Quy chế bán đấu giá

Xem 1-20 trên 474 kết quả Quy chế bán đấu giá
 • Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần theo quy định tại khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này và danh sách các đại lý đấu giá trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày.

  pdf33p chanhthu 24-06-2009 177 30   Download

 • "Quy định số 51/2015/QĐ-UBND - Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" quy định thẩm quyển, trình tự thủ tục bán đấu giá các loại tài sản Nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p tsmttc_009 29-07-2015 17 1   Download

 • Nghị định 86/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản

  doc10p nguyetnga 19-08-2009 313 29   Download

 • Thông tư 51/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Quy chế bán đấu giá công ty nhà nước

  doc20p diennghia 19-08-2009 111 8   Download

 • Quyết định 330/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bán đấu giá công ty nhà nước

  doc10p diennghia 19-08-2009 66 6   Download

 • Quyết định số 234/QĐ-SGDHCM về việc ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam VINATEX. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p huynhthuy1990 25-09-2015 12 0   Download

 • Quyết định số 265/QĐ-SGDHCM về việc Điều chỉnh quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-SGDHCM ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p huynhthuy1990 25-09-2015 26 0   Download

 • Quyết định số: 26/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf18p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • Quyết định Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên cấp nước Long An có kết cấu nội dung gồm 2 chương, 24 điều về Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa, hội đồng bán đấu giá cổ phần, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại lý đấu giá, nhà đầu tư tham gia đấu giá; Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan...

  pdf27p hpnguyen1 02-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của uỷ ban nhân dân tỉnh điện biên về việc ban hành quy chế quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên và quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh điện biên về việc ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp ……… (tên Tổ chức phát hành) được thực hiện tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán..............(tên TTGDCK)/ công ty chứng khoán…(tên công ty chứng khoán).

  doc14p lananh 15-07-2009 334 59   Download

 • Đề tài phân tích các hạn chế, bất cập thực hiện pháp luật trong hoạt động bán đấu giá, bất cập trong quản lý về bán đấu giá, tìm nguyên nhân của các hạn chế, bất cập qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai; đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về bán đấu giá và quản lý bán đấu giá tài sản.

  pdf14p phungducluan 01-06-2017 12 5   Download

 • Ở nước ta bán đấu giá tài sản với tư cách là một chế định pháp lý đã ra đời rất sớm và ngày càng khẳng định vai trò của nó trong đời sống xã hội theo yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Với những quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và một số văn bản luật có liên quan như: Luật Đất đai 2003, Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Thương mại, Luật Đăng ký giao dịch bảo...

  pdf92p buiduong_1 11-12-2012 176 48   Download

 • Ở nước ta bán đấu giá tài sản với tư cách là một chế định pháp lý đã ra đời rất sớm và ngày càng khẳng định vai trò của nó trong đời sống xã hội theo yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Với những quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và một số văn bản luật có liên quan như: Luật Đất đai 2003, Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Thương mại, Luật Đăng ký giao dịch...

  pdf77p intel1212 04-12-2012 105 40   Download

 • Quyết định 33/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf7p tanhthanhthanh23 18-04-2014 17 0   Download

 • Mức thu phí đấu giá áp dụng tại đơn vị thu phí thuộc cơ quan trung ương a) Đối với việc bán đấu giá tài sản theo quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP a.1. Mức thu phí đấu giá đối với người có tài sản bán đấu giá - Trường hợp bán được tài sản bán đấu giá thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được, như sau: Stt Giá trị tài sản bán được Mức thu 1 Từ 1.000.000 đồng trở xuống 50.000 đồng 2 Từ trên 1.000.000 đồng đến 100.000.

  pdf7p butanyc 19-08-2010 104 7   Download

 • Quyết định 58/2013/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  pdf19p tanhthanhthanh23 18-04-2014 27 0   Download

 • Từ xa xưa, khi con người chuyển từ săn bắt, hái lượm sang trồng trọt, chăn nuôi và bắt đầu có sản phẩm dư thừa, nhu cầu trao đổi hàng hóa đã xuất hiện. Ban đầu là hình thức hàng đổi hàng giữa những cá nhân riêng lẻ, sau đó, để thuận tiện hơn cho việc trao đổi, mỗi vùng có một hàng hóa được quy định là vật ngang giá chung.

  pdf24p katty_cat 09-03-2010 976 382   Download

 • -Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết giá đỡ -Bản vẽ chi tiết -Sản lượng : 10000 chiếc/năm 3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán: 1. Đầu đề đồ án: 2. Số liệu đồ án: Xác định dạng sản xuất Phân tích chi tiết gia công Chọn phôi và phương án chế tạo Chọn tiến trình gia công Thiết kế nguyên công Xác định lượng dư trung gian và kích thước trung gian Xác định chế độ cắt và thời gian gia công cơ bản  Lập phiếu tổng hợp nguyên công

  pdf79p nobita_12 15-11-2013 122 54   Download

 • Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần.

  doc2p meomeo 09-05-2009 726 42   Download

Đồng bộ tài khoản