Quy chế phát hành giấy tờ có giá

Xem 1-12 trên 12 kết quả Quy chế phát hành giấy tờ có giá
 • Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

  doc13p sontinh 18-08-2009 302 72   Download

 • Quyết định số 1287/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf13p lawtm6 29-10-2009 79 32   Download

 • Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN về quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf22p lawdn2 31-10-2009 229 45   Download

 • Quyết định số 1287/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf13p manhquynh 10-10-2009 64 13   Download

 • Quyết định 1287/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc ban hành quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

  doc12p mynuong 19-08-2009 83 9   Download

 • Quyết định 07/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng.Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành luật, ngân hàng

  pdf21p mychau 18-08-2009 360 74   Download

 • Thông tư số 16/2009/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  pdf4p lawttnh3 11-11-2009 173 30   Download

 • Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf7p hobichngoc 17-10-2009 130 20   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 5 ĐIỀU 3 CHẾ ĐỘ GIAO NHẬN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2006/QĐ-NHNN NGÀY 27/12/2006 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf2p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 61 8   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀN; BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN TÀI SẢN QUÝ VÀ GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

  pdf11p hoacuc_tim 18-07-2012 61 9   Download

 • Bản vị vàng là chế độ tiền tệ mà phương tiện tính toán kinh tế tiêu chuẩn được ấn định bằng hàm lượng vàng. Dưới chế độ bản vị vàng, tổ chức phát hành tiền mặt (ở dạng giấy bạc hay tiền xu) cam kết sẵn sàng nhận lại tiền mặt và trả vàng nếu được yêu cầu.

  doc21p vuhue86 20-01-2011 602 200   Download

 • Dưới chế độ bản vị vàng, tổ chức phát hành tiền mặt (ở dạng giấy bạc hay tiền xu) cam kết sẵn sàng nhận lại tiền mặt và trả vàng nếu được yêu cầu. Các chính phủ sử dụng thước đo giá trị cố định này nếu chấp nhận thanh toán cả tiền mặt của chính phủ nước khác bằng vàng sẽ có liên hệ tiền tệ ấn định (lượng tiền mặt lưu hành, tỷ giá quy đổi, v.v..)

  pdf49p dauxanhnguyenhuong 28-09-2011 66 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản