', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p snake1212 30-10-2011 33 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'qui luật giá trị trong kinh tế chính trị 3', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p snake1212 30-10-2011 14 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'qui luật giá trị trong kinh tế chính trị 6', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p snake1212 30-10-2011 24 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'qui luật giá trị trong kinh tế chính trị 8', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p snake1212 30-10-2011 28 2   Download

Đồng bộ tài khoản