» 

Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội

 • Luận văn: Thực trạng quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng quỹ bảo hiểm xã hội việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 42p gre2nrubyle 13-01-2011 281 105

 • Luận văn Thực trạng thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội tại phòng bảo hiểm xã hội huyện Giao Thuỷ

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thực trạng thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội tại phòng bảo hiểm xã hội huyện giao thuỷ', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 65p p12hieu2401 14-12-2012 109 42

 • Mẫu dự toán chi bảo hiểm xã hội năm do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo

  Tài liệu tham khảo mẫu dự toán chi bảo hiểm xã hội năm do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo

  xls 4p mattroi_thuytinh 25-07-2010 106 32

 • Mẫu báo cáo chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo

  Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo

  xls 4p mattroi_thuytinh 25-07-2010 130 25

 • LUẬN VĂN: Thành lập quỹ Bảo hiểm xã hội thành phần ở Bảo hiểm xã hội Việt nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thành lập quỹ bảo hiểm xã hội thành phần ở bảo hiểm xã hội việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 80p inspiron1212 04-12-2012 39 13

 • Đề tài Việc quản lý thu chi quỹ bảo hiểm xã hội ở nước ta hiện nay

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài việc quản lý thu chi quỹ bảo hiểm xã hội ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 30p teambqt 17-09-2013 28 11

 • Đề án: Quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động nhằm từng bước mở rộng và nâng cao đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động khi gặp rủi ro như bị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sẩy, hết tuổi lao động, qua đời.

  pdf 30p minhtam 14-07-2009 1383 475

 • Đề tài: Đánh giá về nguồn thu và cơ chế quản lý quỹ bảo hiểm xã hội hiện nay

  Từ hàng chục năm nay, chính sách Bảo hiểm xã hội đã góp phần quan trọng trong việc trợ cấp vật chất, hỗ trợ đời sống cho những đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội và gia đình họ khi gặp phải rủi ro, biến cố trong cuộc sống như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hoặc chết dẫn đến giảm hoặc mất nguồn thu nhập.

  doc 28p vanthe_vcu 07-01-2011 358 163

 • Đề tài “Thành lập quỹ Bảo hiểm xã hội thành phần ở Bảo hiểm xã hội Việt nam ”

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “thành lập quỹ bảo hiểm xã hội thành phần ở bảo hiểm xã hội việt nam ”', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 77p maybay_thaboom 02-07-2010 155 65

 • Luận văn: Thực trạng thành lập quỹ Bảo hiểm xã hội thành phần ở Bảo hiểm xã hội Việt nam và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ bảo hiểm xã hội

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng thành lập quỹ bảo hiểm xã hội thành phần ở bảo hiểm xã hội việt nam và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ bảo hiểm xã hội', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 77p chipmoon 01-09-2012 99 63

 • 01B/BHXH_ Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/bhxh_ thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p pretty2 23-07-2010 71 12

 • LUẬN VĂN:Quỹ bảo hiểm xã hội

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:quỹ bảo hiểm xã hội', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p inspiron1212 04-12-2012 31 8

 • 02B/BHXH_ Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Tham khảo đơn - biểu mẫu '02b/bhxh_ thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p pretty2 23-07-2010 53 8

 • BẢO HIỂM XÃ HỘI

  Bảo hiểm xã hội là việc tạo ra nguồn thu nhập thay thế trong trường hợp nguồn thu nhập bình thường bị gián đoạn đột ngột hoặc mất hẳn, bảo vệ cho những người lao động làm công ăn lương trong xã hội. Trong các cơ chế chủ yếu của hệ thống an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội là trụ cột quan trọng nhất. Lịch sử Các chế độ của Bảo hiểm xã hội đã hình thành khá lâu...

  pdf 43p quochung 20-07-2009 2300 703

 • LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

  1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. 2. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại...

  pdf 45p thanhan 10-07-2009 3271 491

 • Luận văn: Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động nhằm từng bước mở rộng và nâng cao đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động khi gặp rủi ro như bị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sẩy, hết tuổi lao động, qua đời.

  doc 37p truongducgiang 29-11-2009 1051 407

 • Luận văn tốt nghiệp: Thành lập quỹ Bảo hiểm xã hội thành phần ở Bảo hiểm xã hội Việt nam

  Chính sách bảo hiểm xã hội đã phục vụ cho lợi ích của người lao động, thực sự vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và được xác định là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta - Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  pdf 77p trungtri 23-07-2009 877 399

 • Luật bảo hiểm Xã Hội

  Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

  doc 39p minhhuy 14-03-2009 587 243

 • Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  Nghị định này hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng áp dụng; quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện; Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội tự nguyện và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã...

  doc 19p dkl241 23-04-2011 398 194

 • Tìm hiểu Luật bảo hiểm xã hội

  Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm...

  pdf 37p phungnhi2011 15-03-2010 420 193

 • + Xem thêm 1038 Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản