Quy chế dự trữ bắt buộc

Xem 1-13 trên 13 kết quả Quy chế dự trữ bắt buộc
 • Quyết định 1130/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 9/6/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc4p sontinh 18-08-2009 286 85   Download

 • Nội dung của đề tài Tìm hiểu về công cụ dự trữ bắt buộc và việc điều hành chính sách tiền tệ của ngân nhà nước Việt Nam thông qua công cụ dự trữ bắt buộc trong thời gian qua nhằm nêu lý luận về cơ chế tác động của dự trữ bắt buộc, chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước thông qua công cụ dự trữ bắt buộc thời gian qua.

  pdf15p wave_12 08-04-2014 232 82   Download

 • Thông tư 11/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế dự trữ bắt buộc

  doc6p nguyetnga 19-08-2009 181 46   Download

 • Thông tư 04/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện quy chế dự trữ bắt buộc

  doc12p nguyetnga 19-08-2009 84 10   Download

 • Quyết định 260/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng"

  doc4p nguyetnga 19-08-2009 73 9   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ DỰ TRỮ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 581/2003/QĐ-NHNN NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf3p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 63 9   Download

 • Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành.

  doc17p mynuong 19-08-2009 170 56   Download

 • Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf9p lawktkt3 25-10-2009 183 45   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  pdf3p kisyodau 03-06-2011 69 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI VƯỢT DỰ TRỮ BẮT BUỘC BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI BẰNG NGOẠI TỆ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf2p denlong_do 27-10-2011 104 7   Download

 • Thông tư số 11/TT-NH5 về việc thực hiện Quy chế dự trữ bắt buộc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf5p lawktkt7 29-10-2009 37 6   Download

 • Mục tiêu cơ bản của áp chế tài chính:Tài trợ thâm hụt ngân sách, tạo điều kiện tiếp cận vốn cho các ngành ưu tiên Các biện pháp áp chế tài chính chủ yếu: nhà nước quy định trần lãi suất tiền gửi/ cho vay của ngân hàng, nhà nước quy định dự trữ bắt buộc cao đối với các ngân hàng, nhà nước yêu cầu ngân hàng cấp tín dụng chỉ định, nhà nước sở hữu và/hoặc quản lý ngân hàng thương mại, nhà nước hạn chế sự gia nhập ngành tài chính, nhà nước hạn ...

  pdf8p hoangdung 15-03-2009 561 210   Download

 • Để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát chỉ trong 3 tuần đầu của tháng 2 năm 2008 các NHTM, đã phải thực hiện đồng thời 4 quyết định về thắt chặ tiền tệ của NHNN: Quyết định tăng dự trữ bắt buộc từ 10% lên 11% đồng thời mở rộng thêm tiền gửi dự trữ bắt buộc. Phát hành 20300 tỷ đồng tín phiếu NHNN bắt buộc. 3 NHTM nhà nước có quy mô lớn nhất mỗi ngân hàng phải mua đến 3000 tỷ đồng.

  doc2p dangtien2806 05-12-2010 261 102   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản