Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu s

Xem 1-4 trên 4 kết quả Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu s
 • Quyết định 2368/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu S của VN cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

  doc3p phuongtruc 16-08-2009 120 10   Download

 • Quyết định số 2368/2005/QĐ-BTM về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu S của Việt Nam cho hàng hóa để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Bộ Thương mại ban hành

  pdf3p lawxnk2 10-11-2009 49 4   Download

 • Quyết định 0865/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép chứng nhận xuất xứ Mẫu S của VN cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ CHDCND Lào do Bộ Thương mại ban hành

  pdf24p truongvekien 10-10-2009 90 3   Download

 • Quyết định 0865/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép chứng nhận xuất xứ Mẫu S của VN cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ CHDCND Lào do Bộ Thương mại ban hành

  pdf22p lawgtvt5 26-11-2009 46 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản