Quy chế giải quyết công việc

Xem 1-20 trên 228 kết quả Quy chế giải quyết công việc
 • Quyết định số 0385/1998/QĐ-BTM về việc ban hành quy chế giải quyết công việc của Bộ TM với các tổ chức và cá nhân trong việc cấp phép XK, NK hàng hoá; đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp VN ở nước ngoài; đặt văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại VN do Bộ Thương mại ban hành

  pdf7p truongvu 10-10-2009 46 4   Download

 • Trên cơ sở quy định của Công uớc Luật biển năm 1992 và các nguyên tắc của pháp Luật quốc tế hiện đại, bài viết giới thiệu những vấn đề chung về cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển, giới thiệu mô hình các cơ quan giải quyết tranh chấp và đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp biển vào bối cảnh thực tế ở biển Đông. 1.

  pdf8p dem_thanh 20-12-2012 95 26   Download

 • Làm tốt công tác Văn thư sẽ góp phần giải quyết công việc cơ quan được nhanh chóng, chính xác, năng suất, chất lượng, đúng chế độ, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước, hạn chế được bệnh quan liêu giấy tờ và việc lợi dụng văn bản Nhà nước để làm những việc trái pháp luật. Để làm tốt điều đó mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Tổ chức quản lý, giải quyết văn bản đi, văn bản đến và lưu trữ hồ sơ”.

  pdf37p hoangchieuduong 07-05-2014 288 123   Download

 • “Một cửa” là cơ chế giải quyết công việc của t ổ chức, công dân thuộc thẩm quy ền c ủa c ơ quan hành chính nhà nước từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả l ại k ết quả thông qua m ột

  doc5p mieunhanphung 23-03-2011 249 86   Download

 • Hòa giải là hình thức giải quyết tranh chấp dân sự nói chung và hôn nhân gia đình nói riêng được quy định khá cụ thể, chi tiết trong Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hòa giải giúp các bên tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức, chi phí trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự.

  pdf7p nganga_03 23-09-2015 58 15   Download

 • Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

  pdf44p lawgtvt1 26-11-2009 56 5   Download

 • Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại ban thi đua - khen thưởng tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

  pdf21p lawvhxh5 16-11-2009 42 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH SÓC TRĂNG CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Nhằm cải tiến, nâng cao hệ thống quản l...

  pdf7p minhtri2205 29-05-2013 33 2   Download

 • KHÁI NIỆM VÀ ÐẶC ÐIỂM CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1. 2. II. Khái niệm cơ quan nhà nước. Ðặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước. PHÂN LOẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1. Theo căn cứ pháp lý để thành lập: cơ quan hành chính nhà nước được phân thành hai loại. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ hoạt động. Căn cứ vào tính chất và phạm vi thẩm quyền. Căn cứ vào cách thức tổ chức và giải quyết công việc. ...

  pdf17p meomayhamchoi 27-06-2011 1141 461   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số biện pháp nhằm tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong tình hình hiện nay', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p cugiai1311 01-11-2012 278 125   Download

 • Trong giai đọan hiện nay đã có một sự thay đổi rất lớn về nhận thức của ngườiBáo cáo tốt nghiệp:Đo ường sự thõa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An quản lý doanh nghiệp đối với người lao động trong doanh nghiệp.

  pdf61p nhatro75 08-07-2012 181 68   Download

 • Việc phân cấp, phân quyền chỉ đạt được mục đích khi các vấn đề được giao cho các cấp phù hợp với năng lực của cấp tương ứng và phù hợp với bản chất của từng vấn đề. Nói cách khác, phải có một đường ranh giới phân định thẩm quyền khoa học, rõ ràng và ổn định tương đối giữa các cấp. Đây cũng là vấn đề mà khoa học tổ chức nhà nước ở nước ta quan tâm. Vì vậy, những kinh nghiệm quý báu của các quốc gia, trong đó có CHLB Đức sẽ là tài...

  pdf24p dontetvui 20-01-2013 25 5   Download

 • Quyết định 47/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy chế giải quyết đình công bất hợp pháp xảy ra tại doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  pdf7p lawttnh3 11-11-2009 30 4   Download

 • Quyết định số 35/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf24p lawttnh12 13-11-2009 62 4   Download

 • Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

  pdf11p lawttnh5 12-11-2009 119 2   Download

 • Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

  pdf41p lawttnh16 13-11-2009 34 2   Download

 • Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

  pdf24p lawttnh17 13-11-2009 37 2   Download

 • Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND-HC về việc ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

  pdf30p lawttnh24 19-11-2009 57 2   Download

 • Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

  pdf18p lawbmhc6 24-11-2009 41 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf6p bupbebaggo 15-01-2013 22 2   Download

Đồng bộ tài khoản