Quốc hội khóa XIII

Xem 1-20 trên 66 kết quả Quốc hội khóa XIII
 • Bài giảng Giới thiệu Nội quy kỳ họp Quốc hội: Quy trình thủ tục tiến hành công tác tổ chức nhân sự tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII giới thiệu tới các bạn 7 chương của nội quy kỳ họp Quốc hội bao gồm những Quy định chung; chuẩn bị kỳ họp Quốc hội; phiên họp, cuộc họp tại kỳ họp Quốc hội; quyết định cơ cấu tổ chức và nhân sự; xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết; chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét thảo luận các bá...

  ppt28p cocacola_02 25-09-2015 23 3   Download

 • Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất là hiện nay khi cơ cấu nhân sự bộ máy nhà nước đã được Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII thông qua. Để bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả, vấn đề cơ bản là giải quyết tốt mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước, đặc biệt là quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ. Học hỏi kinh nghiệm các nước...

  pdf14p dontetvui 20-01-2013 64 14   Download

 • Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013) đánh dấu bước phát triển mới của lịch sử lập hiến Việt Nam. Bài viết này giới thiệu những chức năng, nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

  doc6p huvod2006 31-03-2015 22 8   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XIII QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf4p naubanh_chung 23-01-2013 25 2   Download

 • Nghị quyết Số: 70/2014/QH13 Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ quốc hội khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

  doc5p cancer_em 20-11-2014 25 0   Download

 • Nghị quyết Số: 75/2014/QH13 Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII.

  doc5p cancer_em 20-11-2014 26 0   Download

 • "Nghị quyết số: 87/2014/QH13 - Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII" ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc5p tsmttc_010 28-08-2015 9 0   Download

 • "Nghị quyết số: 89/2015/QH13 - Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016" bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII các dự án, dự thảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p tsmttc_010 28-08-2015 20 0   Download

 • Công văn số: 8074/VPCP-KTN ngày 06/10/2015 của Văn phòng Chính phủ V/v báo cáo về Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII gửi tới Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiếp theo văn bản số 7761/VPCP-V.III. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 12 0   Download

 • Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất là hiện nay khi cơ cấu nhân sự bộ máy nhà nước đã được Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII thông qua. Để bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả, vấn đề cơ bản là giải quyết tốt mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước, đặc biệt là quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ. Học hỏi kinh nghiệm các nước...

  pdf10p bach_nhat 27-02-2012 216 45   Download

 • Ngày 21/01/2011, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết số 1018 NQ/UBTVQH 12 công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức vào ngày chủ nhật 22/5/2011.

  pdf10p bach_nhat 27-02-2012 73 10   Download

 • Gần đây, trên các diễn đàn khoa học đóng góp ý kiến sửa đổi Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội - nhằm phục vụ cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII nhiều tác giả đã đưa ra các quan điểm về tiêu chí của đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, có nhiều ý kiến đề nghị bằng cấp hóa tiêu chí đại biểu Quốc hội trong Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội. Chúng tôi xin được trao đổi về nội dung này. ...

  pdf12p hoa_bachhop 26-02-2012 39 6   Download

 • "Nghị quyết số: 91/2015/QH13 - Về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016" Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p tsmttc_010 28-08-2015 15 0   Download

 • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XII, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam. c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 54 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam. d. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIII, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam....

  doc10p anyugita 14-10-2011 215 77   Download

 • NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf23p meoconanca 28-02-2011 95 12   Download

 • CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, được tổ chức trong thời điểm có nhiều thuận lợi, cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh th...

  pdf5p meoconanca 28-02-2011 62 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC PHỤC VỤ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

  pdf3p meoconanca 28-02-2011 50 4   Download

 • Bài giảng Cơ cấu, tổ chức của Quốc hội (HT ĐBQH khóa XIII tại Đà Nẵng 27-29-6-2011) nêu lên vai trò, vị trí của Quốc hội; cơ cấu tổ chức của Quốc hội; hiệu quả hoạt động của Quốc hội; kỳ họp Quốc hội; các tổ chức nghị viên quốc tế mà Quốc hội Việt Nam tham gia;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt20p cocacola_02 25-09-2015 55 8   Download

 • "Nghị quyết số: 97/2015/QH13 - Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII" hội ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn; trả lời và giải quyết hơn 2.100 ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Mời các bạn cùng tham khảo

  doc4p tsmttc_010 28-08-2015 19 0   Download

 • Pháp lệnh số: 11/2016/UBTVQH13 về quản lý thị trường; căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016;...

  pdf20p codon_09 29-03-2016 18 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản