Quy chế bảo lãnh

Xem 1-20 trên 232 kết quả Quy chế bảo lãnh
 • Cùng tham khảo nội dung tài liệu "Quy chế bảo lãnh ngân hàng", tài liệu này trình bày những quy định chung, quy định cụ thể, chế độ kiểm tra, thông tin báo cáo, điều khoản thi hành về bảo lãnh ngân hàng.

  doc15p haihvnh 25-11-2010 728 277   Download

 • Quy chNgày 17/04/09 vừa qua, Thủ tướng Chính đã phủ ban hành Quyết định số 60/QĐ-TTg (“Quyết định 60”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại (“Quyết định 14”).

  pdf4p phuonghoangnho 23-04-2010 299 111   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

  pdf12p katty_cat 30-03-2010 667 198   Download

 • Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf17p truongvu 10-10-2009 219 103   Download

 • Quyết định 14/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại

  pdf11p lythong 18-08-2009 224 90   Download

 • Thông tư 12/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại ban hành theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf7p lythong 18-08-2009 240 80   Download

 • Công văn 36/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp hành Quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh của ngân hàng

  doc2p nguyetnga 19-08-2009 194 64   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Nam Việt đối với Khách hàng. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này, những cụm từ dưới đây được hiểu như sau: 1.

  doc11p cvbn123 31-07-2012 162 62   Download

 • Tài liệu tham khảo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại

  pdf13p hkquoc 14-01-2011 174 56   Download

 • Thông tư hướng dẫn một số nội dung cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng phát triển Việt Nam theo quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại ban hành theo quyết định số 14/2009/QD--TTG và quyết định số 60/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ.

  doc8p chuongvd 25-11-2010 94 25   Download

 • Quyết định ban hành quy chế bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dungj

  doc14p vantien 19-08-2009 111 23   Download

 • Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

  doc4p chuongvd 25-11-2010 86 23   Download

 • Quyết định Ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại.

  doc11p chuongvd 25-11-2010 110 19   Download

 • Việc phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phù hợp với phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  pdf3p bibocumi20 15-12-2012 92 13   Download

 • Công văn 91/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về phạm vi bảo lãnh tín dụng vốn vay đối với các doanh nghiệp là đơn vị tư vấn xây dựng theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại

  doc1p lythong 18-08-2009 85 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quy chế bảo lãnh', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p tuoanh05 04-08-2011 30 1   Download

 • Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh Quy chế này được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế.

  pdf17p haichau 24-06-2009 550 239   Download

 • Tuỳ theo từng loại hình, Phòng kinh doanh hội sở và chi nhánh ngân hàng quận bàn giao hồ sơ theo danh mục trong các mẫu biểu sau: Mẫu số: MS 03-QH Biên bản bàn giao hồ sơ trình đặt QHTD. Mẫu số: MS 04-CN Biên bản bàn giao hồ sơ cho vay cá nhân. Mẫu số: MS 05-DN Biên bản bàn giao hồ sơ cho vay doanh nghiệp. Toàn bộ hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, mở L/C bằng vốn vay của khách hàng theo đúng chế độ tín dụng hiện hành (bản chính hoặc bản sao có dấu Sao y...

  doc5p ton_vo 06-04-2010 557 203   Download

 • Mục Đích: Quy định về các bước thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh của Ngân hàng. Xác định người thực hiện công việc và trách nhiệm của người thực hiện công việc. Giúp quá trình thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh diễn ra thống nhất, khoa học. Hạn chế, phòng ngừa rủi ro. Nâng cao chất lượng bảo lãnh. Thỏa mãn tốt nhất nhu cầu hợp lý của khách hàng trong quan hệ với Ngân hàng.

  doc14p cvbn123 31-07-2012 294 83   Download

 • III. Quy chế hiện hành về nghiệp vụ bảo lãnh của Ngân hàng Quy chế bảo lãnh được Thống đốc NHNN ban hành ngày 28/08/2000 bao gồm những nội dung chính sau đây: 1. Phạm vi bảo lãnh -Nghĩa vụ được Ngân hàng bảo lãnh bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các nghĩa vụ sau đây - Nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và các chi phí khác có liên quan đến khoản vay - Nghĩa vụ thanh toán tiền mua vật tươ, hàng hoá, máy móc thiết bị và các khoản chi phí để khách hàng thực...

  pdf10p ttcao6 24-08-2011 45 20   Download

Đồng bộ tài khoản