Quy chế kinh doanh tạm nhập

Xem 1-20 trên 30 kết quả Quy chế kinh doanh tạm nhập
 • Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT về việc ban hành quy chế xuất khẩu xăng dầu và quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

  pdf5p lawdn2 31-10-2009 42 9   Download

 • Quyết định 1753/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 về việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

  doc2p giangdien 18-08-2009 87 3   Download

 • Quyết định 1752/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại vê việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

  doc6p giangdien 18-08-2009 74 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT QUA LỐI MỞ NẰM TRONG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

  pdf15p hoamai_do 01-02-2013 36 3   Download

 • Ngày 24/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về 6 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

  pdf90p bluesky_12 19-12-2012 89 55   Download

 • Quyết định 01/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu và Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

  doc5p ngoctrang 17-08-2009 59 2   Download

 • Quyết định 0556/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương Mại

  doc1p thachsanh 18-08-2009 49 2   Download

 • Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  pdf4p lawtm5 29-10-2009 44 2   Download

 • Quyết định số 1753/2003/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 về việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

  pdf2p lawtm5 29-10-2009 35 2   Download

 • Quyết định số 0556/2000/QĐ-BTM về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương Mại do Bộ Thương mại ban hành

  pdf2p lawtm8 29-10-2009 46 2   Download

 • Quyết định 0602/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương mại

  doc2p thachsanh 18-08-2009 38 1   Download

 • Quyết định số 602/2001/QĐ-BTM về Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành, để điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương mại

  pdf2p lawtm8 29-10-2009 40 1   Download

 • Ngày nay, khi mà đất nước đang trong không khí hội nhập nền kinh tế WTO thì hầu như tất cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ không ngừng áp dụng các biện pháp để tăng trưởng và phát triển nền kinh tế nói chung và của doanh nghiệp nói riêng . Bên cạnh áp dụng các giải pháp để phát triển và bắt kịp với nền kinh tế thế giới thì doanh nghiệp không thể bỏ qua việc quan tâm đến đời sống và tinh thần của người lao động trong doanh nghiệp. Bằng cách, trả cho họ phần...

  pdf55p songngu1311 03-12-2012 104 50   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày, đặc biệt là sau hơn 5 năm gia nhập WTO. Sự biến chuyển đó được đánh dấu bằng sự phát triển của các ngành thương mại dịch vụ. Đây là động lực để các nhà kinh tế mở rộng kinh doanh. Bên cạnh việc đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh là một tác động tích cực cho nền kinh tế Việt Nam thì việc xuất hiện ngày càng nhiều hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh làm cho Chính phủ phải quan tâm....

  doc11p dangkimnhat 21-06-2010 71 23   Download

 • Khi tạm tính thuế TNDN, người nộp thuế gửi hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định cho cơ quan thuế cùng Tờ khai thuế TNDN quý (Hồ sơ theo hướng dẫn tại điểm 7 của Biểu mẫu này). Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp không biết thủ tục về miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định, NNT đề nghị cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hướng dẫn....

  doc2p dieuchinhtoan1989 23-01-2011 90 14   Download

 • Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM về việc bổ sung Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ Thương mại do Bộ Thương mại ban hành

  pdf5p lawxnk6 11-11-2009 55 4   Download

 • Quyết định số 555/TM-XNK về việc bổ sung Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập để tái xuất (Ban hành kèm theo Quyết định 1064-TM/PC ngày 18/08/1994 của Bộ Thương mại do Bộ Thương Mại ban hành

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 55 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 2145/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT QUA LỐI MỞ NẰM TRONG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

  pdf2p caytudang 20-04-2013 29 1   Download

 • Quyết định 2261/2013/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  doc3p holoesinin 05-06-2014 11 0   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý của các Doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh và hội nhập.Kiểm toán nói chung cũng như kiểm tra kế toán nói riêng đã được quan tâm ngay từ thời kì bắt đầu xây dựng đất nước.

  ppt23p nhanhaiduong 02-05-2011 358 116   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản