» 

Quy Chế Cho Vay Của Ngân Hàng Nhà Nước

 • Quyết định 1509/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 1509/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố trái phiếu đặc biệt

  doc 16p sontinh 18-08-2009 611 78

 • Quyết định 1035/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 1035/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố Trái phiếu đặc biệt

  doc 16p mynuong 19-08-2009 49 6

 • QUY CHẾ CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

  TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1627/2001/QĐ- NHNN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

  doc 9p uyen_phung_up 29-05-2010 1624 348

 • Cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước

  Điều hành lãi suất cho vay là một hoạt động vô cùng quan trọng trong lĩnh vực quản lý thị trường tài chính của Ngân hàng Nhà nước. Điều này được thể hiện rõ nét trong thời điểm vừa qua và cả hiện nay khi mà nền kinh tế đi từ lạm phát sang giảm phát. Trong quá trình hội nhập quốc tế, chúng ta từng bước nới lỏng các rào cản mang tính hành chính để trả về cho nền kinh tế vận...

  pdf 5p butanyc 24-08-2010 641 354

 • Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc 4p sontinh 18-08-2009 1071 194

 • Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  doc 11p mynuong 19-08-2009 801 161

 • Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng

  QUYẾT ĐỊNH Số: 1627/2001/QĐ-NHNN CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

  doc 15p chuongvd 23-11-2010 337 156

 • Quyết định Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  Ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng kèm theo Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2002. Những quy định tại Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trái với Quy chế này hết hiệu lực thi hành.

  doc 15p chuongvd 27-11-2010 410 146

 • Quyết định 783/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 783/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc 2p sontinh 18-08-2009 377 109

 • Thông tư 12/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Thông tư 12/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại ban hành theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 7p lythong 18-08-2009 198 79

 • Quyết định 1452/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 1452/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá trị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ngân hàng

  doc 19p sontinh 18-08-2009 486 74

 • Sửa đổi bổ sung Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  Quyết định của thống đốc ngân hàng nhà nước Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 3/2/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc 2p chuongvd 27-11-2010 200 58

 • Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi Điều 2 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  doc 1p mynuong 19-08-2009 288 56

 • Quyết định 94/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 94/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số điều của Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá trị của NHNN Việt Nam đối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1452/2003/QĐ-NHNN ngày 3/11/2003

  doc 14p sontinh 18-08-2009 190 52

 • Quyết định 1085/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 1085/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

  doc 5p mynuong 19-08-2009 47 11

 • Quyết định 185/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

  Quyết định 185/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 2, 3 Điều 5 Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong khoản thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1085/2002/QĐ-NHNN ngày 7/10/2002

  doc 3p sontinh 18-08-2009 85 7

 • Quyết định 1234/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 1234/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay áp dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dậy nghề

  doc 9p mynuong 19-08-2009 56 4

 • Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước của Thống đốc ngân hàng nhà nước về việc ban hành quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành

  doc 9p mynuong 19-08-2009 216 47

 • Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành.

  doc 17p mynuong 19-08-2009 145 54

 • Kế toán về Ngân hàng thương mại

  Kế toán nghiệp vụ tín dụng & đầu tư Một số văn bản pháp lý liên quan đến nghiệp vụ tín dụng Luật các tổ chức tín dụng QĐ1627 của TĐNHNN ban hành ngày 31/12/ 2001 về Quy chế cho vay của TCTD đối với KH. QĐ 127/2005/QĐ-NHNN ban hành ngày 3/2/2005 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 1627/2001/QĐ-NHNN QĐ 783/2005/QĐ-NHNN ban hành ngày 31/05/2005 của Thống đốc NHNN...

  pdf 47p muaythai10 17-11-2011 98 35

 • + Xem thêm 120 Quy Chế Cho Vay Của Ngân Hàng Nhà Nước khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản