Quy chế làm việc

Xem 1-20 trên 1741 kết quả Quy chế làm việc
 • Với kết cấu gồm 3 chương, "Quy chế làm việc tổ dân vận buôn, thôn" giới thiệu đến các bạn những nội dung: Chương 1 chức năng, nhiệm vụ, biên chế và nội dung hoạt động, chương 2 mối quan hệ công tác, chế độ làm việc, chương 3 tổ chức thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc6p nguyenngoc_tran 15-09-2015 267 67   Download

 • Quy chế số 04-QC/ĐU quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khoá VIII, nhiệm kỳ 2015-2020, căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ kết luận số 72-KL/TW. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p nguyenngoc_tran 15-09-2015 32 3   Download

 • Bộ bài giảng thiết kế web do giảng viên đại học FPT biên soạn gồm 7 bài, trong bài 2 này chủ yếu đề cập đến vấn đề cơ chế làm việc của CSS. Nội dung chính của bài học là hướng dẫn cách áp dụng CSS cho trang web, cấu trúc & quy tắc khai báo của CSS, khái niệm và đặc điểm của Pseudo - Class(lớp giả). Ngoài ra bài này còn trình bày về tính kế thừa trong CSS và vấn đề khai báo giá trị màu sắc và số trong CSS.

  pdf42p caucamtu 24-04-2014 148 48   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf39p bupbebaggo 15-01-2013 15 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 22 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2012/QĐUBND NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 20 1   Download

 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần XYZ quy định chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, quy trình làm việc và các mối quan hệ công tác của HĐQT nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (dưới đây gọi tắt là Điều lệ Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty chính thức thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày ...

  doc21p hkquoc 12-08-2010 1241 606   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 9

  pdf8p haichau 24-06-2009 571 183   Download

 • Quyết định 30/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước

  doc24p sontinh 18-08-2009 177 25   Download

 • Quyết định 830/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Vụ Quan hệ quốc tế

  doc0p 1huutri 06-08-2009 84 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 4536/qđ-bct về việc ban hành quy chế làm việc của thương vụ việt nam ở nước ngoài do bộ công thương ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p lawttnh19 19-11-2009 60 10   Download

 • Quyết định 54/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf32p lawvhxh11 19-11-2009 83 8   Download

 • "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 45" phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1984. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác quản lý báo chí; chỉ thị của Ban Bí thư về quy chế làm việc của Đảng uỷ, chi uỷ cơ quan; nghị quyết cảu Ban Bí thư về một số vấn đề cải tiến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc;...

  pdf111p tsmttc_010 20-08-2015 26 9   Download

 • Quyết định số 28/QĐ-UBDT về việc ban hành quy chế làm việc của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành

  pdf5p lawttnh11 13-11-2009 53 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH

  pdf17p bupbebaggo 15-01-2013 26 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf6p hoamai_do 01-02-2013 25 2   Download

 • Quyết định Số 67/2011/QĐ-UBND. Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V (Nhiệm kỳ 2011-2016). Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc33p suti91 19-11-2015 11 1   Download

 • Quyết định số: 1685/QĐ - BTP về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf32p huyen06281982 21-10-2015 21 0   Download

 • Quyết định số: 10/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf27p ngochuyen1234567 23-10-2015 20 0   Download

 • Thông tư số: 01/2015/TT-CA quy định về quy chế làm việc của các tổ thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản; căn cứ vào Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13; căn cứ vào Luật phá sản số 51/2014/QH13;...

  pdf14p cuonghuyen0628 13-11-2015 24 3   Download

 • Quyết định số 26/QĐ-SGDĐT về việc ban hành quy chế làm việc của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, căn cứ Thông tư Liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV, căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND-HC. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p bethuy1990 18-11-2015 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản